Karl Magnus Nilsen
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Flag icon Flag icon

Nilsen, Karl Magnus

Systemutvikling
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Stillingsbeskrivelse:

Utvikling, oppfølging og vedlikehold av web/databasesystemer og -tjenester ved UB, bl.a.

  • Munin - UiTs vitenarkiv og innleveringssytem for mastergrader og doktorgrader
  • High North Research Documents
  • UBs bildedatabaser (Arkitekturguide for Nord-Norge, Ultima Thule m.m.)
  • UBs intranett
  • Septentrio Academic Publishing
  • DataverseNO

Driftsansvar for UBs webservere
Arbeider i CRIStin


  • Ali, Abdurhman Kelil; Ekanger, Aysa; Villaflor, Glennda; Andreassen, Helene N.; Nilsen, Karl magnus; Figenschou, Lars; Longva, Leif; Odu, obiajulu; Conzett, Philipp; HØydalsvik, stein. Open research data and its policies: Experiences from UiT The Arctic University of Norway. 27th Polar Libraries Colloquy 2018-06-10 - 2018-06-15 2018.