HSL-Marit-Nilsen-Øko-økonomiseksjonen-512x640-.jpg
Foto: Torje Jenssen

Flag icon Flag icon

Marit Nilsen

Budsjett, økonomistyring, regnskap, ekstern finansiering
Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak

Stillingsbeskrivelse:

Rutiner og regelverk innenfor økonomiorådet

Budsjettarbeid og budsjettoppfølging

Økonomioppfølging av prosjekter ved ILP

Budsjettdisponent i Agresso

Leder av team regnskap

Medlem av teamene ekstern finansiering, innkjøp og økonomistyring