Flag icon Flag icon

Kjersti Dahle

Seksjonsleder for studieseksjonen
Seksjon for studieadministrasjon

Stillingsbeskrivelse:

 

Ansvarsområde / arbeidsoppgaver

 • Seksjonsleder for studieadministrasjonen ved UiT, Avdeling for forskning, utdanning og formidling
 • Seksjonsleder har det overordnede ansvar for seksjonens ansvarsområder herunder:
 • Ledelse av seksjonen
 • Fellestjenesten for eksamen og vitnemål
 • Fellestjenesten for opptak
 • Studieadministrative systemer
 • Juridisk rådgivning og saksbehandling innen studieadministrasjon
 • Resultatansvar for seksjonens virksomhet
 • Personalledelse, rekruttering og administrativt utviklingsarbeid 
 • Rapportering innenfor seksjonens fagområder
 • Budsjettansvar

 

 

 

 

Verv mv:

 • Medlem av Universitetsstyret (2017-2021)
 • Medlem av Universitetsstyret (2013-2017)
 • Medlem av Universitetsstyrets tilsettingsutvalg
 • Medlem av UiTs konseptgruppe for forbedringprosessen

 

 

 
Arbeider i CRIStin


 • Korsnes, Kristine Helen; Bendiksen, Lena R. Lauritsen; Dahle, kjersti. Kompetanse og læringsutbytte. Fyrtårnsprosjektet ved det juridiske fakultet.. Fyrtårnkonferansen ved UiT 2017 2017-05-12 - 2017-05-12 2017.