Runa Rønning Ryeng
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Flag icon Flag icon

Ryeng, Runa Rønning

Personalsjef
Ledelse og stab UB

Stillingsbeskrivelse:
  • Tilsettings- og opprykkssaker
  • Endring i arbeidsforholdet/Permisjonssøknader
  • Andre personalsaker (ikke ferie og fravær)
  • Organisasjonsutvikling
  • Bibliotekstyret – mandat, sammensetning og sakslister
  • Intern informasjon
  • Utredninger personal – og organisasjonsfeltet
  • System X registrering, Epostkonto
  • Paga, Superbruker
  • Ephorte, Superbruker