/ UiT Norges arktiske universitet
 

kj.jpg

Lian, Kjersti


Avdelingsingeniør
Kjemi


Telefon: 776 23356
Mobil jobb / Mobil privat: /
Epost : kjersti.lian@uit.no
Campus: Tromsø
Kontor/besøksadresse : FPARK E 108.1 / Forskningsparken 3
Funksjon : Stipendiat, Strukturkjemi, Norstruct

Arbeider i CRIStin

  • Lian, Kjersti; Leiros, Hanna-Kirsti S.; Moe, Elin. MutT from the fish pathogen Aliivibrio salmonicida is a cold-active nucleotide-pool sanitization enzyme with unexpectedly high thermostability. FEBS Open Bio 2015; Volum 5. ISSN 2211-5463.s 107 - 116.s doi: 10.1016/j.fob.2015.01.006.

  •