Arbeider i CRIStin


 • Hersoug, Bjørn; Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari. “Great expectations” – Allocating licenses with special requirements in Norwegian salmon farming. Marine Policy 2019 (100). ISSN 0308-597X.s 152 - 162.s doi: 10.1016/j.marpol.2018.11.019.

 • Hersoug, Bjørn. “After all these years”–New Zealand's quota management system at the crossroads. Marine Policy 2018; Volum 92. ISSN 0308-597X.s 101 - 110.s doi: 10.1016/j.marpol.2018.02.010.

 • Hersoug, Bjørn. The University`s role in regional and international development, as seen from the North. Karthala 2017 (.) ISBN 978-2-8111-1841-9. ISSN 0993-4294.s 175 - 190.

 • Mikkelsen, Eirik Inge; Hersoug, Bjørn. Samisk fiske og sjøsamisk kultur – «fem på tolv» eller «fem over tolv»?. (data) Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205497689.s 208 - 234.

 • Standal, Dag; Hersoug, Bjørn. Shaping technology, building society; the industrialization of the Norwegian cod fisheries. Marine Policy 2015; Volum 51. ISSN 0308-597X.s 66 - 74.s doi: 10.1016/j.marpol.2014.06.009.

 • Hersoug, Bjørn. The greening of Norwegian salmon production. Maritime Studies 2015; Volum 14 (16). ISSN 1872-7859.s doi: 10.1186/s40152-015-0034-9.

 • Hersoug, Bjørn; Finstad, Bjørn-Petter; Christensen, Pål. The system of Norwegian fish sales unions - an anachronism or a successful adaptation to modern fisheries? :. Acta Borealia 2015; Volum 32 (2). ISSN 0800-3831.s 190 - 204.s doi: 10.1080/08003831.2015.1089670.

 • Standal, Dag; Hersoug, Bjørn. Back to square one? Fisheries allocation under pressure. Marine Policy 2014; Volum 43. ISSN 0308-597X.s 236 - 245.s doi: 10.1016/j.marpol.2013.06.004.

 • Hersoug, Bjørn. The social dimension: The challenge of dealing with equity. (data) Wiley-Blackwell 2014 ISBN 978-1-118-39264-5.s 82 - 95.

 • Hersoug, Bjørn. Kampen om plass på kysten. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0428-4.s 391 - 418.

 • Hersoug, Bjørn. Borte bra, men hjemme best?. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0428-4.s 315 - 352.

 • Hersoug, Bjørn. Oppdrett på børs: Boom and bust. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0428-4.s 279 - 314.

 • Hersoug, Bjørn. Lakseoppdrett blir industri 1992-2002. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0428-4.s 249 - 278.

 • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn. Local empowerment through the creation of coastal space?. Ecology & society 2014; Volum 19 (2). ISSN 1708-3087.s doi: 10.5751/ES-06465-190260.

 • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn; Solås, Ann-Magnhild. The creation of coastal space – how local ecological knowledge becomes relevant. (fulltekst) Maritime Studies 2014; Volum 13:2. ISSN 1872-7859.s doi: 10.1186/2212-9790-13-2.

 • Hersoug, Bjørn. The Battle for Space – the Position of Norwegian Aquaculture in Integrated Coastal Zone Planning. Wiley-Blackwell 2013 ISBN 978-0-470-65756-0.s 159 - 170.

 • Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter. 12 teser om kystsoneforvaltning og norsk fiskeoppdrett. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215020242.s 261 - 281.

 • Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto; Johnsen, Jahn Petter; Pihlstrøm, Malin. Fiskehelse krever plass. Veterinærer og fiskehelsebiologer som premissgivere for arealbruk i kystsonen. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215020242.s 179 - 198.

 • Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn. Fra fisker, via byråkrat og forsker til plan - om bruken av lokal kunnskap i arealplanprosessen. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215020242.s 138 - 158.

 • Stokke, Knut Bjørn; Lund-Iversen, Martin; Hersoug, Bjørn. Interkommunalt plansamarbeid i kystsonen: Kysten er klar. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215020242.s 102 - 118.

 • Hersoug, Bjørn; Borch, Trude Kristin; Johnsen, Jahn Petter. Kystsoneplanlegging i Lofoten - et middel i kampen om arealer, ressurser eller symboler?. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215020242.s 81 - 101.

 • Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter; Borch, Trude Kristin; Andreassen, Otto; Buanes, Arild. Forhandlinger om plass - eksemplet Alta. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215020242.s 61 - 80.

 • Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter. Når alt henger sammen med altr - et teoretisk rammeverk for å studere kystarealforvaltning. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215020242.s 40 - 57.

 • Hersoug, Bjørn. Kampen om plass på kysten - en historisk skisse. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215020242.s 18 - 39.

 • Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter. Hvem skal bruke kystsonen?. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215020242.s 13 - 17.

 • Arbo, Peter; Hersoug, Bjørn. Nye næringer i nord - muligheter og utfordringer. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-156-1.s 223 - 234.

 • Hersoug, Bjørn. Fishing rights to the right people? Management options in crowded small-scale fisheries. Maritime Studies 2011; Volum 10 (2). ISSN 1872-7859.s 15 - 39.

 • Bene, Christophe; Hersoug, Bjørn; Allison, Edward H. Not by Rent Alone: Analysing the Pro-Poor Functions of Small-Scale Fisheries in Developing Countries. Development Policy Review 2010; Volum 28 (3). ISSN 0950-6764.s 325 - 358.

 • Arbo, Peter Nicolai; Hersoug, Bjørn. Petroleumsvirksomhet i et grenseland. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40380-2.s 9 - 14.

 • Arbo, Peter Nicolai; Hersoug, Bjørn. Tilrettelegging for økt olje- og gassvirksomhet i Nord-Norge. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40380-2.s 169 - 194.

 • Hersoug, Bjørn. Fisk og/eller olje?. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40380-2.s 217 - 239.

 • Hersoug, Bjørn; Arbo, Peter Nicolai. Petroleumsvirksomhet i nord - redning eller trussel?. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40380-2.s 305 - 330.

 • Hersoug, Bjørn. Opening the tragedy?. Samudra 2006 (45). ISSN 0973-1121.

 • Hersoug, Bjørn; Holm, Petter. Change without redistribution: An institutional perspective on South Africa's new fisheries policy. Marine Policy 2000; Volum 24. ISSN 0308-597X.s 221 - 231.

 • Holm, Petter; Hersoug, Bjørn. Revisiting Lofoten: Co-managing fish stocks or fishing space. Human Organization 2000; Volum 59 (3). ISSN 0018-7259.s 353 - 364.

 • Hersoug, Bjørn; Holm, Petter. The mising T: Path dependency within an individual quita system: The Case of Norwegian Cod Fishery. Marine Policy 2000; Volum 24. ISSN 0308-597X.s 319 - 330.

 • Holm, Petter; Hersoug, Bjørn. Political attributes of rights-based management systems: the case of individual vessel quotas in the Norwegian coastal cod fishery. 1998 ISBN 0-85238-249-9.s 113 - 126.

 • Holm, Petter; Hersoug, Bjørn. Creating alternative natures: Coastal cod as fact and artefact. 1998 ISBN 0-85238-257-X.s 79 - 89.

 • Arbo, Peter Nicolai; Hersoug, Bjørn. The globalization of the fishing industry and the case of Finnmark. Marine Policy 1997; Volum 21 (2). ISSN 0308-597X.s 121 - 142.

 • Hersoug, Bjørn; Holm, Petter; Maurstad, Anita. Fra økonomisk rasjonalitet til økonomisk fornuft. Tidsskrift for samfunnsforskning 1993; Volum 34. ISSN 0040-716X.s 101 - 125.

 • Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter. Kampen om plass på kysten : interesser og utviklingstrekk i kystsoneplanleggingen. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215020242.s 199 - 216.

 • Arbo, Peter Nicolai; Hersoug, Bjørn. Oljevirksomhetens inntog i nord. Næringsutvikling, politikk og samfunn. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40380-2.s 5 - 6.

 • Hersoug, Bjørn. Closing the commons.Norwegian fisheries from open access to private property. 2005.

 • Hersoug, Bjørn. Kan fiskerinæringa styres?. Novus Forlag 1983 ISBN 82-7099-088-4.s 153 - 185.

 • Hersoug, Bjørn; Armstrong, Claire W.; Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar; Holmgaard, Sanne Bech; Johnsen, Jahn Petter; Kvalvik, Ingrid; Mikkelsen, Eirik Inge; Paudel, Keshav Prasad; Solås, Ann-Magnhild; Sundsvold, Bente; Sørdahl, Patrick Berg; Thuestad, Alma Elizabeth. "Når det blåser i fra ØST" - Om bruken av økosystemtjeneste-perspektivet i kystsoneplanleggingen. (fulltekst) 2019 (2/2019) ISBN 978-82-8296-579-8. ISSN 1890-579X.

 • Mikkelsen, Eirik Inge; Hersoug, Bjørn. Promises, promises...? The use of Licences to manage Norwegian Salmon Aquaculture. Arctic Frontiers conferences 2018-01-24 - 2018.

 • Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Hersoug, Bjørn. Tillatelser i havbruk: Fra hvem og hvor til hvordan. Norsk Fiskeoppdrett 2018 (10). ISSN 0332-7132.s 60 - 63.

 • Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn. Skiftende vindretning – særlige hensyn for tildeling av tillatelser til lakseoppdrett. (fulltekst) 2018 (26/2018) ISBN 978-82-8296-564-4. ISSN 1890-579X.

 • Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari. Forvaltningen - en ressurs eller hemsko for fremtidig utvikling?. Foredrag for Sjømat Norge Nord 2017-01-12 - 2017.

 • Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Johnsen, Jahn Petter; Young, Nathan; Brattland, Camilla; Schreiber, Dorothee; Simonsen, Knud; Olofsson, Erik; Thorarensen, Helgi. Intensive aquaculture and sustainable regional development in the Arctic region – from controversy to dialogue (AquaLog). (fulltekst) 2017 (13/2017) ISBN 978-82-8296-502-6. ISSN 1890-579X.

 • Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Sørdahl, Patrick Berg; Hersoug, Bjørn. Kystsoneplanlegging – hva er forskerne opptatte av?. Planpraksis i sjø. Arbeidsseminar 2017-02-23 - 2017.

 • Sørdahl, Patrick Berg; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Hersoug, Bjørn. Planpraksis i sjø – Kartlegging av gjeldende planpraksis etter PBL i sjøområdene. Medlemsmøte Havbruk Nord 2017-05-29 - 2017.

 • Sørdahl, Patrick Berg; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Hersoug, Bjørn. Hvordan planlegges kystsonen? Kartlegging av gjeldende planpraksis etter plan- og bygningsloven i sjøområdene. (fulltekst) 2017 (15/2017) ISBN 978-82-8296-510-1. ISSN 1890-579X.

 • Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Osmundsen, Tonje; Solås, Ann-Magnhild; Sørgård, Bjørn; Asche, Frank; Tveterås, Ragnar. Regelrett eller rett regel? Håndtering og praktisering av regelverket for havbruksnæringen. (fulltekst) 2016 (37/2016) ISBN 978-82-8296-416-6. ISSN 1890-579X.

 • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn. Havbruk: En autostrada uten huller eller.....?. Seminar om marin bioøkonomi 2016-04-05 - 2016-04-05 2016.

 • Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Osmundsen, Tonje; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar; Sørgård, Bjørn; Asche, Frank; Andreassen, Otto. HAVBRUK. Regelrett eller - rett regel?. (fulltekst) 2016.

 • Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter. Report from fact-finding mission to Ghana 8-21 August 2015. (fulltekst) 2015.

 • Andreassen, Otto; Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje; Sørgårde, Bjørn; Asche, Frank; Robertsen, Roy. Effekter av rettslig rammeverk - Er det rettslige- og forvaltningsmessige rammeverket for havbruksnæringen rigget for vekst?. Norsk Sjømat 2015 (5). ISSN 0807-1551.s 26 - 28.

 • Johnsen, Jahn Petter; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Solås, Ann-Magnhild. Aquaculture governance and controversy in Norway. Aqualog Workshop: Intensive aquaculture and sustainable regional development in the Arctic. From controversy to dialogue 2015-04-14 - 2015-05-15 2015.

 • Karlsen, Kine Mari; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn. From controversy to dialog in aquaculture. (fulltekst) 2015 (33/2015) ISBN 978-82-8296-318-3. ISSN 1890-579X.

 • Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje; Sørgård, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Asche, Frank; Robertsen, Roy. Rettslig rammeverk for norsk havbruksnæring - Kartlegging av dagens status. (fulltekst) 2015 (29/2015) ISBN 978-82-8296-312-1. ISSN 1890-579X.

 • Torsethaugen, Knut; Rønningen, Katrina; Frisvoll, Svein Johan; Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter; Sunde, Leif Magne; Karlsen, Kine Mari. Arealmangel eller fordelingskrise i havbruksnæringa?. Norsk Fiskeoppdrett 2014 (4). ISSN 0332-7132.s 46 - 48.

 • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto. Kampen om plass på kysten. Årsmøte i Nordland fylkesfiskarlag 2014-10-03 - 2014.

 • Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Hersoug, Bjørn. FHF prosjekt lokalitetstilgang for havbruk. Sluttkonferanse 2014-10-08 - 2014.

 • Robertsen, Roy; Kvalvik, Ingrid; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter. Interkommunale planleggingsprosesser – et bedre verktøy for lokalitetstilgang?. Styremøte i prosjekt havbruksnæringens lokalitetstilgang 2014-06-12 - 2014.

 • Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter; Torsethaugen, Knut; Sunde, Leif Magne; Rønningen, Katrina; Frisvoll, Svein Johan; Karlsen, Kine Mari. Havbruksnæringen lokalitetstilgang i et samfunnsperspektiv. Programkonferansen HAVBRUK 2014 2014-03-31 - 2014-04-02 2014.

 • Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter. Areal til begjær eller besvær? – Hvordan kan havbruksnæringen skaffe seg tilgang til lokalitetsressurser. Norsk Sjømat 2014 (1). ISSN 0807-1551.s 28 - 29.

 • Robertsen, Roy; Kvalvik, Ingrid; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter. Interkommunale planleggingsprosesser – et bedre verktøy for lokalitetstilgang. (fulltekst) 2014 (27/2014) ISBN 978-82-8296-202-5. ISSN 1890-579X.

 • Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter. Oppsummering av funn fra spørreundersøkelse om arealbruk og arealtigang i oppdrettsnæringa. 2014.

 • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto. "Kampen om plass på kysten". Årsmøte i Nordland fylkesfiskarlag 2014-10-03 - 2014-10-03 2014.

 • Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto; Johnsen, Jahn Petter; Robertsen, Roy. Hva begrenser tilgangen på sjøareal til havbruksnæringen?. (fulltekst) 2014 (37/2014) ISBN 978-82-8296-222-3. ISSN 1890-579X.

 • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto. Kampen om plass på kysten. Teknas kursdager 2013-01-10 - 2013-01-11 2013.

 • Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Robertsen, Roy; Johnsen, Jahn Petter. Hva må til for å løfte produksjonen fram mot 2030?. Norsk Sjømatsråds Havbrukskonferanse 2013-11-28 - 2013.

 • Hersoug, Bjørn. Kampen om kysten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013. ISSN 0804-3116.

 • Hersoug, Bjørn. Kampen om plass på kysten- Mareano. Innspillskonferanse 2013-04-03 - 2013-04-04 2013.

 • Nedberg, Audhild; Hersoug, Bjørn. Sør-Afrika etter Mandela. Dagavisen Nordlys 2013.

 • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto. Bruken av sjøareala – kamp om plass?. Planseminar om planlegging i sjø 2013-11-20 - 2013.

 • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto; Robertsen, Roy. Havbruksnæringens lokalitetstilgang - Utfordringer og kunnskapsbehov. Arbeidsmøte 2013-04-18 - 2013.

 • Hersoug, Bjørn; Christensen, Pål; Finstad, Bjørn-Petter. Fra kriseløsning til omstridt monopol - med Råfisklaget og råfiskloven gjennom 75 år. Norsk fiskerinæring 2013. ISSN 0332-6292.s 4 - 55.

 • Hersoug, Bjørn. Muligheter for næringsmessig samhandling. Hva kan vi lære av kampen om plass i Lofoten?. Kystens energi 2012-02-09 - 2012.

 • Mikkelsen, Eirik Inge; Hersoug, Bjørn. Moderne Marine næringer og samiske interesser (Modern marine industries and saami interests). Conference in Alta 2012-09-19 - 2012-09-20 2012.

 • Hersoug, Bjørn. Erase una vez... Norwegian aquaculture - an overview. Ciencia y Acuicultura: Avances, Tendencias y Vision a Futuro 2012-11-19 - 2012-11-20 2012.

 • Hersoug, Bjørn. Fremad i alle retninger. Forskningsrådets avslutningskonferanse 2012-06-05 - 2012.

 • Hersoug, Bjørn. Hva var det vi sa? Erfaringer fra i-Kystprosjektet. iKyst 2012-11-01 - 2012-11-02 2012.

 • Hersoug, Bjørn. Kamp eller forhandlinger om plass i kystsonen?. Kystverkets kurs 2012-08-23 - 2012-08-24 2012.

 • Hersoug, Bjørn. Lakseoppdrett i Chile - et comeback på linje med Lazarus?. Sjømatrådets lakseseminar 2012 2012-04-12 - 2012.

 • Hersoug, Bjørn. Aquaculture in Chile and Norway: common challenges and different solutions?. Ciencia y Acuicultura: Optimzando la Integracion para el Desarollo de una Industria Competitiva 2012-11-19 - 2012-11-20 2012.

 • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn. En marin stormakt. Fiskaren 2012; Volum 5 (136). ISSN 0015-3095.s 16 - 16.

 • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn. Areal som forvaltningsobjekt. Sluttkonferanse iKyst (fulltekst) 2012-11-01 - 2012-11-02 2012.

 • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn. Can the development towards Marine Spatial Planning strengthen local power?. International Symposium on Rebuilding Collapsed Fisheries and Threatened Communities 2012-09-30 - 2012-10-04 2012.

 • Hersoug, Bjørn. International guidelines for securing sustainable small-scale fisheries. Konferanse Fisheries coordination 2012-05-23 - 2012.

 • Hersoug, Bjørn. Poverty and fisheries. What can we learn from the Norwegian experience?. PLAAS seminar 2012-01-20 - 2012.

 • Hersoug, Bjørn. Fremad i alle retninger? kampen om plass i kystsonen. Håp i havet 2012-02-09 - 2012.

 • Hersoug, Bjørn. Erfaringer fra iKystprosjektet. Sluttkonfernase Natur og næring 2012-04-19 - 2012.

 • Hersoug, Bjørn. Norsk havbruksforvaltning: God diagnose - dårlig medisin. Dagavisen Nordlys 2012.

 • Hersoug, Bjørn. Fornuften er en ensom ting, hvor ofte er man ikke alene om å stole på den. Helix-konferansen 2012-03-22 - 2012.

 • Hersoug, Bjørn. 15 teser om norsk fiskeriforvaltning. Helix-konferansen 2012-03-23 - 2012.

 • Hersoug, Bjørn. Oppdrett i Chile - et comeback på linje med Lazarus?. Sjømatrådets oppdrettsseminar 2012-04-13 - 2012.

 • Hersoug, Bjørn. Kampen om Lofoten - en kamp om arealer, ressurser eller symboler?. Fagdager 2011-10-16 - 2011.

 • Hersoug, Bjørn. Oljevirksomhetens inntog i nord:-Oljeselskapenes proffer i møte med kommunale amatører?. Fagdager UIN 2011-10-16 - 2011.

 • Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Holm, Petter. Konsekvensutredning- verktøy for mer bærekraftig akvakultur. (fulltekst) 2011 (42/2011) ISBN 978-82-7251-924-6. ISSN 1890-579X.

 • Hersoug, Bjørn. Erfaringene fra iKyst-prosjektet- hva kan Troms fylke lære?. Troms fylkeskommune, Tromsø: 2011-09-21 - 2011.

 • Hersoug, Bjørn. iKystprosjektet: erfaringer fra kampen om plass i kystsonen. Aqua Nor 2011-08-17 - 2011.

 • Hersoug, Bjørn. Kampen om plass på kysten. Tromsø havnevesen, Havnekonferanse 2011-06-22 - 2011.

 • Hersoug, Bjørn. Behovet for kystsoneplanlegging i Lofoten. Møte i Lofotrådet 2011-06-10 - 2011.

 • Hersoug, Bjørn. Økt konkurranse om kystarealene. Hvilke spilleregler skal gjelde?. Midt-norsk fiskerikonferanse: 2011-06-06 - 2011.

 • Hersoug, Bjørn. Veterinærenes inntogsmarsj - betydningen av fiskehelsekompetanse i arealplanleggingen. Sintef, Trondheim: 2011-05-23 - 2011.

 • Hersoug, Bjørn. Prosjektet iKyst - et faglig bidrag til en mer integrert kystsoneforvaltning?. Norges fiskarlag, Svolvær: 2011-04-07 - 2011.

 • Hersoug, Bjørn. Hva trenger oppdrettsnæringa av plass og hva kan den få?. Nordland Akademi , Melbu: 2011-01-11 - 2011.

 • Hersoug, Bjørn. The battle for space - the position of Norwegian aquaculture in integrated coastal zone planning. Konferanse ICZM Arendal 2011-07-04 - 2011.

 • Hersoug, Bjørn; Christensen, pÅl; Finstad, Bjørn-Petter. Råfiskloven - fra kriseløsning til omstridt monopol. 2011.

 • Arbo, Peter; Hersoug, Bjørn. Olje i nord: Velsignelse eller fortapelse?. (data) 2010.

 • Arbo, Peter Nicolai; Hersoug, Bjørn. Oljevirksomhetens inntog i nord. (fulltekst) Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.

 • Arbo, Peter Nicolai; Hersoug, Bjørn. Oljepolitisk samling i nord?. Finnmark Dagblad 2010.s 8 - .

 • Arbo, Peter Nicolai; Hersoug, Bjørn. Oljepolitisk samling i nord?. Avisa Nordland 2010.

 • Arbo, Peter Nicolai; Hersoug, Bjørn. Oljeutbygging i nord: Den som venter på noe godt, venter kanskje forgjeves?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2010 (1). ISSN 0805-083X.s 34 - 39.

 • Andreassen, Otto; Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn. Oppdrettsnæringens minimale araelbeslag er i svak vekst og sterk endring. Norsk Fiskeoppdrett 2010; Volum 35 (8). ISSN 0332-7132.s 48 - 51.

 • Hersoug, Bjørn; Arbo, Peter Nicolai; Holm, Petter. Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten - evaluering av organisering og prosess. 2010.

 • Hersoug, Bjørn. Om veterinærenes/fiskehelsebiologenes økende innflytelse i norsk fiskerinæring. iKyst årlig programkonferanse 2010-10-29 - 2010.

 • Hersoug, Bjørn. Kampen om plass og kampen om kunnskap - hvem får gjennomslag for sine interesser i kystsonen?. Kartlegging av marine naturtyper - Sluttkonferanse 2010-11-28 - 2010.

 • Hersoug, Bjørn. Kampen om plass og kampen om kunnskap i kystsonen. Oppdrettskonferanse 2010-11-02 - 2010.

 • Hersoug, Bjørn. The future of the Norwegian development assistance: some reflections and recommendations. Fiskerifaglig Forum 2010-03-04 - 2010.

 • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto. Arealressurs, styring og kompleksitet. Havbruk 2010 Programkonferanse 2010-04-19 - 2010-04-21 2010.

 • Hersoug, Bjørn. Institutions in fisheries governance. FAO/FLACSO 2010-01-18 - 2010-01-20 2010.

 • Hersoug, Bjørn. Oljevirksomhetens innpass i nord. Kommunal og regional dept. 2010-03-25 - 2010.

 • Hersoug, Bjørn. Oljevirksomhet i nord:Velsignelse eller forbannelse?. DEMOSREG konferanse 2010-02-18 - 2010-02-19 2010.

 • Hersoug, Bjørn. Cómo organiza el Estado su sector pesquero y de la acuicultura – la experiencia de Noruega. FAO/FLACSO 2010-01-18 - 2010-01-20 2010.

 • Hersoug, Bjørn. Dr Philos dissertation Olav Schram Stokke, UIO. Dr Philos dissertation 2010-03-19 - 2010.

 • Hersoug, Bjørn. The University's role in regional development and international development, seen from Tromsø, Norway. the North/South Coalition Conference 2010 2010-10-29 - 2010.

 • Hersoug, Bjørn. Sild og torsk -kvikk og dorsk? Noen kritiske kommentarer til Jan Vea: To kulturer. Åpent seminar om "den late nordlendingen" 2010-04-28 - 2010.

 • Hersoug, Bjørn. Norwegian fisheries outlook 2010. Presentasjon for nederlandsk delegasjon 2010-05-04 - 2010.

 • Hersoug, Bjørn. Kampen om plass- kan ulike interesser forenes gjennom bedre planlegging?. Norfishing 2010-08-19 - 2010.

 • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn. Integrert kystplanlegging og utvikling Foredrag for FKD. Fagmøte/infomøte FKD 2010-04-13 - 2010.

 • Hersoug, Bjørn. Kampen om plass i kystsonen. Kystnæringskonferansen 2010 2010-09-23 - 2010.

 • Hersoug, Bjørn. Fiskeoppdrett – Bærekraftig bruk av naturen eller massiv miljøforurensning?. Senioruniversitetet UIT 2010-01-13 - 2010.

 • Arbo, Peter Nicolai; Hersoug, Bjørn. Forord. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40380-2.s 5 - 6.

 • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn. Integrert kystutvikling. Møte i Finnmark sjølaksefiskerforening 2009-06-20 - 2009-06-20 2009.

 • Hersoug, Bjørn; Sander, Gunnar. Til siste dråpe?. Bladet Nordlys 2009.

 • Hersoug, Bjørn. Fare for chilenske tilstander?. 2009.

 • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn. Skal rydde vei for vekst på kysten. 2009.

 • Arbo, Peter Nicolai; Hersoug, Bjørn. Som smurt? Samfunnsplanlegging i møte med oljevirksomheten. Den 18. nordiske kommuneforskerkonferansen i Åbo 2009-11-26 - 2009-11-28 2009.

 • Hersoug, Bjørn; Arbo, Peter Nicolai. Hvem smører hvem? Kommunenes rolle i en oljesmurt planlegging. NIBR Plaleggingskonferanse 2009-02-19 - 2009.

 • Hersoug, Bjørn; Arbo, Peter Nicolai. Prosjektpresentasjon: Oljevirksomhetens innmarsj i nord. Programseminar 2009-02-12 - 2009.

 • Hersoug, Bjørn; Arbo, Peter Nicolai. Oljeøkonomiens geografi:Utbyggingsregimer og regionale transformasjonsprosesser. Prosjektseminar 2009-02-09 - 2009.

 • Hersoug, Bjørn. Kystsoneplanlegging i et internasjonalt perspektiv. Åpent folkemøte 2009-03-23 - 2009-03-24 2009.

 • Hersoug, Bjørn. Hva kan iKyst bidra med i kystsoneplanleggingen?. Kystverket 2009-04-01 - 2009.

 • Hersoug, Bjørn. Poverty and fisheries. Anything to learn from the Norwegian experience?. Fiskerifaglig Forum 2009-11-19 - 2009.

 • Hersoug, Bjørn. ”It’s hard to be humble when you are the best!”Norwegian development assistance in the field of fisheries. Fiskerifaglig Forum 2009-11-19 - 2009.

 • Hersoug, Bjørn. Tenk på et tall! Hva skjer i Chile? Del II. EFFs Laksekonferanse 2009-11-26 - 2009.

 • Hersoug, Bjørn. When will Chile be back in business?. North Atlantic Seafood Forum 2009-05-04 - 2009.

 • Hersoug, Bjørn. Aquaculture as a newcomer in the socialand economic life of coastal communities. Do we learn from experience?. Scottish Aquaculture Association Annual meeting 2009-05-10 - 2009.

 • Hersoug, Bjørn. Oljeøkonomiens politiske geografi:Begrensninger og muligheter ved utbygging i nord. Seminar 2009-06-18 - 2009.

 • Arbo, Peter Nicolai; Hersoug, Bjørn. Regional samstyring og petroleumsrettet prosjektmakeri. NEON-dagene 2009, Nettverk for organisasjonsforskning i Norge 2009-11-19 - 2009-11-20 2009.

 • Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn. Integrert kystutvikling I-kyst. Foredrag for arealutvalget. Faglig møte, ekspertutvalget for arealbruk i kystsonen 2009-12-10 - 2009-12-10 2009.

 • Hersoug, Bjørn. Hva skal iKyst gjøre i Lofoten?. Lofotrådets samling 2009-12-10 - 2009.

 • Hersoug, Bjørn. iKyst. Prosjektpresentasjon- forhold til Kystverket. Seminar 2009-10-08 - 2009.

 • Hersoug, Bjørn. iKyst. Prosjektpresentasjon. Åpent møte 2009-10-07 - 2009.

 • Hersoug, Bjørn. Norwegian fisheries outlook 2009. Forsikringsseminar 2009-03-26 - 2009.

 • Smith, Carsten; Andersen, Svanhild; Skogvang, Susann; Fløtten, Ingrid Røstad; Hersoug, Bjørn; Mathisen, Svein; Maurstad, Anita; Mørk-Eidem, Bjarne; Skoghøy, Jens Edvin A.; Solheim, benny; Aamodt, Ingrid. Retten til fiske i havet utenfor Finnmark. 2008; Volum 2008 (5) ISBN 978-82-583-0957-1. ISSN 0333-2306.

 • Hersoug, Bjørn. Rights-based fisheries management in some non-EU countries. Workshop European Parliament 2007-09-10 - 2007-09-11 2007.

 • Arbo, Peter Nicolai; Didyk, Vladimir; Hersoug, Bjørn; Nilssen, Inge Berg; Nygaard, Vigdis; Riabova, Larissa; Sand, Jan Yngve; Østbye, Stein. Petrodevelopment 2030: Socio-economic consequences of an extensive oil and gas development in the Barents Sea. (fulltekst) 2007.

 • Hersoug, bjØrn. Always too many? -the human side of fishery capacity adjustment in Norway. OECD Conference 2006-10-18 - 2006-10-19 2006.

 • Hersoug, bjØrn. POLICY COHERENCE IN FISHERIES AND AQUACULTURE: POSSIBILITIES AND CONSTRAINTS. OECD konferanse 2006-04-24 - 2006-04-25 2006.

 • Hersoug, Bjørn; Råkjær Nielsen, Jesper; Hauck, Maria. Results and Impact Review of Norwegian/South African cooperation in the Fisheries Sector 1995-2005 (BSA 029) (NORSA 2801)/(RSA 3004) (GLO 001). 2005.

 • Hersoug, Bjørn. The development potential of small-scale fisheries. 2005.

 • Arbo, Peter Nicolai; Hersoug, Bjørn. Fiskerinæring og regional utvikling i Finnmark. Russetorsken - en ny redning østfra?. 1994.