Velkommen til Studieadministrasjon


Sissel-Hansen-bilde.jpg

Flag icon Flag icon

Hansen, Sissel

Seniorrådgiver forskerutdanning
Studieadministrasjon

Stillingsbeskrivelse:

Saksbehandling for Forskerutdanningsutvalget (FU), deriblant

  • Opptak til ph.d.-studiet
  • Vurdering av utenlandsk utdanning
  • Endelig godkjenning av opplæringsdel
  • Godkjenning av bedømmelseskomiteer
  • For- og etterarbeid i forbindelse med innlevering av avhandlinger og disputas

Vedlikehold og oppdatering av studentdatabase, FS
Biografiske data

Cand. scient. i kjemi, Universitetet i Tromsø, 1988.

Dr. scient. i kjemi, Universitetet i Tromsø, 1993.

1994 - 1998 Forsker ved Institutt for kjemi, UiT.

1998 - 2000 Førstekonsulent ved Matematisk-naturvitenskapelig fakultet, UiT.

2001 - 2005 Kontorsjef ved Institutt for kjemi, UiT.

2005 - dd Rådgiver/ seniorrådgiver ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT.

Arbeider i CRIStin


  • Hough, Edward; Andersen, Kjell; Hansen, Sissel. Purification, crystallization and preliminary X-ray studies of two isoforms of Rubisco from Alcaligenes eutrophus. ? 1999; Volum 55.s 310 - 313.

  • Burkow, Valentina; Hough, Edward; Andersen, Kjell; Hansen, Sissel. The crystal structure of rubisco from Alcaligenes eutrophus reveals a novel central eight-stranded beta-barrel formed by beta-strands from four subunits. Journal of Molecular Biology 1999; Volum 288 (4). ISSN 0022-2836.s 609 - 621.

  • Hansen, Sissel. Protein Engineering of Cutinase from Fusarium Solair. NBS Kontaktmøte 1997 + Landsmøte i NKS 1997 1997-01-01 - 1997-01-01 1997.

  • Hansen, Sissel. Structure Determination of Rubisco from Alcaligenes Entrophus. Landsmøte, Norsk Kjemisk Selskap 1997-10-01 - 1997-10-01 1997.

  • Skip to main content