cs.jpg-Bredde-180px-

Flag icon Flag icon

Carina Sandvik Hansen

Økonomi/regnskap
Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak

Stillingsbeskrivelse:

Mine oppgaver er blant annet:

  • attestant i UBW portal
  • reisebestiller
  • innkjøp/rekvisisjoner
  • bilagsbehandling (omposteringer, honorar, refusjoner, ordregrunnlag, forskudd)
  • generell saksbehandling
  • utlån av Árdna