/ UiT Norges arktiske universitet
 

Bye, Kristin Johanne


Rådgiver
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak


Telefon: 776 44553
Mobil jobb / Mobil privat: /
Epost : kristin.bye@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : TEO-H4 4.423 / Teorifagbygget hus 4
Funksjon : Rådgiver/eksamen

Stillingsbeskrivelse:

Eksamensansvarlig ved Det juridiske fakultet
Administrativ kontaktperson for 2. og 3. avdeling
Studieveiledning

Biografiske data

Cand.polit. i statsvitenskap, høst 2000, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.