Velkommen til Arktisk og marin biologi

Emeritus-AndersKlemetsen.jpg

Flag icon Flag icon

Anders Klemetsen

Professor emeritus
Arktisk og marin biologi

Stillingsbeskrivelse:

Professor emeritus ved Institutt for Arktisk og marin biologi
Forskningsinteresser

Akvatisk biologi med vekt på økologi hos ferskvanns- og anadrom fisk, særlig laksefisk og spesielt røye: næringsøkologi, predasjon, konkurranse, parasitter, livshistorie og forvaltning; økologisk drevet evolusjon i postglasiale innsjøer; også diversitet og økologi hos limnisk dyreplankton og invertebrate bunndyr, våtmarksfugl og marin fisk.

Alternativ kontaktinformasjon

Privat e-postadresse: gronvik.klemetsen@gmail.com

Biografiske data

- Vit.ass./univ.lektor UiOslo 1964-68

- NFR-stipendiat Tromsø museum 1968-71

- Aman./førsteaman. UiTromsø 1971-88

- Professor UiTø fra 1988, avskjed i nåde 2006, deltidsengasjert til 2008

- Forskningssjef Norsk institutt for naturforskning NINA, Polarmiljøsenteret 1994-97 (permisjon fra UiTø, prof. II samtidig)

- Prof. emeritus fra 2008.

Verv

- Interimstyret for UiTø 1969-71

- Fagutvalg for fiskerifag 1970-72 (leder) samt en rekke andre verv i oppstartsfasen for UiTø Universitetsstyret 1993-94

- Styreleder Inst. for marin og ferskvannsbiologi/NFH 1997-98

- Styret for Polarmiljøsenteret 1994-97

- Ledergruppen i NINA 1994-97

- Samisk senter UiTø 2000-05

- flere programstyrer i NFR, sist Villaksprogrammet 2001-07

- Council, Freshwater Biological Association (UK) 2001-05

- Norsk representant i styret for Nordisk Økologisk Forening Oikos fra 1985 (leder i to perioder)

- Stiftelsen Redaksjonskontoret Oikos, Lund fra 1985, styreleder fra 2004.

 

Review, redaktør

Referee i en rekke journaler inkludert Ambio, Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Behavioural Ecology, BioScience, Ecography, Ecology of Freshwater Fish, Environmental Biology of Fishes, Evolutionary Ecology, Journal of Animal Ecology, Journal of Fish Biology, Proceedings of The Royal Society B, Oikos; Reviewer for Norges Forskningsråd, National Environment Research Council (UK), Austrian Research Council, National Science Foundation  (US), Canadian Research Council, EU (5. rammeprogram, Marie Curie Fellowships). Subject Editor i Ecography 2004-08; medredaktør i boka 'Atlantic Salmon Ecology', Blackwell 2010.

Andre publikasjoner

Klemetsen A 1967.  On the feeding habits of the population of brown trout (Salmo trutta L.) in Jølstervann, West Norway, with special reference to the utilization of planktonic crustaceans.  Nytt Mag. Zool. 15, 50-67.

Klemetsen A 1969.  Hettemåke, toppand og stokkand ved Østensjøvann i Oslo i 1967 og 1968.  Sterna 8, 257-274.

Klemetsen A 1970.  Check method census of coot, Fulica atra, and moor-hen, Gallinula chloropus, in Østensj¢vann, South Norway 1967-68. Nytt Mag. Zool. 18, 199-207.

Klemetsen A 1970.  Plankton swarms in lake Gjøkvatn, East Finn­mark. Astarte 3, 83-85.

Klemetsen A, Andersen J, Ervig S & Kirkeby J 1974.  Våtmarksfugl i Øvre Dividal nasjonalpark.  Sterna 13, 35-42.

Klemetsen A & Grotnes PE 1974. Food and habitat segregation by two sympatric arctic char populations.  Verh. int. Verein. Limn. 19, 2521-2528.

Klemetsen A & Grotnes PE 1980.  Coexistence and immigration of two sympatric arctic charr.  pp 757-763 in Balon EK (ed)  Charrs, Haag.

Klemetsen A 1982. Food and feeding habits of cod from the Balsfjord, northern Norway during a one-year period. J. Cons. int. Explor. Mer 40, 101-111.

Klemetsen A, Grotnes PE, Holthe H & Kristoffersen K 1985. Bear Island charr.  Rep. Inst. Freshw. Res. Drottningholm 62, 98- 119.

Grønvik S & Klemetsen A 1987.  Marine food and diet overlap of co-occurring arctic charr Salvelinus alpinus (L.), brown trout  Salmo trutta L. and atlantic salmon Salmo salar L. off Senja, N.Norway.  Polar Biol. 7, 173-177.

Klemetsen A, Amundsen P-A, Muladal H, Rubach S & Solbakken JI 1989.  Habitat shifts in a dense, resident arctic charr Salveli­nus alpinus population. Physiol. Ecol. Japan, Spec. Vol. 1, 187-200.

Klemetsen A, Muladal H & Amundsen A 1992.  Diet and food consump­tion of young, profundal arctic charr (Salvelinus alpinus) in lake Takvatn. Nord. J. Freshw. Res. 67, 35-44.

Klemetsen A 1993. Food and feeding of long-rough dab Hippoglossoides platessoides limandoides in Balsfjord, North Norway.  Sarsia 78,17-24.

Dahl-Hansen GAP, Rubach S & Klemetsen A 1994. Selective predation by pelagic arctic char on crustacean plankton in Takvatn, northern Norway, before and after mass removal of arctic char.  Trans. Am. Fish. Soc. 123, 385-394.

Knudsen R & Klemetsen A 1994. Infection of Diphyllobothrium dendriticum, D. ditremum (Cestoda) and Cystidicola farionis (Nematoda) in a North Norwegian population of arctic charr (Salvelinus alpinus) during winter. Can. J. Zool. 72, 1922-1930.

Jørgensen L & Klemetsen A 1995. Food resource partitioning of arctic charr, Salvelinus alpinus (L.) and three-spined stickleback, Gasterosteus aculeatus L., in the littoral zone of Takvatn in northern Norway. Ecol. Freshw. Fish 4, 77-84.

Rikardsen A, Svenning MA & Klemetsen A 1997. The relationship between anadromy, parr growth and sex ratio of arctic charr Salvelinus alpinus in a lake in northern Norway. J. Fish Biol. 51, 447-461.

Klemetsen A, Amundsen PA, Knudsen R & Hermansen B. 1997. A profundal, winterspawning morph of arctic charr Salvelinus alpinus (L.) in Fjellfrøsvatn, North Norway. Nord. J. Freshw. Res. 73, 13-23.

Primicerio R & Klemetsen A 1999. Zooplankton seasonal dynamics in the neighbouring lakes Takvatn and Lombola (northern Norway).  Hydrobiologia 411, 19-29.

Klemetsen A, Elliott JM, Knudsen R & Sørensen P 2002. Evidence for genetic differences in the offspring of two sympatric morphs of arctic charr. J. Fish Biol. 60, 933-950.

Elliott JM & Klemetsen A 2002. The upper critical thermal limits for alevins of Arctic charr from a Norwegian lake north of the Arctic circle. J. Fish Biol. 60, 1338-1341.

Klemetsen A, Amundsen PA, Grotnes, PE, Knudsen R, Kristoffersen R & Svenning MA 2002. Takvatn through 20 years: long-term effects of an experimental mass removal of charr Salvelinus alpinus from a large subarctic lake. Env. Biol. Fishes. 64, 39-47.

Klemetsen A, Amundsen PA, Dempson B, Jonsson B, Jonsson N, O'Connel M & Mortensen E  2003. Atlantic salmon, brown trout and Arctic charr: a review of aspects of their life histories. Ecol. Freshw. Fish. 12, 1-59. (invited review).

Klemetsen A, Knudsen R, Staldvik FJ & Amundsen PA 2003.  Habitat shifts, diet and food assimilation of Arctic charr under the winter ice in two subarctic lakes. J. Fish Biol. 62, 1-18.

Westgaard JI, Klemetsen A & Knudsen R. 2004. Genetic differences between two sympatric morphs of Arctic charr Salvelinus alpinus (L.) confirmed by microsatellite DNA. J. Fish Biol. 65, 1185-1191.

Johansen M, Elliott JM & Klemetsen A. (2005). The relationship between juvenile salmon density and invertebrate density in 13 streams throughout a very large river system in northern Norway. Ecol. Freshw. Fish. 14, 331-343.

Klemetsen A, Knudsen R, Primicerio R & Amundsen PA (2006). Divergent natural selection on the feeding behaviour of two sympatric of Arctic charr Salvelinus alpinus morphs. Ecol. Freshw. Fish. 15, 350-355.

Knudsen R, Klemetsen A, Amundsen P-A, & Hermansen B. 2006. Incipient speciation through niche expansion: an example from the Arctic charr in a subarctic lake. Proc. Roy. Soc. B 273, 2291-2298.

Østbye K, Amundsen PA, Bernatchez L, Klemetsen A, Knudsen R, Kristoffersen R, Næsje TF& Hindar K 2006. Parallel evolution of ecomorphological traits in the European whitefish Coregonus lavaretus (L.) species complex during postglacial times. Evol. Ecol. 15, 3983-4001.

Svenning M-A, Klemetsen A, Olsen T (2007). Habitat and food choice of Arctic charr in Linnévatn, Svalbard: the first year-round investigation in a high Arctic lake. Ecol. Freshw. Fish. 16, 70-77.

Amundsen P-A, Knudsen R & Klemetsen A 2007. Intraspecific competition and density dependence of food consumption and growth in arctic charr. J. Anim. Ecol. 76, 149-158.

Persson L, Amundsen P-A, De Roos AM, Klemetsen A, Knudsen R & Primicerio R 2007. Culling prey promotes predator recovery - Alternative states in a whole-lake experiment. Science 316, 1743-1746.

Knudsen R, Amundsen P-A, Primicerio R, Klemetsen A & Sørensen P. 2007. Contrasting niche-based selection on the trophic morphology of two neighbouring Arctic charr populations. Evol. Ecol. Res. 9, 1005-1021.

Amundsen, P.-A., Knudsen, R. & Klemetsen, A. 2008. Seasonal and ontogenetic variations in resource use by two sympatric Arctic charr morphs. Env. Biol. Fish. 83, 45-55.

Amundsen, P.-A., Lafferty, K.D., Knudsen, R, Primicerio, R., Klemetsen, A., & Kuris, A.M. 2009. Food web topology and parasites in the pelagic zone of a subarctic lake. J. Animal Ecol. 78: 563-572.

Knudsen, R., Primicerio R,Amundsen, P.-A. & Klemetsen A. 2010. Temporal stability of individual feeding specialization may promote speciation. J. Anim. Ecol. 79:161-168.  

Knudsen, R., Amundsen, P.-A. & Klemetsen A. 2010. Arctic charr in sympatry with burbot: ecological and evolutionary consequences. Hydrobiologia, online.

 Klemetsen, A. & Elliott, J. M. 2010. Spatial distribution and diversity of macroinvertebrates on the stony shore of a subarctic lake. Int. Rev. Hydrobiol., in press.

  Klemetsen, A. 2010. The charr problem revisited: extreme phenotypic plasticity promotes ecogical speciation in postglacial lakes. Freshw. Reviews, in press (invited review)

Forskerprofil i Cristin

Klikk her

Arbeider i CRIStin


 • Frainer, André; Johansen, Kristin M. Sommerseth; Siwertsson, Anna; Mousavi, Seyed Ali; Brittain, John Edward; Klemetsen, Anders; Knudsen, Rune; Amundsen, Per-Arne. Variation in benthic invertebrate functional trait diversity and composition across depths and seasons in a subarctic lake. Fundamental and Applied Limnology 2016; Volum 188 (2). ISSN 1863-9135.s 103 - 112.s doi: 10.1127/fal/2016/0839.

 • Falkegård, Morten; Elliott, John malcom; Klemetsen, Anders. Major factors affecting the diversity of aquatic insects in 13 streams with contrasting riparian vegetation in the river Tana, North Norway. (fulltekst) Norwegian Journal of Entomology 2016; Volum 63 (2). ISSN 1501-8415.s 140 - 158.

 • Knudsen, Rune; Klemetsen, Anders; Alekseyyev, Sergey; Adams, Colin; Power, Mike. The role of Salvelinus in contemporary studies of evolution, trophic ecology and anthropogenic change. Hydrobiologia 2016; Volum 783. ISSN 0018-8158.s 1 - 9.s doi: 10.1007/s10750-016-2999-9.

 • Knudsen, Rune; Gjelland, Karl Øystein; Eloranta, Antti; Hayden, Brian; Siwertsson, Anna; Amundsen, Per-Arne; Klemetsen, Anders. A specialised cannibalistic Arctic charr morph in the piscivore guild of a subarctic lake. Hydrobiologia 2016; Volum 783. ISSN 0018-8158.s 65 - 78.s doi: 10.1007/s10750-015-2601-x.

 • Knudsen, Rune; Amundsen, Per-Arne; Eloranta, Antti; Hayden, Brian; Siwertsson, Anna; Klemetsen, Anders. Parallel evolution of profundal Arctic charr morphs in two contrasting fish communities. Hydrobiologia 2016; Volum 783. ISSN 0018-8158.s 239 - 248.s doi: 10.1007/s10750-016-2647-4.

 • Klemetsen, Anders; Brittain, John Edward; Engblom, E.. New records of Metretopus alter Bengtsson, 1930 and Metretopus borealis (Eaton, 1871)(Ephemeroptera) in northern Norway, including conformation of M. alter at the type locality after 90 years.. (fulltekst) Norwegian Journal of Entomology 2015; Volum 62 (1). ISSN 1501-8415.s 117 - 128.

 • Amundsen, Per-Arne; Lafferty, Kevin D.; Knudsen, Rune; Primicerio, Raul; Kristoffersen, Roar; Klemetsen, Anders; Kuris, Armand M. New parasites and predators follow the introduction of two fish species to a subarctic lake: implications for food-web structure and functioning. Oecologia 2013; Volum 171 (4). ISSN 0029-8549.s 993 - 1002.s doi: 10.1007/s00442-012-2461-2.

 • Klemetsen, Anders; Knudsen, Rune. Diversity and abundance of water birds in a subarctic lake during three decades. Fauna Norvegica 2013; Volum 33. ISSN 1502-4873.s 21 - 27.s doi: 10.5324/fn.v33i0.1584.

 • Persson, Lennart; Amundsen, Per-Arne; De Roos, André M.; Knudsen, Rune; Primicerio, Raul; Klemetsen, Anders. Density-dependent interactions in an Arctic char - brown trout system: competition, predation, or both?. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2013; Volum 70 (4). ISSN 0706-652X.s 610 - 616.s doi: 10.1139/cjfas-2012-0175.

 • Klemetsen, Anders. The charr problem revisited: extreme phenotypic plasticity promotes ecological speciation in postglacial lakes. Freshwater Reviews 2010; Volum 3. ISSN 1755-084X.s 49 - 74.

 • Knudsen, Rune; Amundsen, Per-Arne; Klemetsen, Anders. Arctic charr in sympatry with burbot: ecological and evolutionary consequences. Hydrobiologia 2010; Volum 650 (1). ISSN 0018-8158.s 43 - 54.s doi: 10.1007/s10750-009-0077-2.

 • Knudsen, Rune; Primicerio, Raul; Amundsen, Per-Arne; Klemetsen, Anders. Temporal stability of individual feeding specialization may promote speciation. Journal of Animal Ecology 2010; Volum 79 (1). ISSN 0021-8790.s 161 - 168.s doi: 10.1111/j.1365-2656.2009.01625.x.

 • Klemetsen, Anders; Elliott, J. Malcolm. Spatial Distribution and Diversity of Macroinvertebrates on the Stony Shore of a Subarctic Lake. International review of hydrobiology 2010; Volum 95 (2). ISSN 1434-2944.s 190 - 206.s doi: 10.1002/iroh.200911199.

 • Amundsen, Per-Arne; Lafferty, Kevin D.; Knudsen, Rune; Primicerio, Raul; Klemetsen, Anders; Kuris, Armand M. Food web topology and parasites in the pelagic zone of a subarctic lake. Journal of Animal Ecology 2009; Volum 78 (3). ISSN 0021-8790.s 563 - 572.s doi: 10.1111/j.1365-2656.2008.01518.x.

 • Knudsen, Rune; Amundsen, Per-Arne; Nilsen, Rune; Kristoffersen, Roar; Klemetsen, Anders. Food borne parasites as indicators of trophic segregation between Arctic charr and brown trout. Environmental Biology of Fishes 2008; Volum 83. ISSN 0378-1909.s 107 - 116.s doi: 10.1007/s10641-007-9216-7.

 • Knudsen, Rune; Amundsen, Per-Arne; Jobling, Malcolm; Klemetsen, Anders. Differences in pyloric caeca morphology between Arctic charr Salvelinus alpinus ecotypes: adaptation to trophic specialization or parasite-induced phenotypic modifications?. Journal of Fish Biology 2008; Volum 73 (1). ISSN 0022-1112.s 275 - 287.s doi: 10.1111/j.1095-8649.2008.01934.x.

 • Amundsen, Per-Arne; Knudsen, Rune; Klemetsen, Anders. Seasonal and ontogenetic variations in resource use by two sympatric Arctic charr morphs. Environmental Biology of Fishes 2008; Volum 83. ISSN 0378-1909.s 45 - 55.s doi: 10.1007/s10641-007-9262-1.

 • Primicerio, Raul; Rosetti, G.; Amundsen, Per-Arne; Klemetsen, Anders. Impact of climate change on Alpine and Arctic lakes: effects on phenology and community dynamics. Springer Science+Business Media B.V. 2007 ISBN 978-3-540-48512-4.s 51 - 70.

 • Amundsen, Per-Arne; Knudsen, Rune; Klemetsen, Anders. Intraspecific competition and density dependence of food consumption and growth in Arctic charr. Journal of Animal Ecology 2007; Volum 76. ISSN 0021-8790.s 149 - 158.s doi: 10.1111/j.1365-2656.2006.01179.x.

 • Persson, Lennart; Amundsen, Per-Arne; De Roos, André M.; Klemetsen, Anders; Knudsen, Rune; Primicerio, Raul. Culling prey promotes predator recovery - Alternative states in a whole-lake experiment. Science 2007; Volum 316. ISSN 0036-8075.s 1743 - 1746.s doi: 10.1126/science.1141412.

 • Svenning, M-A; Klemetsen, Anders; Olsen, T. Habitat and food choice of Arctic charr in Linnevatn on Spitsbergen, Svalbard: the first year-round investigation in a High Arctic lake. Ecology of Freshwater Fish 2007; Volum 16 (1). ISSN 0906-6691.s 70 - 77.s doi: 10.1111/j.1600-0633.2006.00183.x.

 • Knudsen, Rune; Amundsen, Per-Arne; Primicerio, Raul; Klemetsen, Anders; Sørensen, Pål. Contrasting niche-based variation in trophic morphology within Arctic charr populations. Evolutionary Ecology Research 2007; Volum 9. ISSN 1522-0613.s 1005 - 1021.

 • Knudsen, Rune; Klemetsen, Anders; Amundsen, Per-Arne; Hermansen, Bjørn. Incipient speciation through niche expansion: an example from the Arctic charr in a subarctic lake. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences 2006; Volum 273. ISSN 0962-8452.s 2291 - 2298.s doi: 10.1098/rspb.2006.3582.

 • Østbye, K; Amundsen, Per-Arne; Bernatchez, L; Klemetsen, Anders; Knudsen, Rune; Kristoffersen, Roar; Næsje, TF; Hindar, K. Parallel evolution of ecomorphological traits in the European whitefish Coregonus lavaretus (L.) species complex during postglacial times. Molecular Ecology 2006; Volum 15 (13). ISSN 0962-1083.s 3983 - 4001.

 • Klemetsen, Anders; Knudsen, Rune; Primicerio, Raul; Amundsen, Per-Arne. Divergent, genetically based feeding behaviour of two sympatric Arctic charr, Salvelinus alpinus (L.), morphs. Ecology of Freshwater Fish 2006; Volum 15 (3). ISSN 0906-6691.s 350 - 355.

 • Svenning, Martin-Arne; Klemetsen, Anders; Olsen, Thomas. Habitat and food choice of Arctic charr in Linnévatn, Svalbard: the first year-round investigation in a high Arctic lake. Ecology of Freshwater Fish 2006. ISSN 0906-6691.

 • Johansen, Morten; Elliott, John malcom; Klemetsen, Anders. Relationships between juvenile salmon, Salmo salar L., and invertebrate densities in the River Tana, Norway. Ecology of Freshwater Fish 2005; Volum 14. ISSN 0906-6691.s 331 - 343.

 • Johansen, Morten; Elliott, John Malcolm; Klemetsen, Anders. A comparative study of juvenile salmon density in 20 streams throughout a very large river system in northern Norway. Ecology of Freshwater Fish 2005; Volum 14. ISSN 0906-6691.

 • Davidsen, Jan; Svenning, Martin; Orell, Panu; Yoccoz, Nigel Gilles; Dempson, J Brian; Niemela, Eero; Klemetsen, Anders; Lamberg, Anders; Erkinaro, Jaakko. Spatial and temporal migration of wild Atlantic salmon smolts determined from a video camera array in the sub-Arctic River Tana. Fisheries Research 2005; Volum 74. ISSN 0165-7836.s 210 - 222.

 • Amundsen, Per-Arne; Knudsen, Rune; Klemetsen, Anders; Kristoffersen, Roar. Resource competition and interactive segregation between sympatric whitefish morphs. Annales Zoologici Fennici 2004; Volum 41. ISSN 0003-455X.s 301 - 307.

 • Westgaard, Jon-Ivar; Klemetsen, Anders; Knudsen, Rune. Genetic differences between two sympatric morphs of Arctic charr confirmed by microsatellite DNA. Journal of Fish Biology 2004; Volum 65. ISSN 0022-1112.s 1185 - 1191.s doi: 10.1111/j.1095-8649.2004.00524.

 • Klemetsen, Anders; Amundsen, Per-Arne; Dempson, Brian; Jonsson, Bror; Jonsson, Nina; O'Connel, Mike; Mortensen, Erik. Atlantic salmon, brown trout and Arctic charr: a review of aspects of their life histories. Ecology of Freshwater Fish 2003; Volum 12. ISSN 0906-6691.s 1 - 59.

 • Knudsen, Rune; Klemetsen, Anders; Amundsen, Per-Arne. Inter- and intra-morph patterns in helminth communities of sympatric whitefish morphs. Journal of Fish Biology 2003; Volum 64. ISSN 0022-1112.s 847 - 859.

 • Klemetsen, Anders; Knudsen, Rune; Staldvik, Frode; Amundsen, Per-Arne. Habitat, diet and food assimilation of Arctic charr under the winter ice in two subarctic lakes. Journal of Fish Biology 2003; Volum 62. ISSN 0022-1112.s 1082 - 1089.

 • Klemetsen, Anders; Amundsen, Per-Arne; Dempson, Brian D; Jonsson, Bror; Jonsson, Nina; Mortensen, Erik; O'connel, Mike f. Atlantic salmon Salmo salar L., brown trout Salmo trutta L. and Arctic charr Salvelinus alpinus (L.): a review of aspects of their life histories. Ecology of Freshwater Fish 2003; Volum 12. ISSN 0906-6691.s 1 - 59.

 • Klemetsen, Anders; Amundsen, Per-Arne; Grotnes, per; Knudsen, Rune; Kristoffersen, Roar; Svenning, Martin-Arne. Takvatn through 20 years: long-term effects of an experimental mass removal of charr Salvelinus alpinus from a large subarctic lake. Environmental Biology of Fishes 2002; Volum 64. ISSN 0378-1909.s 39 - 47.

 • Amundsen, Per-Arne; Kristoffersen, Roar; Knudsen, Rune; Klemetsen, Anders. Long-term effects of a stock depletion programme: the rise and fall of a rehabilitated whitefish population. Archiv für Hydrobiologie 2002; Volum 57. ISSN 0003-9136.s 577 - 588.

 • Elliott, J. Malcolm; Klemetsen, Anders. The upper critical thermal limits for alevins of Arctic charr from a Norwegian lake north of the Arctic circle. Journal of Fish Biology 2002; Volum 60. ISSN 0022-1112.s 1338 - 1341.

 • Klemetsen, Anders; Elliott, J. Malcolm; Knudsen, Rune; Sørensen, Pål. Evidence for genetic differences in the offspring of two sympatric morphs of Arctic charr. Journal of Fish Biology 2002; Volum 60. ISSN 0022-1112.s 933 - 950.

 • Knudsen, Rune; Amundsen, Per-Arne; Klemetsen, Anders. Parasite induced host mortality: indirect evidence from a long-term study. Environmental Biology of Fishes 2002; Volum 64. ISSN 0378-1909.s 257 - 265.

 • Johansen, Morten; Elliott, John Malcolm; Klemetsen, Anders. Diel fluctuations of invertebrate drift in a Norwegian stream north of the Arctic Circle. Norwegian Journal of Entomology 2000; Volum 47. ISSN 1501-8415.s 101 - 112.

 • Primicerio, Raul; Klemetsen, Anders. Zooplankton seasonal dynamics in the neighbouring lakes Takvatn and Lombola (northern Norway). Hydrobiologia 1999; Volum 411. ISSN 0018-8158.s 19 - 29.

 • Rikardsen, Audun; Svenning, Martin-Arne; Klemetsen, Anders. The relationship between anadromy, parr growth and sex ratio of arctic charr Salvelinus alpinus in a lake in northern Norway. Journal of Fish Biology 1997; Volum 51. ISSN 0022-1112.s 447 - 461.

 • Gullestad, Nils; Klemetsen, Anders. Size, age, and spawning frequency of landlocked arctic charr, Salvelinus alpinus (L.) in Svartvatnet, Svalbard. Polar Research 1997; Volum 16. ISSN 0800-0395.s 85 - 92.

 • Klemetsen, Anders; Amundsen, Per-Arne; Knudsen, Rune; Hermansen, bjØrn. A profundal, winterspawning morph of arctic charr Salvelinus alpinus (L.) in Fjellfrøsvatn, North Norway. Nordic Journal of Freshwater Research 1997; Volum 73. ISSN 1100-4096.s 13 - 23.

 • Amundsen, Per-Arne; Kristoffersen, Roar; Knudsen, Rune; Klemetsen, Anders. Infection of Salmincola edwardsii (Copepoda: Lernaeopopdidae) in an age-structured population of arctic charr Salvelinus alpinus (L.) - a long-term study. Journal of Fish Biology 1997; Volum 51. ISSN 0022-1112.s 1033 - 1046.

 • Knudsen, Rune; Klemetsen, Anders; Staldvik, Frode. Parasites as indicators of individual feeding specialization in arctic charr during winter i northern Norway. Journal of Fish Biology 1996; Volum 48. ISSN 0022-1112.s 1256 - 1265.

 • Radtke, Richard; Svenning, Martin-Arne; Malone, David; Klemetsen, Anders; Ruzicka, J; Fey, D. Migrations in an extreme northern population of arctic charr Salvelinus alpinus: Insights from otolith microchemistry. Marine Ecology Progress Series 1996; Volum 136. ISSN 0171-8630.s 13 - 23.

 • Jørgensen, Lisbeth; Klemetsen, Anders. Food resource partitioning of arctic charr, Salvelinus alpinus (L.) and three-spined stickleback, Gasterosteus aculeatus L., in the littoral zone of Takvatn in nortern Norway. Ecology of Freshwater Fish 1995; Volum 4. ISSN 0906-6691.s 77 - 84.

 • Klemetsen, Anders; Dahl-Hansen, Geir A. P.. Disruption of the ontogenetic habitat shift pattern in a population of arctic charr Salvelinus alpinus as a result of intensive fishing. Nordic Journal of Freshwater Research 1995; Volum 74. ISSN 1100-4096.s 334 - 332.

 • Knudsen, Rune; Klemetsen, Anders. INFECTIONS OF DIPHYLLOBOTHRIUM-DENDRITICUM, DIPHYLLOBOTHRIUM-DITREMUM (CESTODA), AND CYSTIDICOLA-FARIONIS (NEMATODA) IN A NORTH NORWEGIAN POPULATION OF ARCTIC CHARR (SALVELINUS-ALPINUS) DURING WINTER. Canadian Journal of Zoology 1994; Volum 72 (11). ISSN 0008-4301.s 1922 - 1930.

 • Bergersen, Robert; Klemetsen, Anders. Freshwater Eel Anguilla anguilla (L.) from North Norway, with Emphasis on Occurrence, Food, Age and Downstream Migration. Nordic Journal of Freshwater Research 1988; Volum 64. ISSN 1100-4096.s 54 - 66.

 • Bergersen, Robert; Klemetsen, Anders; Sommerseth, Stein-Ole. Undersøkelser av ål i Nord-Norge. Fauna Norvegica 1987; Volum 40. ISSN 1502-4873.s 87 - 97.

 • Aas, Øystein; Einum, Sigurd; Klemetsen, Anders; Skurdal, Jostein. Atlantic salmon ecology. (omtale) Blackwell Publishing 2011 ISBN 978-1-4051-9769-4.s 221 - 252.

 • Lafferty, Kevin D.; Siwertsson, Anna; Kuhn, Jesper A.; Kuris, Armand M.; Shaw, Jenny C.; Soldánová, Miroslava; Knudsen, Rune; Klemetsen, Anders; Amundsen, Per-Arne. Parasites permeate a subarctic lake food web. ASLO 2017 2017-02-27 - 2017-03-03 2017.

 • Svensson, Linus; Lundberg, Per; Klemetsen, Anders; Lundqvist, Lars. Editorial: Pehr Henrik Enckell, Mr Oikos, has passed away. Oikos 2017; Volum 126 (12). ISSN 0030-1299.s 1673 - 1674.s doi: 10.1111/oik.05130.

 • Klemetsen, Anders; Amundsen, Per-Arne; Siwertsson, Anna; Eloranta, Antti; Hayden, Brian; Knudsen, Rune. Parallel evolution of profundal Arctic charr niches in two contrasting fish communities. The 8th International Charr Symposium 2015-06-15 - 2015-06-18 2015.

 • Siwertsson, Anna; Amundsen, Per-Arne; Knudsen, Rune; Kristoffersen, Roar; Kuhn, Jesper Andreas; Klemetsen, Anders; Kuris, Armand; Lafferty, Kevin; Shaw, Jenny. Towards a holistic view of a lake food web - the importance of including benthic habitats and parasites. Research open Day (instituttseminar) 2015-11-19 - 2015-11-19 2015.

 • Amundsen, Per-Arne; Smalås, Aslak; Knudsen, Rune; Kristoffersen, Roar; Siwertsson, Anna; Klemetsen, Anders. Takvatnprosjektet - Forskning og kultivering av en overbefolka røyeberstand. (fulltekst) 2015.

 • Siwertsson, Anna; Amundsen, Per-Arne; Knudsen, Rune; Kristoffersen, Roar; Klemetsen, Anders; Kuhn, Jesper Andreas; Kuris, Armand; Lafferty, Kevin; Shaw, Jenny. Towards a holistic view of a lake food web - the importance of including benthic habitats and parasites. Aquatic Biodiversity and Ecosystems Conference - Evolution, interaction and global change 2015-08-30 - 2015-09-04 2015.

 • Siwertsson, Anna; Amundsen, Per-Arne; Knudsen, Rune; Kristoffersen, Roar; Klemetsen, Anders; Kuhn, Jesper Andreas; Kuris, Armand; Lafferty, Kevin; Shaw, Jenny. Food web structure in a subarctic lake. Invited guest lecture 2015-05-07 - 2015-05-07 2015.

 • Primicerio, Raul; Amundsen, Per-Arne; Knudsen, Rune; Klemetsen, Anders. Facultative ontogenetic niche shifts, bistability and overcrowding in Arctic charr. The 8th International Charr Symposium 2015-06-15 - 2015-06-18 2015.

 • Knudsen, Rune; Siwertsson, Anna; Eloranta, Antti; Frainer, Andre Barbosa; Amundsen, Per-Arne; Klemetsen, Anders. Evolutionary and ecosystem consequences of a piscivore profundal morph of Arctic charr. The 8th International Charr Symposium 2015-06-15 - 2015-06-18 2015.

 • Knudsen, Rune; Siwertsson, Anna; Amundsen, Per-Arne; Præbel, Kim; Klemetsen, Anders. Incipient speciation and ecosystem dynamics in subarctic lakes. Invited guest lecture 2014-02-13 - 2014-02-13 2014.

 • Amundsen, Per-Arne; Knudsen, Rune; Kristoffersen, Roar; Klemetsen, Anders. Long-term population and community responses following ecological perturbation. Invited lecture - The Asymmetry Summit 2014-02-14 - 2014-02-15 2014.

 • Siwertsson, Anna; Knudsen, Rune; Kristoffersen, Roar; Klemetsen, Anders; Amundsen, Per-Arne. The role of parasites in food-web topology and dynamics of subarctic lakes – background and current status. Seminar at UC Santa Barbara 2014-02-03 - 2014-02-03 2014.

 • Knudsen, Rune; Siwertsson, Anna; Klemetsen, Anders; Kristoffersen, Roar; Amundsen, Per-Arne. The role of parasites in food-web of subarctic lakes. Invited guest lecture 2014-05-05 - 2014-05-05 2014.

 • Amundsen, Per-Arne; Knudsen, Rune; Kristoffersen, Roar; Klemetsen, Anders. Long-term studies following experimental density depletion of a stunted Arctic charr population - ecological and management implications. Long-term ecological studies in Northern Fennoscandia - Workshop 2013-03-13 - 2013-03-15 2013.

 • Amundsen, Per-Arne; Knudsen, Rune; Præbel, Kim; Siwertsson, Anna; Bhat, Shripathi; Klemetsen, Anders. Ecological speciation in subarctic whitefish and Arctic charr. CEES Seminar 2013-04-10 - 2013-04-10 2013.

 • Knudsen, Rune; Præbel, Kim; Siwertsson, Anna; Bath, Shriphati; Klemetsen, Anders; Amundsen, Per-Arne. Incipient ecological speciation in northern salmonids. Foredrag 2012-02-02 - 2012-02-02 2012.

 • Klemetsen, Anders. The most variable vertebrate on Earth. Keynote lecture. 7th International Charr Symposium 2012-09-03 - 2012-09-08 2012.

 • Amundsen, Per-Arne; Knudsen, Rune; Kristoffersen, Roar; Gjelland, Karl Øystein; Klemetsen, Anders. Long-term studies in relation to fish harvesting and invasions in freshwater systems. AMINOR workshop 2012-01-23 - 2012.

 • Amundsen, Per-Arne; Knudsen, Rune; Kristoffersen, Roar; Klemetsen, Anders. Long-term effects of experimental density depletion of a stunted Arctic charr population - ecological and management implications. 7th International Charr Symposium 2012-09-03 - 2012-09-06 2012.

 • Amundsen, Per-Arne; Knudsen, Rune; Præbel, Kim; Siwertsson, Anna; Klemetsen, Anders. Incipient ecological speciation in subarctic salmonids. Guest Lecture - UC Santa Barbara 2011-06-27 - 2011.

 • Amundsen, Per-Arne; Knudsen, Rune; Præbel, Kim; Siwertsson, Anna; Kahilainen, Kimmo K.; Klemetsen, Anders. Polymorphism and ecological speciation in freshwater fish. Guest Lecture- NOAA Fisheries 2011-04-08 - 2011.

 • Amundsen, Per-Arne; Knudsen, Rune; Præbel, Kim; Siwertsson, Anna; Kahilainen, Kimmo K.; Klemetsen, Anders. Polymorphism and ecological speciation in European whitefish and Arctic charr. Guest Lecture - Oregon State University 2011-03-29 - 2011.

 • Klemetsen, Anders. Hans Nordeng: a man of principles. Environmental Biology of Fishes 2011; Volum 91 (3). ISSN 0378-1909.s 367 - 368.s doi: 10.1007/s10641-011-9793-3.

 • Knudsen, Rune; Klemetsen, Anders; Amundsen, Per-Arne. Deep-water adapted morphs of Arctic charr. Frospects 2010-08-03 - 2010-08-07 2010.

 • Klemetsen, Anders. Ecological speciation of arctic charr. Lund Seminars in Limnology 2010-06-03 - 2010.

 • Amundsen, Per-Arne; Knudsen, Rune; Klemetsen, Anders. Resource polymorphism and mechanisms of incipient speciation in Arctic charr (Salvelinus alpinus) from a subarctic lake. International Conference on Evolutionary Ecology of Fishes - Diversification, Adaptation and Speciation 2009-11-23 - 2009-11-25 2009.

 • Knudsen, Rune; Amundsen, Per-Arne; Klemetsen, Anders. Arctic charr sympatry with burbot: Ecological and evolutionary consequences. 6th International Charr Symposium 2009-06-15 - 2009-06-18 2009.

 • Knudsen, Rune; Siwertsson, Anna; Primicerio, Raul; Amundsen, Per-Arne; Adams, Colin Ean; Klemetsen, Anders. High inter-individual temporal consitency of narrow niches - an early step in the speciation process?. Evolutionary Ecology of Fishes: Diversification, Adaptation and Speciation 2009-11-23 - 2009-11-25 2009.

 • Knudsen, Rune; Amundsen, Per-Arne; Nilsen, Rune; Kristoffersen, Roar; Klemetsen, Anders. Parasites as indicators of trophic segregation between Arctic charr and brown trout. 5th International Charr Symposium 2006-08-02 - 2006-08-05 2006.

 • Christensen, Guttorm N; Klemetsen, Anders; Svenning, Martin-A.. Røya på Bjørnøya - suveren i karrige innsjøer. Ottar 2004; Volum 253. ISSN 0030-6703.s 31 - 38.

 • Svenning, Martin-A.; Klemetsen, Anders; Christensen, Guttorm N. Røya i Ellasjøen. Full av PCB, men har det noen negativ effekt?. Ottar 2004; Volum 253. ISSN 0030-6703.s 66 - 71.

 • Klemetsen, Anders. Evaluering av Centrum för vilt- og fiskforskning ved Sveriges lantbruksuniversitet og Umeå Universitet. 2003.

 • Klemetsen, Anders. Ørekyt P. phoxinus etablert i Tromsø. Fauna 2000; Volum 53. ISSN 0014-8881.s 11 - 15.

 • Medlem i forskergruppe
  Skip to main content