/ UiT Norges arktiske universitet
 

AnsattKarlMagnusFossan

Fossan, Karl Magnus


Overingeniør
Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet


Telefon: 776 60362
Mobil jobb / Mobil privat: /
Epost : karl.magnus.fossan@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : TEK 2.037 / Teknologibygget
Funksjon : E-lab/Dataanalyse og sensorteknologi