/ UiT Norges arktiske universitet
 

Geir-Antonsen.jpg

Antonsen, Geir


Kontorsjef
Fysikk og teknologi


Telefon: 776 45476
Mobil jobb / Mobil privat: /
Epost : geir.antonsen@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : TEK 3.041 / Teknologibygget
Funksjon : Studiekonsulent / Administrasjon

Stillingsbeskrivelse:
 • Studieveileder for bachelorstudiet i fysikk
 • Studieveileder for masterstudiet i fysikk
 • Studieveileder for sivilingeniørstudiet i dataanalyse og sensorteknologi
 • Studieveileder for sivilingeniørstudiet i energi, klima og miljø
 • Studieveileder for sivilingeniørstudiet i romfysikk
 • Rekrutterings- og informasjonsarbeid
 • Vedlikehold av studierelaterte nettsider
 • Opptak til og innpassing på mastergradsprogrammene i fysikk og teknologi
 • Kvalitetssikring av studier
 • Undervisningsplanlegging
 • Internasjonalisering og utveksling
 • Generell saksbehandling av studiesaker
 • FS-superbruker ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi
 • Sekretær for programstyret for sivilingeniørutdanningen i energi, klima og miljø
 • Web-redaktør ved Institutt for fysikk og teknologi