personkort.JPG

Flag icon Flag icon

Andreassen, Siv

Studieadministrasjon og veiledning
Institutt for arktisk og marin biologi

Stillingsbeskrivelse:
 • studieveileder/saksbehandler ved Institutt for arktisk og marin biologi
 • administrerer bachelorgradsstudiet i biologi og Master's Degree Programme in Biology
 • sekretær for programstyret
 • Veiledning av studenter
 • Opptak til mastergradsprogrammet
 • Innpassing av fag
 • ansvar for studiesider på nett
 • undervisningskoordinering
 • Unis (Universitetssenteret på Svalbard) kontakt

Verv:

 • verneombud ved AMB - Naturfagbygget, Arktisk infeksjonsmedisin og Klimalab
 • nestleder i Heiagjengen - velferdsforening for AMB og IG ansatte