Kirsten-2-jpg.JPG

Flag icon Flag icon

Zachariassen, Kirsten

Studentutveksling, internasjonalisering av studieprogram, utvekslingsavtaler
Studieseksjonen

Stillingsbeskrivelse:

Arbeider med studentutveksling, avtaleutforming og internasjonalisering av studieprogram. Veileder for studenter og ansatte i feltet.