Flag icon Flag icon

Unn-Heidi Brekmo

Saksbehandling og support variabel lønn og reise
Seksjon for personal og organisasjon

Stillingsbeskrivelse:
  • Attestasjon av bilag variabel lønn og reise                                      
    • Lønnsbilag 
    • Reiseregninger
    • Reiseforskudd
    • Utbetaling til selvstendig næringsdrivende