cs.jpg-Bredde-180px-

Flag icon Flag icon

Carina Sandvik Hansen

Førstekonsulent
Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak

Stillingsbeskrivelse:

Mine oppgaver er blant annet:

  • attestant i UBW portal og PagaWeb reiseregninger
  • reisebestiller
  • innkjøp/rekvisisjoner
  • bilagsbehandling (omposteringer, honorar, refusjoner, ordregrunnlag, forskudd)
  • generell saksbehandling
  • ekspedisjon (nøkkelutlevering, informasjon)
  • ulike typer arrangement (konferanser/seminarer)
  • utlån av Árdna