Flag icon Flag icon

Rasmussen, Ingrid Daae

PhD-student, psykolog og unviersitetslektor
Institutt for psykologi

Stillingsbeskrivelse:

50 % PhD-prosjekt

50 % arbeid som psykolog, veileder og underviser
Forskningsinteresser

Klinisk psykologi, nevropsykologi, demens, hukommelse, biologisk psykologi

Arbeider i CRIStin


  • Reedtz, Charlotte; Klest, Sihu; Aalo, Nora Mortensen; Rasmussen, Ingrid Daae; Vittersø, Joar. Results from an RCT on brief parent training: Long term effects on parental quality of life. Frontiers in Psychology 2019; Volum 10. ISSN 1664-1078.s doi: 10.3389/fpsyg.2019.00260.

  • Bystad, Martin Kragnes; Rasmussen, Ingrid Daae; Grønli, Ole Kristian; Aslaksen, Per M. Can 8 months of daily tDCS application slow the cognitive decline in Alzheimer’s disease? A case study. Neurocase 2017; Volum 23 (2). ISSN 1355-4794.s 146 - 148.s doi: 10.1080/13554794.2017.1325911.

  • Bystad, Martin Kragnes; Gundersen, Nina; Nordvang, Lene; Rasmussen, Ingrid Daae. Friske eldre og pasienter med Alzheimers demens : en sammenlikning av verbal hukommelsesfunksjon. (fulltekst) Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2017; Volum 54 (1). ISSN 0332-6470.s 82 - 87.

  • Bystad, Martin Kragnes; Grønli, Ole Kristian; Rasmussen, Ingrid Daae; Gundersen, Nina; Nordvang, Lene; Wang-Iversen, Henrik A.S.; Aslaksen, Per M. Transcranial direct current stimulation as a memory enhancer in patients with Alzheimer’s disease: a randomized, placebo-controlled trial. (fulltekst) Alzheimer's Research & Therapy 2016; Volum 8 (13). ISSN 1758-9193.s doi: 10.1186/s13195-016-0180-3.

  • Bystad, Martin Kragnes; Rasmussen, Ingrid Daae; Abeler, Karin; Aslaksen, Per M. Accelerated Transcranial Direct Current Stimulation in Alzheimer's Disease: A Case Study. Brain Stimulation 2016; Volum 9 (4). ISSN 1935-861X.s 634 - 635.s doi: 10.1016/j.brs.2016.04.018.

  • Medlem i forskergruppe