/ UiT Norges arktiske universitet
 

John-Arne-Opheim

Opheim, John Arne


Avdelingsdirektør
Fakultetsledelsen ved NT-fak


Telefon: 776 45116
Mobil jobb / Mobil privat: 90512135 /
Epost : john.arne.opheim@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : REALF A 036 / Realfagsbygget
Funksjon : Fakultetsdirektør

Stillingsbeskrivelse:

 Fakultetsdirektør har ansvar for at administrative og tekniske funksjoner ved fakultetet utføres effektivt, i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og regelverk, og innenfor økonomiske rammer fastsatt av fakultetsstyre/dekan.

Fakultetsdirektør har ansvar for å iverksette vedtak relevant for det administrative/tekniske virksomhetsområde som blir gjort av fakultetsstyret eller av annen overordnet myndighet.

Fakultetsdirektør deltar i den sentrale ledergruppa ved fakultetet, og er stedfortreder for dekan i administrative saker.

Fakultetsdirektør har personalansvar for ansatte/mellomledere i administrative og tekniske stillinger på fakultetsnivå.

Fakultetsdirektør har ansvar for saksbehandling i forhold til fakultetets tilsettingsorganer.

 instruks for stillingen.