kjerstisteffenak.jpg

Flag icon Flag icon

Kjersti Steffenak

Rådgiver - rekrutteringstjenesten
Seksjon for rekruttering

Stillingsbeskrivelse:

Jeg arbeider ved Rekrutteringstjenesten ved UiT. Det er en service- og tjenesteleverandør som skal ivareta oppgaveløsning og rådgivning i alle typer nytilsettinger ved UiT, både utlyste stillinger og direktetilsettinger. Ansvarsområdet strekker seg fra behovet for en nytilsetting oppstår til arbeidskontrakt er signert.