Flag icon Flag icon

Balteskard, Bjørg

Førstelektor
Institutt for helse- og omsorgsfag
Arbeider i CRIStin


 • Balteskard, Bjørg; Clancy, Anne. "Å falle, det kan jo hende alle!". Eldre hjemmeboende og risiko for fall.. Nordisk sygeplejeforskning 2018; Volum 8 (2). ISSN 1892-2678.s 122 - 135.s doi: 10.18261/ISSN.1892-2686-2018-02-04.

 • Balteskard, Bjørg. At bevare hjem som hjem - udfordringer knyttet til hjemmebaseret omsorgstjeneste. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2016 ISBN 978-87-17-04442-5.s 75 - 84.

 • Clancy, Anne; Balteskard, Bjørg; Perander, Bente; Mahler, Marianne. Older persons' narrations on falls and falling - stories of courage and endurance. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2015; Volum 10. ISSN 1748-2623.s doi: 10.3402/qhw.v10.26123.

 • Balteskard, Bjørg. Rom for alderdommens sårbarhet. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-7674-591-7.s 77 - 92.

 • Balteskard, Bjørg; Storli, Sissel Lisa; Martinsen, Kari Marie. Hendene husker ullas uttrykk.Om betydningen av å gjøre tilværelsen rommelig for pasienter på sykehjem. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-40744-5.s 131 - 144.

 • Balteskard, Bjørg. Å banke på trær. Fagbokforlaget 2012 ISBN 9788245011593.s 43 - 62.

 • Balteskard, Bjørg; Storli, Sissel Lisa; Martinsen, Kari Marie. Hendene husker ullas uttrykk : om betydningen av å gjøre tilværelsen rommelig for pasienter på sykehjem. Nordisk sygeplejeforskning 2012; Volum 2 (3). ISSN 1892-2678.s 167 - 179.

 • Balteskard, Bjørg. Hjem, tilhørighet og sted : den gamle, syke pasientens livsbetingelser. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-28374-2.s 69 - 86.

 • Balteskard, Bjørg. Å gi rom for livsmot. Livsmot og sykepleien 2018-09-11 - 2018-09-11 2018.

 • Balteskard, Bjørg; Clancy, Anne. Falls and fall prevention among older adults - Stories from daily life perspective in the north og Norway.. International conference on Patients stories in context. 2017-01-23 - 2017-01-24 2017.

 • Clancy, Anne; Balteskard, Bjørg; Perander, Bente; Mahler, Marianne. Older persons perceptions of falls and falling. The 4th European Regional Safe Community Conference 2014-06-03 - 2014-06-05 2014.

 • Balteskard, Bjørg. Stues sammen på dagligstua : Bjørg Balteskard om hjemløsheten på sykehjem. Tidsskriftet sykepleien 2006; Volum 94 (15). ISSN 0806-7511.s 58 - 59.

 • Medlem i forskergruppe