Kjersti Dahle 2016 091.jpg

Flag icon Flag icon

Kjersti Dahle

Seksjonsleder for studieseksjonen
Seksjon for studieadministrasjon

Stillingsbeskrivelse:

 

Arbeidsoppgaver

 • Leder for fakultetets studieseksjon og administrativt ansvarlig for fakultetets utdanningsportefølje
 • Stedfortreder for fakultetsdirektør
 • Medlem av fakultetets ledergruppe
 • Resultatansvar for seksjonens virksomhet
 • Personalledelse, rekruttering og administrativt utviklingsarbeid 
 • Er prosessveileder og jobber aktivt med forbedringsarbeid i seksjonen.
 • Studiekvalitetsarbeid. Rapportering innenfor seksjonens fagområder
 • Overordnet administrativt ansvar for Studieutvalget ved Det juridiske fakultet
 • Økonomiansvar

 

 

 

 

Verv mv:

 • Medlem av Universitetsstyret (2017-2021)
 • Medlem av Universitetsstyret (2013-2017)
 • Medlem av Universitetsstyrets tilsettingsutvalg
 • Medlem av UiTs prosjektgruppe Adm 2020
 • Medlem av UiTs konseptgruppe for forbedringprosessen
 • Medlem i Det juridiske fakultets Fyrtårnsgruppe

 

 

 
Biografiske data

 • Fra 2005 -  Leder for studieseksjonen ved Det juridiske fakultet, UiT.
 • 2000-2005 : Studieveileder ved Det juridiske fakultet, UiT.
 • 1995-2000 : Daglig leder ved Jusshjelpa i Nord-Norge
 • 1995 : Cand.jur. Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø