/ UiT Norges arktiske universitet
 

Elisabeth-Johansen

Johansen, Elisabeth


Rådgiver
Regnskapsseksjonen


Telefon: 776 23213
Mobil jobb / Mobil privat: /
Epost : elisabeth.johansen@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : ADM B 109 / Administrasjonsbygget
Funksjon : Rådgiver regnskapsseksjonen

Stillingsbeskrivelse:

Avslutning av tiltak og prosjekt i Agresso.

Fordeling av innbetalinger fra NFR

Diverse arbeid i forbindelse med eksterne prosjekt (BOA)

Diverse kontroller, bl.a bruk av inntektskonti

Rapportering til KD