Velkommen til Arktisk og marin biologi

Tone-Kristin-ReiertsenfotouneÅsheim
Foto: June Åsheim

Flag icon Flag icon

Tone Kristin Reiertsen

Stipendiat
Arktisk og marin biologi

Stillingsbeskrivelse:

Jeg er stipendiat og jobber med populasjonsdynamikk hos sjøfugler på Hornøya, som er en sjøfuglkoloni med tilknytning til Barentshav-systemet. Målet med mitt doktorgradsprosjekt er å forstå hvordan miljøvariasjon (næring og klima) påvirker demografiske trekk (reproduksjon og overlevelse) og bestandstrender hos hhv lunde, lomvi og krykkje. Disse resultatene skal så, i tilknytning til tidsseriedata, benyttes for å modellere effektene av miljø- og klimavariasjon på sjøfuglbestander. På den måten kan en gi prediksjoner for hvor sårbare bestandene er for fremtiden.

 I am a phd-student, working on population-dynamic in seabirds at Hornøya, which is a seabird colony with a strong connetion to the Barents-sea system. The general objective of my project is to look at the mechanism by which climatic and environmental variations affect the demographic parameters (survival, reproduction) and population-trends in three seabird species (common guillemot, kittiwake and atlantic puffin). The results will then be used to model the effects of environmental and climatic variations on seabird-populations by PVA models, and then make predictions for the future for these populations.
Forskningsinteresser

Økologi, populasjonsdynamikk, klima-variasjoner, evolusjon, livshistorietrekk, lomvi, krykkje, lunde, Svarthvit fluesnapper

Ecology, population-dynamic, climatic variations, evolution of life history traits, common guillemot, kittiwake, atlantic puffin, pied flycatcher

Arbeider i CRIStin


 • Fayet, Annette L.; Freeman, Robin; Anker-Nilssen, Tycho; Diamond, Antony; Erikstad, Kjell E; Fifield, Dave; Fitzsimmons, Michelle G; Hansen, Erpur Snær; Harris, Mike P.; Jessopp, Mark; Kouwenberg, Amy-Lee; Kress, Steve; Mowat, Stephen; Perrins, Chris M.; Petersen, Aevar; Petersen, Ib K.; Reiertsen, Tone; Robertson, Gregory J.; Shannon, Paula; Sigurðsson, Ingvar A.; Shoji, Akiko; Wanless, Sarah; Guilford, Tim. Ocean-wide drivers of migration strategies and their influence on population breeding performance in a declining seabird. Current Biology 2017; Volum 27. ISSN 0960-9822.s doi: 10.1016/j.cub.2017.11.009.

 • Barrett, Robert T; Erikstad, Kjell E; Reiertsen, Tone. Ocean climate and egg investment in the black-legged kittiwake Rissa tridactyla. Marine Ecology Progress Series 2017; Volum 579. ISSN 0171-8630.s 129 - 137.s doi: 10.3354/meps12270.

 • Frederiksen, Morten; Descamps, Sébastien; Erikstad, Kjell E; Gaston, Anthony J.; Gilchrist, H. Grant; Grémillet, David; Johansen, Kasper L.; Kolbeinsson, Yann; Linnebjerg, Jannie F.; Mallory, Mark L.; Tranquilla, Laura A. McFarlane; Merkel, Flemming R.; Montevecchi, William A.; Mosbech, Anders; Reiertsen, Tone; Robertson, Gregory J.; Steen, Harald; Strøm, Hallvard; Þórarinsson, Þorkell Lindberg. Migration and wintering of a declining seabird, the thick-billed murre Uria lomvia, on an ocean basin scale: Conservation implications. Biological Conservation 2016; Volum 200. ISSN 0006-3207.s 26 - 35.s doi: 10.1016/j.biocon.2016.05.011.

 • Burr, Zofia; Varpe, Øystein; Anker-Nilssen, Tycho; Erikstad, Kjell E; Descamps, Sébastien; Barrett, Robert T; Bech, Claus; Christensen-Dalsgaard, Signe; Lorentsen, Svein-Håkon; Moe, Børge; Reiertsen, Tone Kristin; Strøm, Hallvard. Later at higher latitudes: Large-scale variability in seabird breeding timing and synchronicity. Ecosphere 2016; Volum 7 (5). ISSN 2150-8925.s doi: 10.1111/ecs2.2016.7.issue-5.

 • Sandvik, Hanno; Barrett, Robert T; Erikstad, Kjell E; Myksvoll, Mari Skuggedal; Vikebø, Frode Bendiksen; Yoccoz, Nigel Gilles; Anker-Nilssen, Tycho; Lorentsen, Svein-Håkon; Reiertsen, Tone; Skardhamar, Jofrid; Skern-Mauritzen, Mette; Systad, Geir Helge. Modelled drift patterns of fish larvae link coastal morphology to seabird colony distribution. (data) (fulltekst) (omtale) Nature Communications 2016; Volum 7. ISSN 2041-1723.s doi: 10.1038/ncomms11599.

 • Barrett, Robert; Erikstad, Kjell E; Sandvik, Hanno; Myksvoll, Mari Skuggedal; Jenni-Eiermann, Susi; Kristensen, Ditte Lyngbo; Moum, Truls; Reiertsen, Tone; Vikebø, Frode Bendiksen. The stress hormone corticosterone in a marine top predator reflects short-term changes in food availability. Ecology and Evolution 2015; Volum 5 (6). ISSN 2045-7758.s 1306 - 1317.s doi: 10.1002/ece3.1438.

 • Mesquita, Michel d. S.; Erikstad, Kjell E; Sandvik, Hanno; Barrett, Robert; Reiertsen, Tone; Anker-Nilssen, Tycho; Hodges, Kevin I.; Bader, Jürgen. There is more to climate than the North Atlantic Oscillation: a new perspective from climate dynamics to explain the variability in population growth rates of a long-lived seabird. Frontiers in Ecology and Evolution 2015; Volum 3 (43). ISSN 2296-701X.s doi: 10.3389/fevo.2015.00043.

 • Ponchon, Aurore; Grémillet, David J.H.; Christensen-Dalsgaard, Signe; Erikstad, Kjell E; Barrett, Robert T.; Reiertsen, Tone Kristin; McCoy, Karen D.; Tveraa, Torkild; Boulinier, Thierry. When things go wrong: intra-season dynamics of breeding failure in a seabird. Ecosphere 2014; Volum 5 (1). ISSN 2150-8925.s 1 - 19.s doi: 10.1890/ES13-00233.1.

 • Kristensen, Ditte Lyngbo; Erikstad, Kjell E; Reiertsen, Tone; Moum, Truls. Differential breeding investment in bridled and non-bridled common guillemots (Uria aalge): morph of the partner matters. Behavioral Ecology and Sociobiology 2014; Volum 68 (11). ISSN 0340-5443.s 1851 - 1858.s doi: 10.1007/s00265-014-1794-8.

 • Reiertsen, Tone; Erikstad, Kjell E; Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert; Boulinier, Thierry; Frederiksen, Morten; González-Solís, Jacob; Grémillet, David; Johns, David; Moe, Børge; Ponchon, Aurore; Skern-Mauritzen, Mette; Sandvik, Hanno; Yoccoz, Nigel Gilles. Prey density in non-breeding areas affects adult survival of black-legged kittiwakes Rissa tridactyla. Marine Ecology Progress Series 2014; Volum 509. ISSN 0171-8630.s 289 - 302.s doi: 10.3354/meps10825.

 • Sandvik, Hanno; Reiertsen, Tone; Erikstad, Kjell E; Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert; Lorentsen, Svein-Håkon; Systad, Geir Helge; Myksvoll, Mari Skuggedal. The decline of Norwegian kittiwake populations: modelling the role of ocean warming. Climate Research (CR) 2014; Volum 60. ISSN 0936-577X.s 91 - 102.s doi: 10.3354/cr01227.

 • Kristensen, Ditte Lyngbo; Erikstad, Kjell E; Reiertsen, Tone Kristin; Moum, Truls Borg; Barrett, Robert T; Jenni-Eiermann, Susanne. Are female offspring from a single-egg seabird more costly to raise?. Behavioral Ecology 2013; Volum 24 (1). ISSN 1045-2249.s 136 - 143.s doi: 10.1093/beheco/ars144.

 • Erikstad, Kjell E; Sandvik, Hanno; Reiertsen, Tone Kristin; Bustnes, Jan Ove; Strøm, Hallvard. Persistent organic pollution in a high- Arctic top predator: sex-dependent thresholds in adult survival. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences 2013; Volum 280 (1769). ISSN 0962-8452.s doi: 10.1098/rspb.2013.1483.

 • Erikstad, Kjell E; Reiertsen, Tone Kristin; Barrett, Robert; Vikebø, Frode Bendiksen; Sandvik, Hanno. Seabird-fish interactions: the fall and rise of a common guillemot Uria aalge population. Marine Ecology Progress Series 2013; Volum 475. ISSN 0171-8630.s 267 - 276.s doi: 10.3354/meps10084.

 • Reiertsen, Tone Kristin; Erikstad, Kjell E; Barrett, Robert T; Sandvik, Hanno; Yoccoz, Nigel. Climate fluctuations and differential survival of bridled and non-bridled Common Guillemots Uria aalge. Ecosphere 2012; Volum 3 (6). ISSN 2150-8925.s 1 - 15.s doi: 10.1890/ES12-00031R.

 • Erikstad, Kjell Einar; Moum, Truls; Bustnes, Jan Ove; Reiertsen, Tone Kristin. High levels of organochlorines may affect hatching sex ratio and hatchling body mass in arctic glaucous gulls. Functional Ecology 2011; Volum 25 (1). ISSN 0269-8463.s 289 - 296.s doi: 10.1111/j.1365-2435.2010.01771.x.

 • Erikstad, Kjell Einar; Bustnes, Jan Ove; Lorentsen, Svein-Håkon; Reiertsen, Tone Kristin. Sex ratio in lesser black-backed gull in relation to environmental pollutants. Behavioral Ecology and Sociobiology 2009; Volum 63 (6). ISSN 0340-5443.s 931 - 938.s doi: 10.1007/s00265-009-0736-3.

 • Reiertsen, Tone. Sjøfugl i fritt fall.. Frokostmøte 2017-01-18 - 2017.

 • Keilen, Ellen Kristine; Borgå, Katrine; Ruus, Anders; Helberg, Morten; Reiertsen, Tone; Warner, Nicholas Alexander; Hylland, Ketil. Levels and effects of environmental contaminants in herring gull (Larus argentatus) from an urban and a rural colony in Norway. 16th ICCE (International Conference on Chemistry and the Environment) 2017-06-18 - 2017-06-22 2017.

 • Anker-Nilssen, Tycho; Strøm, Hallvard; Barrett, Robert T; Bustnes, Jan Ove; Christensen-Dalsgaard, Signe; Descamps, Sébastien; Erikstad, Kjell E; Hanssen, Sveinn Are; Lorentsen, Svein Håkon; Lorentzen, Erlend; Reiertsen, Tone; Systad, Geir Helge Rødli. Key-site monitoring in Norway 2016, including Svalbard and Jan Mayen. 2017 (2016).

 • Anker-Nilssen, Tycho; Strøm, Hallvard; Barrett, Robert T; Christensen-Dalsgaard, Signe; Erikstad, Kjell E; Lorentsen, Svein Håkon; Lorentzen, Erlend; Moe, Børge; Reiertsen, Tone; Systad, Geir Helge Rødli. Sjøfugl i Norge 2016. 2017 (2015). ISSN 1893-8752.

 • Mesquita, Michel d. S.; Erikstad, Kjell E; Reiertsen, Tone; Burr, Zofia. Quality Assessment Matrix (QAM): et nytt verktøy for å forstå økologiske effekter av klimavariasjoner. SEAPOP Seminar 2017 - Sjøfulg og havmiljø 2017-04-27 - 2017-04-28 2017.

 • Mesquita, Michel d. S.; Erikstad, Kjell E; Reiertsen, Tone; Burr, Zofia. New tools to understand climate-ecology interactions: lessons from seabird studies. Hjort Centre Workshop: future research on climate impacts 2017-02-22 - 2017-02-22 2017.

 • Reiertsen, Tone; Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Aas, Øystein. Hornøya i lys av forskning, turisme og forvaltning. Møte om fugleturisme på Hornøya 2017-01-19 - 2017.

 • Mesquita, Michel d. S.; Erikstad, Kjell E; Sandvik, Hanno; Barrett, Robert T; Reiertsen, Tone; Anker-Nilssen, Tycho; Hodges, Kevin I.; Bader, Jürgen. There is more to climate than the North Atlantic Oscillation: a new perspective from climate dynamics to explain the variability in population growth rates of a long-lived seabird. 2016 ISBN 978-2-88919-736-1.s 75 - 88.

 • Burr, Zofia; Varpe, Øystein; Descamps, Sébastien; Anker-Nilssen, Tycho; Reiertsen, Tone; Erikstad, Kjell E; Boulinier, Thierry; Ponchon, Aurore; Barrett, Robert T; Moe, Børge; Myksvoll, Mari Skuggedal; Vikebø, Frode Bendiksen; Mesquita, Michel d. S.. Timing of reproduction in seabirds: large-scale comparisons, and links to population dynamics, climate and lower trophic levels (SEATIME) - a project in the Fjord and Coast Flagship.. Framdagen 2016-11-10 - 2016-11-10 2016.

 • Burr, Zofia; Varpe, Øystein; Descamps, Sébastien; Anker-Nilssen, Tycho; Reiertsen, Tone; Erikstad, Kjell E; Barrett, Robert T; Moe, Børge; Myksvoll, Mari Skuggedal; Vikebø, Frode Bendiksen; Mesquita, Michel d. S.. Timing of reproducton in seabirds: large-scale comparisons, and links to population dynamics, climate and lower trophic levels (SEATIME) - a project in the Fjord and Coast Flagship. Årsmøte for Flaggskip Fjord og kyst 2016-10-04 - 2016-10-05 2016.

 • Anker-Nilssen, Tycho; Strøm, Hallvard; Barrett, Robert T; Bustnes, Jan Ove; Christensen-Dalsgaard, Signe; Descamps, Sébastien; Erikstad, Kjell E; Hanssen, Sveinn Are; Lorentsen, Svein Håkon; Lorentzen, Erlend; Reiertsen, Tone; Systad, Geir Helge Rødli. Key‐site monitoring in Norway 2015, including Svalbard and Jan Mayen. 2016.

 • Reiertsen, Tone. Fuglefjellet #nrkpiip. Da fuglene ble realitystjerner. Framdagen 2016 2016-11-10 - 2016-11-10 2016.

 • Reiertsen, Tone. Fuglefjellet - #nrkpiip. NINA-forskere gjør ting vi ikke vet at vi kan.. NINA-dagene 2016 2016-10-19 - 2016-10-19 2016.

 • Reiertsen, Tone. Fuglefjellet - greneseløs forskningsformidling. Fritt Fram, Forskningsdagene 2016-10-01 - 2016-10-01 2016.

 • Benjaminsen, Sigurd; Reiertsen, Tone; Erikstad, Kjell E. Foraging trips and dive depth indicate prey type in chick rearing Common guillemots. 13th International Seabird Group Conference 2016-09-06 - 2016-09-09 2016.

 • Reiertsen, Tone; Erikstad, Kjell E; Harris, Mike P.; Ballesteros, Manuel; Kleven, Oddmund; Wanless, Sarah. Evidence of sex segregated wintering areas in puffins. 13th International Seabird Group Conference 2016-09-06 - 2016-09-09 2016.

 • Reiertsen, Tone. Fugletrekk fortsatt et mysterium. Åpning av utstillingen Fugletrekk 2016-04-10 - 2016-04-10 2016.

 • Merkel, Benjamin; Yoccoz, Nigel Gilles; Daunt, Francis; Erikstad, Kjell E; Ezhov, A. V.; Harris, M.P.; Gavrilo, Maria; Grémillet, D.; Lorentsen, Svein Håkon; Lorentzen, Erlend; Reiertsen, Tone; Steen, Harald; Systad, Geir Helge Rødli; Thórarinsson, Thorkell L; Wanless, Sarah; Strøm, Hallvard. A tale of two guillemots – how variable is their habitat use during the non-breeding season?. 13th International Seabird Group Conference 2016-09-06 - 2016-09-09 2016.

 • Albert, Céline; Reiertsen, Tone; Erikstad, Kjell E; Barrett, Robert T; Balleteros, Manuel. Can winter diet and distribution explain differential survival between two morphs of the common guillemot?. International Conference on Ecological Sciences 2016-10-24 - 2016-10-28 2016.

 • Sandvik, Hanno; Barrett, Robert T; Erikstad, Kjell E; Myksvoll, Mari Skuggedal; Vikebø, Frode Bendiksen; Yoccoz, Nigel Gilles; Anker-Nilssen, Tycho; Lorentsen, Svein-Håkon; Reiertsen, Tone; Skardhamar, Jofrid; Skern-Mauritzen, Mette; Systad, Geir Helge. Drift patterns of fish larvae link coastal morphology to seabird colony distribution. 13th International Seabird Group Conference 2016-09-06 - 2016-09-09 2016.

 • Fayet, Annette L.; Freeman, Robin; Anker-Nilssen, Tycho; Diamond, Anthony; Erikstad, Kjell E; Fifield, Dave; Fitzsimmons, Michelle; Hansen, Erpur Snær; Harris, Mike P.; Jessopp, Mark; Kouwenberg, Amy-Lee; Kress, Steve; Mowat, Stephen; Perrins, Chris M.; Petersen, Aevar; Petersen, Ib K.; Þórarinsson, Þorkell L.; Reiertsen, Tone; Robertson, Greg; Sigurðsson, Ingvar A.; Shoji, Akiko; Wanless, Sarah; Guillford, Tim. Worldwide migratory strategies of Atlantic puffins: behavioural differences and environmental drivers on a global population scale. 13th International Seabird Group Conference 2016-09-06 - 2016-09-09 2016.

 • Reiertsen, Tone. Innslag og intervju om sjøfugl på Hornøya. 2016.

 • Reiertsen, Tone. Innslag og intervju om sjøfugl på Hornøya. 2016.

 • Reiertsen, Tone. Innslag og intervju om sjøfugl på Hornøya. 2016.

 • Anker-Nilssen, Tycho; Strøm, Hallvard; Barrett, Robert T; Sivertsen, Kari; Christensen-Dalsgaard, Signe; Descamps, Sebastian; Hanssen, Sveinn Are; Lorentsen, Svein-Håkon; Lorentzen, Erlend; Moe, Børge; Reiertsen, Tone; Systad, Geir Helge. Sjøfugl i Norge 2015. Resultater fra SEAPOP-programmet. 2016 (2015). ISSN 1893-8752.

 • Reiertsen, Tone. Da lunde-damene dro. 2016.

 • Reiertsen, Tone. Lomvi-bestanden på Hornøya er norskekystens mest livskraftige. 2016.

 • Reiertsen, Tone. Krykkja - den store klimataperen. 2016.

 • Reiertsen, Tone. Følg fugl og forskere i fuglefjellet på Hornøya. 2016.

 • Reiertsen, Tone. Fuglefjellet skal lære folk sjøfuglene å kjenne. 2016.

 • Reiertsen, Tone. Fuglefjellet er fullt av borreliasmitte. 2016.

 • Reiertsen, Tone. Høydepunkter, og flytting fra fuglefjellet. 2016.

 • Reiertsen, Tone. Hvorfor døde Lucy?. 2016.

 • Reiertsen, Tone. Lunde-kameraet gir fugleforskerne ny innsikt. 2016.

 • Reiertsen, Tone. Det store lomvihoppet - David mot Goliat. 2016.

 • Reiertsen, Tone. De kan ikke fly, men tre uker gamle hopper de utfor klippene. 2016.

 • Reiertsen, Tone. NRK selen er bare en av mange som lider. 2016.

 • Reiertsen, Tone. Sel nærmest kvalt av søppel - må kanskje skytes. 2016.

 • Reiertsen, Tone. Intervju om flått og borelia i Fuglefjellet Hornøya. 2016.

 • Reiertsen, Tone. Morgengjest hos Frokostradioen - intervju om sommerens NRK satsing Fuglefjellet - om sjøfugl og forskernes rolle. 2016.

 • Reiertsen, Tone. Med-kommentator sammen med Trond Berg på 2 timers sending sakte-TV fra Fuglefjellet Hornøya. 2016.

 • Reiertsen, Tone. Med-kommentator sammen med Trond Berg på 2 timers sending sakte-TV fra Fuglefjellet Hornøya. 2016.

 • Reiertsen, Tone. Med-kommentator sammen med Trond Berg på 2 timers sending sakte-TV fra Fuglefjellet Hornøya. 2016.

 • Reiertsen, Tone. Med-kommentator sammen med Trond Berg på 2 timers sending sakte-TV fra Fuglefjellet Hornøya. 2016.

 • Reiertsen, Tone. Med-kommentator sammen med Trond Berg på 2 timers sending sakte-TV fra Fuglefjellet Hornøya. 2016.

 • Reiertsen, Tone. Med-kommentator sammen med Trond Berg på 2 timers sending sakte-TV fra Fuglefjellet Hornøya. 2016.

 • Reiertsen, Tone. Innslag om sjøfugl fra Hornøya. 2016.

 • Reiertsen, Tone. Innslag om sjøfugl fra Hornøya. 2016.

 • Reiertsen, Tone. Innslag om sjøfugl fra Hornøya. 2016.

 • Reiertsen, Tone. Innslag om sjøfugl fra Hornøya. 2016.

 • Reiertsen, Tone. Innslag om sjøfugl fra Hornøya. 2016.

 • Reiertsen, Tone. Intervju om NRKs satsing Fuglefjellet - om sjøfugl og forskernes rolle. 2016.

 • Reiertsen, Tone. Intervju om NRKs satsing Fuglefjellet - om sjøfugl og forskernes rolle. 2016.

 • Reiertsen, Tone; Erikstad, Kjell E. Synlig evolusjon hos sjøfugl. Ottar 2016 (309). ISSN 0030-6703.s 17 - 24.

 • Burr, Zofia; Varpe, Øystein; Anker-Nilssen, Tycho; Erikstad, Kjell E; Descamps, Sébastien; Barrett, Robert; Bech, Claus; Christensen-Dalsgaard, Signe; Lorentsen, Svein-Håkon; Moe, Børge; Reiertsen, Tone; Strøm, H.. Later at higher latitudes: large-scale variability in seabird breeding timing and synchronity. Symposium of Netherlands Polar Programme 2015-11-05 - 2015-11-05 2015.

 • Reiertsen, Tone; Erikstad, Kjell E; Harris, M.P.; Barrett, Robert; Wanless, Sarah. Climate change, demography and evolutionary responses. 2nd World Seabird Conference 2015-10-26 - 2015-10-30 2015.

 • Thonhaugen, Markus; Mesquita, Michel d. S.; Reiertsen, Tone. Denne arten er kritisk truet – nå skjønner forskerne bedre hvorfor. (fulltekst) 2015.

 • Mesquita, Michel d. S.; Erikstad, Kjell E; Sandvik, Hanno; Barrett, Robert; Reiertsen, Tone; Anker-Nilssen, Tycho; Hodges, Kevin I.; Bader, Jürgen. There is more to climate than the North Atlantic Oscillation: a new perspective from climate dynamics and climatology-specific methods to explain the variability in population growth rates of a long-lived seabird. Royal Statistical Society 2015 Conference 2015-09-07 - 2015-09-10 2015.

 • Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert; Strøm, Hallvard; Christensen-Dalsgaard, Signe; Descamps, Sebastien; Erikstad, Kjell E; Hanssen, Sveinn Are; Lorentsen, Svein-Håkon; Lorentzen, Erlend; Reiertsen, Tone; Systad, Geir Helge. Sjøfugl i Norge i 2014. Resultater fra SEAPOP programmet. 2015 (2014). ISSN 1893-8752.

 • Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, RT; Lorentsen, Svein-Håkon; Strøm, H.; Bustnes, Jan Ove; Christensen-Dalsgaard, Signe; Descamps, Sebastien; Erikstad, Kjell E; Fauchald, Per; Hanssen, Sveinn Are; Lorentzen, E.; Moe, Børge; Reiertsen, Tone; Systad, Geir Helge. SEAPOP. De ti første årene. Nøkkeldokument 2005-2014. 2015 ISBN 978-82-426-2772-8.

 • Fauchald, Per; Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert; Bustnes, Jan Ove; Bårdsen, Bård-Jørgen; Christensen-Dalsgaard, Signe; Descamps, Sebastien; Engen, Sigrid; Erikstad, Kjell E; Hanssen, Sveinn Are; Lorentsen, Svein-Håkon; Moe, Børge; Reiertsen, Tone; Strøm, Hallvard; Systad, Geir Helge. The status and trends of seabirds breeding in Norway and Svalbard. (fulltekst) 2015 (1151) ISBN 978-82-426-2774-2. ISSN 1504-3312.

 • Aarekol, Lena; Reiertsen, Tone. Søker etter sammenheng. (data) 2014.

 • Reiertsen, Tone; Erikstad, Kjell E; Rønningen, Petter; Vikebø, Frode Bendiksen; Strøm, Hallvard; Lorentsen, Svein-Håkon; Systad, Geir Helge; Daunt, Francis; Wanless, Sarah; Dragsund, Egil; Jødestøl, Kjell. Risk assessments of marine birds to oil spills: developing new methods based on tracking technology and oil drift models. MIKON workshop 2014-10-02 - 2014-10-02 2014.

 • Reiertsen, Tone; Barrett, Rob; Erikstad, Kjell Einar. Kittiwakes on the cliff edge: identifying the driving force of a steeply declining arctic population. 12th International Seabird Group Conference 2014-03-21 - 2014-03-23 2014.

 • Reiertsen, Tone. Sjøfugl og Miljø i Nordområdene. Regionsamling for Naturfaglærere, Den Naturlige skolesekken 2014-04-02 - 2014-04-02 2014.

 • Reiertsen, Tone. Sjøfuglbestander. Møte i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) 2014-03-10 - 2014-03-10 2014.

 • Reiertsen, Tone; Aarekol, Lena; Reibo, Ola. Sjøfugl og Miljø: Hvordan det marine miljøet påvirker bestander av krykkje og lomvi Seabirds and Environment: How the marine environment affect populations of kittiwakes and guillemots. Sjøfugl og Miljø 2014-02-27 - 2014-10-30 2014.

 • Burr, Zofia; Varpe, Øystein; Anker-Nilssen, Tycho; Erikstad, Kjell Einar; Barrett, Robert; Moe, Børge; Bech, Claus; Descamps, Sebastien; Lorentsen, Svein-Håkon; Christensen-Dalsgaard, Signe; Reiertsen, Tone. Breeding later at higher latitudes: seabird phenology along a latitudinal gradient from the Norwegian to the Barents Sea. 12th International Conference of the Seabird Group 2014-03-21 - 2014-03-23 2014.

 • Erikstad, Kjell E; Reiertsen, Tone Kristin; Barrett, Robert; Vikebø, Frode Bendiksen; Sandvik, Hanno. Erratum: Seabird–fish interactions: the fall and rise of a common guillemot Uria aalge population. Marine Ecology Progress Series 2013; Volum 481. ISSN 0171-8630.s 305 - 305.

 • Sandvik, Hanno; Reiertsen, Tone Kristin; Erikstad, Kjell E; Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert; Lorentsen, Svein-Håkon; Systad, Geir Helge; Myksvoll, Mari Skuggedal. The role of ocean warming in the decline of kittiwakes in Norway. 43rd Annual Meeting of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland 2013-09-09 - 2013-09-13 2013.

 • Sandvik, Hanno; Reiertsen, Tone Kristin; Erikstad, Kjell E; Anker-Nilssen, Tycho; Barrett, Robert; Lorentsen, Svein-Håkon; Systad, Geir Helge; Myksvoll, Mari Skuggedal. Klimaets betydning for bestandsendringer hos krykkje. SEAPOP seminar 2013 2013-04-10 - 2013-04-11 2013.

 • Erikstad, Kjell E; Reiertsen, Tone Kristin; Barrett, Robert; Vikebø, Frode Bendiksen; Sandvik, Hanno. Temporal variation in fish abundance affects seabird populations: cod–guillemot interactions in the Barents Sea. 36th Annual Larval Fish Conference (sammendrag) 2012-07-02 - 2012-07-06 2012.

 • Reiertsen, Tone Kristin; Barrett, Robert; Erikstad, K.E.. Climate, fish stocks and fisheries and their effect on the long-term population trends in the black-legged kittiwake. 11th Intern. Seabird Group Conference 2011-09-02 - 2011-09-04 2011.

 • Reiertsen, Tone Kristin; Barrett, Rob; Erikstad, Kjell Einar. Temporal variation in common guillemot populations; Linking demography to environmental factors. World Seabird Conference 2010-09-07 - 2010-09-11 2010.

 • Erikstad, Kjell Einar; Reiertsen, Tone Kristin. Vil våre sjøfugler overleve?. Ottar 2010 (5). ISSN 0030-6703.s 82 - 90.

 • Reiertsen, Tone Kristin; Erikstad, Kjell Einar. Effekter av forurensning på bestandsutviklingen til måser. 2007 (274) ISBN 978-82-426-1836-8. ISSN 1504-3312.

 • Erikstad, Kjell E; Bustnes, Jan Ove; Rikardsen, Audun; Jacobsen, Karl-Otto; Strann, Karl Birger; Johnsen, Trond Vidar; Reiertsen, Tone. Konflikter mellom ærfugl og blåskjelldyrking. 2006 (110) ISBN 82-426-1658-2. ISSN 1504-3312.

 • Skip to main content