Flag icon Flag icon

Ingvild Lorentzen

Utdanningssamarbeid
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Stillingsbeskrivelse:

Ingvild Lorentzen jobber med utdanningssamarbeid. Aktuelle tema er bevisstgjøring, kartlegging og kommunikasjon av kompetanse i ulike faser av studieløpet, praksis og studenters overgang fra studier til arbeidsliv.

 

  • Tilrettelegger for samarbeid mellom arbeids- og næringsliv og fagmiljøer ved UiT
  • Veileder og bistår fagmiljøene i prosjekter og aktiviteter som gir studenter økt arbeidslivsrelevans i utdanningene
  • Sekretær for UiTs avtale med Remiks Miljøpark AS
  • Sekretær for UiTs avtale med Tromsøområdets regionråd. Sammen med Jan Roger Iversen, UiT
  • UiTs representant i Karriereforum for høyere utdanning (KFH)
  • UiTs koordinator for Grunderskolen, et samarbeid med UiO

 

 
CV

Sørensen er utdannet Fiskerikandidat ved Norges fiskerihøgskole, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Universitetet i Tromsø.  I løpet av studiene var hun bodde hun 1 1/2 år i Japan og var Reseach Student  ved Tokyo University of Marine Science and Technology