Velkommen til Studieadministrasjon

Karin-Heide

Flag icon Flag icon

Heide, Karin

Eksamenskonsulent
Studieadministrasjon

Stillingsbeskrivelse:
  • Eksamensadministrasjon, herunder lønn eksterne sensorer
  • Kontaktperson for studenter med behov for individuell tilrettelegging i studiesituasjonenLOGG INN / LOGG UT
Skip to main content