Velkommen til Arktisk og marin biologi

Laina-Dalsbø.jpg

Flag icon Flag icon

Dalsbø, Laina H

Overingeniør
Arktisk og marin biologi

Stillingsbeskrivelse:
Arbeidsoppgaver

Jeg har vært ansatt ved universitetet i Tromsø siden 071174..
Våren 1974 avla jeg eksamen artium på naturfagslinja.
29.10.98 avla jeg fagprøven i laboratoriefaget.
Har tatt en rekke forskjellige kurs i ulike teknikker og sikkerhet på UiTø,Universitetene i Uppsala og Manchester.
Har ei brei erfaring fra marin- og ferskvanns-analyser.Feltarbeid: Innsamling av biologiske prøver i elver og innsjøer
Laboratoriearbeid:
-Diettanalyser
-Næringsanalyser.
-Telling og måling av gjellegitterstaver hos sik.
Arbeider i CRIStin


  • Knudsen, Rune; Skoglund, Sigrid Østrem; Smalås, Aslak; præbel, kim; DalsbØ, laina h; Amundsen, Per-Arne. Røya i Skogsfjorden. Folkemøte 2013-04-20 - 2013-04-20 2013.

  • Amundsen, Per-Arne; Gjelland, Karl Øystein; Knudsen, Rune; DalsbØ, laina h; Lien, Cesilie; Evjen, jan knut. Lagesilda i Pasvikvassdraget - langtidseffekter av en biologisk invasjon. 2012.

  • Knudsen, Rune; Amundsen, Per-Arne; Kristoffersen, Roar; Primicerio, Raul; DalsbØ, laina h; Evjen, jan knut. Takvatnprosjektet – vellykket kultiverings- og forskningssamarbeid. Ottar 2008; Volum 273 (5). ISSN 0030-6703.s 14 - 21.

  • Amundsen, Per-Arne; Gjelland, Karl øystein; Siwertsson, Anna; Lien, Cesilie; DalsbØ, laina h; Jensen, Hallvard. Invasjon av lagesild i Pasvikvassdraget. Ottar 2008; Volum 273 (5). ISSN 0030-6703.s 30 - 37.

  • Medlem i forskergruppe
    Skip to main content