Velkommen til Arktisk og marin biologi

bentelindgård.jpg-Bredde-180px-

Flag icon Flag icon

Lindgård, Bente

Senioringeniør
Arktisk og marin biologi

Stillingsbeskrivelse:

- ansvarlig for drift og vedlikehold av analytisk utstyr; HPLC, GC-MS

- Prøveopparbeidelse, kjemiske analyser

- metodeutvikling

- feltarbeid

- kursassistent
Arbeider i CRIStin


  • Gonzalez, Victoria; Junttila, Olavi; LindgÅrd, bente; Reiersen, rigmor; Trost, Kajetan; Bråthen, Kari Anne. Batatasin-III and the allelopathic capacity of Empetrum nigrum. Nordic Journal of Botany 2015; Volum 33 (2). ISSN 0107-055X.s 225 - 231.s doi: 10.1111/njb.00559.

  • Stavang, Jon Anders; Ernstsen, Arild; Lindgård, Bente; Lid, Stein Erik; Moe, Roar; Olsen, Jorunn Elisabeth. Thermoperiodic regulation of shoot elongation is is mediated by transcriptional regulation of GA inactivation in pea. Plant Physiology 2005; Volum 158. ISSN 0032-0889.s 2344 - 2353.

  • Stavang, Jon Anders; Lindgård, Bente; Erntsen, Arild; Lid, Stein Erik; Moe, Roar; Olsen, Jorunn Elisabeth. Thermoperiodic Stem Elongation Involves Transcriptional Regulation of Gibberellin Deactivation in Pea. Plant Physiology 2005; Volum 138. ISSN 0032-0889.s 2344 - 2353.

  • Grindal, Grete; Ernstsen, Arild; Reid, James B.; Junttila, Olavi; Lindgård, Bente; Moe, Roar; Gardestrøm, Per. Endogenous gibberellin A1 levels control thermoperiodic stem elongation in Pisum sativum. Physiologia Plantarum : An International Journal for Plant Biology 1998; Volum 102 (4). ISSN 0031-9317.s 523 - 531.s doi: 10.1034/j.1399-3054.1998.1020406.x.

  • Junttila, Olavi; Heide, Ola M.; Lindgård, Bente; Ernstsen, Arild. Gibberellins and the photoperiodic control of leaf growth in Poa pratensis. Physiologia Plantarum : An International Journal for Plant Biology 1997; Volum 101. ISSN 0031-9317.s 599 - 605.s doi: 10.1111/j.1399-3054.1997.tb01043.x.

  • Myster, J.; Junttila, Olavi; LindgÅrd, bente; Moe, Roar. Temperature Alternations and the Influence of Gibberellins and Indoleacetic Acid on Elongation Growth and Flowering of Begonia x hiemalis Fotsch. Journal of Plant Growth Regulation 1997 (21). ISSN 0721-7595.s 135 - 144.

  • Stavang, Jon Anders; Lindgård, Bente; Ernstsen, Arild; Lid, Stein Erik; Moe, Roar; Olsen, Jorunn Elisabeth. Thermoperiodic regulation of stem elongation is mediated by transcriptional regulation of GA inactivation in pea. Progress in Plant Biology. III SPPS PhD student congress 2004 2004-08-05 - 2004-08-08 2004.

  • Stavang, Jon Anders; Lindgård, Bente; Ernstsen, Arild; Olsen, Jorunn Elisabeth; Moe, Roar. Thermoperiodic stem elongation is mediated by transcriptional regulation of GA inactivation in Pisum sativum. Norwegian Research Council program conference 2004-03-31 - 2004-04-01 2004.

  • Grindal, Grete; Erntsen, Arild; Lindgård, Bente; Junttila, Olavi; Reid, James; Moe, Roar. The involvement of gibberellin in temperature mediated stem elongation in pea. XVIII Congress of Scandinavian Society of Plant Physiology 1998.

  • Skip to main content