Nytt bilde.jpg

Flag icon Flag icon

Heimland, Gøril

Økonomi, Agresso web, Agresso prod, PAGA
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak

Stillingsbeskrivelse:

OPPGAVER VED ØKONOMISEKSJON

Bilagsbehandling  Agresso

Reise -/ timelønnsbilag, refusjoner

Reiseoppgjør - PAGA

Felt-/ toktoppgjør

Økonomi med b.la eksterne prosjekt