Ingjerd - Branno.png

Flag icon Flag icon

Nilsen, Ingjerd Gauslaa

Rådgiver, ph.d.-utdanningen
Seksjon for forskning, utdanning og formidling BFE-fak

Stillingsbeskrivelse:

Studierådgiver for ph.d.-studenter ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi. Arbeidsoppgavene består i hovedsak av:

 
Forskningsutvalget fatter vedtak i en rekke saker som angår den enkelte ph.d.-student, men også andre saker. Typiske saker som behandles i Forskningsutvalget er: