Foto: Lars Foss Tveiten

Flag icon Flag icon

Marte Foss Tveiten

Studiekonsulent farmasi
Institutt for farmasi

Stillingsbeskrivelse:

Studiekonsulent for bachelor og master i farmasi.
Studieveileder for:

Farmasi - bachelor
Farmasi - master