Bayer.jpg
Foto: Andreas Palmén

Flag icon Flag icon

Bayer, Annette

Førsteamanuensis, Organisk kjemi
Institutt for kjemi
Forskningsprosjekter

Naturstoffer som framtidens legemidler

Dette projekt er en del at et national samarbeid mellom UiB, UiS, og NTNU (BIOSnet) og flere biologiske miljøer ved UiT. Syntese av artiske marine naturstoffer og deres derivater med formål å videreutvikle og kartlegge naturstoffenes biologiske aktivitet. Dette arbeidet omfatter methode utvikling, derivat syntese, men kan også utvides til syntese og anvendelse av molekylære prober.

* Framstilling av naturstoffer

* Utvikling av naturstoffer til legemiddelkandidater

Metal-katalyserte kjemiske transformasjoner for en bærekraftig utvikling

Dette projekt er en samarbeid med Dr. Kathrin Hopmann ved CTCC. Metall-katalyse med fokus mot utvikling av asymmetriske prossesser. Et framtidig mål er å utvikle nye metoder for omdannelse av karbon dioxid. Dette arbeidet omfatter:

* Metodeutvikling og syntese av nye ligander og deres metal komplekser

* Mekanistiske studier av iridium-katalyserte imine reduksjon

Strategier for bekjempelse av antibiotika resistens

Detter projekt er et samarbeid med Dr. Hanna-Kirsti Leiros ved Norstrukt, Dr. Ørjan Samuelsen ved UNN og Prof. Pål Rognved ved UiO. Syntese og design av nye inhibitorer for enzymer med høy klinisk relevans i forbindelse med antibiotika resistens.

* Utvikling av forbindelser som opphever antibiotikaresistens

* Metallo-beta-laktamase inhibitorer

* Fragment-basert inhibitor utvikling

Hjemmesider / Sosiale medier

Blogg / Hjemmeside: https://site.uit.no/bayerlab/

Forskerprofil i Cristin

Klikk her

Arbeider i CRIStin


 • Ahkter, Sundus; Lund, Bjarte Aarmo; Ismael, Aya; Langer, Manuel; Isaksson, Johan; Christopeit, Tony; Leiros, Hanna-Kirsti S.; Bayer, Annette. A focused fragment library targeting the antibiotic resistance enzyme - Oxacillinase-48: Synthesis, structural evaluation and inhibitor design. European Journal of Medicinal Chemistry 2018; Volum 145. ISSN 0223-5234.s 634 - 648.s doi: 10.1016/j.ejmech.2017.12.085.

 • Vaitla, Janakiram; Bayer, Annette; Hopmann, Kathrin Helen. Iron‐Catalyzed Carbenoid Transfer Reactions of Vinyl Sulfoxonium Ylides: An Experimental and Computational Study. (fulltekst) (prosjekt) Angewandte Chemie International Edition 2018. ISSN 1433-7851.s doi: https://doi.org/10.1002/anie.201810451.

 • Paulsen, Marianne Hagensen; Karlsen, Eskil Andre; Ausbacher, Dominik; Anderssen, Trude; Bayer, Annette; Ochtrop, Philipp; Hedberg, Christian; Haug, Tor; Sollid, Johanna U Ericson; Strøm, Morten B.. An amphipathic cyclic tetrapeptide scaffold containing halogenated β2,2-amino acids with activity against multi-resistant bacteria. Journal of Peptide Science 2018. ISSN 1075-2617.s 1 - 11.s doi: 10.1002/psc.3117.

 • Pavlovic, Ljiljana; Vaitla, Janakiram; Bayer, Annette; Hopmann, Kathrin Helen. Rhodium-Catalyzed Hydrocarboxylation: Mechanistic Analysis Reveals Unusual Transition State for Carbon–Carbon Bond Formation. (fulltekst) (prosjekt) Organometallics 2018; Volum 37. ISSN 0276-7333.s 941 - 948.

 • Fairhurst, Magnus John E.; Muhammad, Zeeshan; Haug, Bengt Erik; Bayer, Annette. Aldol condensations on a 3-alkylidene-2,5-diketopiperazine - synthesis of two marine natural products. Synlett : Accounts and Rapid Communications in Synthetic Organic Chemistry 2018; Volum 29 (10). ISSN 0936-5214.s 1303 - 1306.s doi: 10.1055/s-0036-1591755.

 • Hansen, Kine Østnes; Isaksson, Johan; Bayer, Annette; Johansen, Jostein a; Andersen, Jeanette hammer; Hansen, Espen. Securamine Derivatives from the Arctic Bryozoan Securiflustra securifrons. Journal of natural products 2017; Volum 80 (12). ISSN 0163-3864.s 3276 - 3283.s doi: 10.1021/acs.jnatprod.7b00703.

 • Vaitla, Janakiram; Hopmann, Kathrin Helen; Bayer, Annette. Rhodium-Catalyzed Synthesis of Sulfur Ylides via in Situ Generated Iodonium Ylides. Organic Letters 2017; Volum 19 (24). ISSN 1523-7060.s 6688 - 6691.s doi: 10.1021/acs.orglett.7b03413.

 • Skagseth, Susann; Christopeit, Tony; Akhter, Sundus; Bayer, Annette; Samuelsen, Ørjan; Leiros, Hanna-Kirsti S.. Structural insights into TMB-1 and the role of residues 119 and 228 in substrate and inhibitor binding. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2017; Volum 61:e02602-16 (8). ISSN 0066-4804.s 1 - 19.s doi: 10.1128/AAC.02602-16.

 • Vaitla, Janakiram; Guttormsen, Yngve; Mannisto, Jere K.; Nova, Ainara; Repo, Timo; Bayer, Annette; Hopmann, Kathrin Helen. Enantioselective incorporation of CO2: status and potential. (fulltekst) ACS Catalysis 2017; Volum 7 (10). ISSN 2155-5435.s 7231 - 7244.s doi: 10.1021/acscatal.7b02306.

 • Skagseth, Susann; Akhter, Sundus; Paulsen, Marianne H.; Zeeshan, Muhammad; Lauksund, Silje; Samuelsen, Ørjan; Leiros, Hanna-Kirsti S.; Bayer, Annette. Metallo-β-lactamase inhibitors by bioisosteric replacement: preparation, activity and binding. European Journal of Medicinal Chemistry 2017; Volum 135. ISSN 0223-5234.s 159 - 173.s doi: 10.1016/j.ejmech.2017.04.035.

 • Vaitla, Janakiram; Bayer, Annette; Hopmann, Kathrin Helen. Synthesis of Indoles and Pyrroles Utilizing Iridium Carbenes Generated from Sulfoxonium Ylides. Angewandte Chemie International Edition 2017; Volum 56 (15). ISSN 1433-7851.s 4277 - 4281.s doi: 10.1002/anie.201610520.

 • Paulsen, Marianne H.; Engqvist, Magnus; Ausbacher, Dominik; Strøm, Morten B.; Bayer, Annette. Efficient and scalable synthesis of α,α-disubstituted β-amino amides. Organic and biomolecular chemistry 2016; Volum 14 (31). ISSN 1477-0520.s 7570 - 7578.s doi: 10.1039/c6ob01219a.

 • Lund, Bjarte Aarmo; Christopeit, Tony; Guttormsen, Yngve; Bayer, Annette; Leiros, Hanna-Kirsti S.. Screening and Design of Inhibitor Scaffolds for the Antibiotic Resistance Oxacillinase-48 (OXA-48) through Surface Plasmon Resonance Screening. Journal of Medicinal Chemistry 2016; Volum 59 (11). ISSN 0022-2623.s 5542 - 5554.s doi: 10.1021/acs.jmedchem.6b00660.

 • Pandey, Sunil Kumar; Guttormsen, Yngve; Haug, Bengt Erik; Hedberg, Christian; Bayer, Annette. A concise total synthesis of breitfussin A and B. Organic Letters 2015; Volum 17 (1). ISSN 1523-7060.s 122 - 125.s doi: 10.1021/ol503348n.

 • Lorentzen, Marianne; Bayer, Annette; Sydnes, Magne Olav; Jørgensen, Kåre Bredeli. Total synthesis of tubastrine and 3-dehydroxy tubastrine by microwave-assisted cross-coupling reactions. Tetrahedron 2015; Volum 71 (43). ISSN 0040-4020.s 8278 - 8284.s doi: 10.1016/j.tet.2015.09.003.

 • Demissie, Taye Beyene; Kostenko, Nataliya; Komorovsky, Stanislav; Repisky, Michal; Isaksson, Johan; Bayer, Annette; Ruud, Kenneth. Experimental and four-component relativistic DFT studies of tungsten carbonyl complexes. Journal of Physical Organic Chemistry 2015; Volum 28 (12). ISSN 0894-3230.s 723 - 731.s doi: 10.1002/poc.3476.

 • Hopmann, Kathrin Helen; Frediani, Luca; Bayer, Annette. Iridium-PHOX-mediated alkene hydrogenation: Isomerization influences the stereochemical outcome. Organometallics 2014; Volum 33 (11). ISSN 0276-7333.s 2790 - 2797.s doi: 10.1021/om5002843.

 • Hopmann, Kathrin Helen; Bayer, Annette. Enantioselective imine hydrogenation with iridium-catalysts: Reactions, mechanisms and stereocontrol. Coordination chemistry reviews 2014; Volum 268. ISSN 0010-8545.s 59 - 82.s doi: 10.1016/j.ccr.2014.01.023.

 • Kostenko, Nataliya; Eriksson, Anna Cecilia; Engqvist, Stig Olov Magnus; Villa Gonzalez, Susana; Bayer, Annette. Palladium(0)-Catalyzed Cross-Couplings of 2-Bromophosphinine. European Journal of Organic Chemistry 2013; Volum 2013 (22). ISSN 1434-193X.s 4756 - 4759.s doi: 10.1002/ejoc.201300710.

 • Lind, Karianne Fredenfeldt; Hansen, Espen; Østerud, Bjarne; Eilertsen, Karl-Erik; Bayer, Annette; Engqvist, Stig Olov Magnus; Leszczak, Kinga; Jørgensen, Trond Ø.; Andersen, Jeanette hammer. Antioxidant and Anti-Inflammatory Activities of Barettin. Marine Drugs 2013; Volum 11 (7). ISSN 1660-3397.s 2655 - 2666.s doi: 10.3390/md11072655.

 • Melnes, Silje; Bayer, Annette; Gautun, Odd Reidar. Aryl N-methyliminodiacetic acid (MIDA) boronates from cyclotrimerization of ethynyl MIDA boronate with diynes. Tetrahedron 2013; Volum 69 (37). ISSN 0040-4020.s 7910 - 7915.s doi: 10.1016/j.tet.2013.07.027.

 • Melnes, Silje; Bayer, Annette; Gautun, Odd Reidar. Cyclotrimerization of unsymmetrically bromo-substituted diynes: toward the synthesis of potential selective inhibitors of tyrosine kinase 2. Tetrahedron 2012; Volum 68 (40). ISSN 0040-4020.s 8463 - 8471.s doi: 10.1016/j.tet.2012.07.087.

 • Hopmann, Kathrin Helen; Bayer, Annette. On the Mechanism of Iridium-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation of Imines and Alkenes: A Theoretical Study. Organometallics 2011; Volum 30 (9). ISSN 0276-7333.s 2483 - 2497.s doi: 10.1021/om1009507.

 • Endeshaw, Molla Mellese; Bayer, Annette; Hansen, Lars Kr; Gautun, Odd Reidar. Catalytic asymmetric hetero Diels-Alder reactions of N-sulfinyl dienophiles with chiral bis(oxazoline)copper(II) and -zinc(II) triflates. European Journal of Organic Chemistry 2006. ISSN 1434-193X.s 5249 - 5259.s doi: 10.1002/ejoc.200600083.

 • Bayer, Annette. Dihydroxylation of Carbon-Carbon Double Bonds. Springer 2004 ISBN 3-540-20983-2.s 21 - 42.

 • Bayer, Annette; Endeshaw, Molla Mellese; Gautun, Odd Reidar. Asymmetric hetero-Diels-Alder reactions of N-sulfinyl dienophiles using chiral bis(oxazoline)-copper(II) and -zinc(II) triflates. Journal of Organic Chemistry 2004; Volum 69. ISSN 0022-3263.s 7198 - 7205.

 • Källström, Klas; Hedberg, Christian; Brandt, Peter; Bayer, Annette; Andersson, Pher G.. Rationally designed ligands for asymmetric iridium-catalyzed hydrogenation of olefins. Journal of the American Chemical Society 2004; Volum 126. ISSN 0002-7863.s 14308 - 14309.

 • Bayer, Annette. Aminohydroxylation of Carbon-Carbon Double Bonds. Springer 2004 ISBN 3-540-20983-2.s 43 - 71.

 • Bayer, Annette; Hansen, Lars Kr.; Gautun, Odd Reidar. Asymmetric Diels-Alder reactions of N-sulfinyl dienophiles using chiral Ti(IV)Lewis acids. Tetrahedron: asymmetry 2002; Volum 13. ISSN 0957-4166.s 2407 - 2415.

 • Hansen, Lars Kr.; Bayer, Annette; Gautun, Odd Reidar. Benzyl (1R*,3S*)-3,6-dihydro-3-methyl-1(landa)4,2-thiazine-2-carboxylate 1-oxide. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online 2002; Volum E58. ISSN 1600-5368.s o165 - o166.

 • Hansen, Lars Kr.; Bayer, Annette; Gautun, Odd Reidar. (1R*,3R*,6S*)-3,6-Dihydro-3,6-dimethyl-2-(toluene-4-sulfonyl)-1(landa)4,2-thiazine 1-oxide. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online 2002; Volum E58. ISSN 1600-5368.s o198 - o199.

 • Hansen, Lars Kr; Bayer, Annette; Gautun, Odd Reidar. exo-3,6-Dihydro-3-methyl-2-(toluene-4-sulfonyl)-1_4,2-thiazine 1-oxide. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online 2001; Volum E57. ISSN 1600-5368.s o1109 - o1110.

 • Bayer, Annette; Svendsen, John Sigurd. Substrate Binding in the Asymmetric Dihydroxylation Reaction � Investigation of the Stereoselectivity in the Dihydroxylation of Cs-Symmetric Divinylcarbinol Derivatives. European Journal of Organic Chemistry 2001. ISSN 1434-193X.s 1769 - 1780.

 • Bayer, Annette; Gautun, Odd Reidar. Highly enantioselective hetero Diels-Alder reactions of N-sulfinyl dienophiles promoted by copper(II)- and zinc(II)-chiral bis(oxazoline) complexes. Tetrahedron: asymmetry 2001; Volum 12 (21). ISSN 0957-4166.s 2937 - 2939.

 • Bayer, Annette; Gautun, Odd Reidar. Asymmetric N-sulfinyl dienophile Diels-Alder cycloadditions using chiral Ti(IV)-based Lewis Acids. Tetrahedron Letters 2000; Volum 41. ISSN 0040-4039.s 3743 - 3746.

 • Henderson, RJ; Burkow, Ivan C.; Buzzi, M; Bayer, Annette. Effects of docosahexaenoic (22:6n-3), tetracosapentaenoic (24:5n-3) and tetracosahexaenoic (24:6n-3) acids on the desaturation and elongation of n-3 polyunsaturated fatty acids in trout liver microsomes. Biochimica et Biophysica Acta 1998; Volum 1392. ISSN 0006-3002.s 309 - 319.

 • Bayer, Annette. Research in the Bayer/CHOCO group.. 1st meeting of NordCO2 2018-05-15 - 2018-05-16 2018.

 • Bayer, Annette. Total synthesis of Breitfussin A and B.. 5th meeting of COST action CM1407 2018-03-01 - 2018-03-02 2018.

 • Bayer, Annette. Towards Antibiotic Resistance Breakers. Structure-Based Design of Carbapenemase Inhibitors.. Ulla and Stig Holmquist Symposium 2018-01-23 - 2018-01-23 2018.

 • Bayer, Annette. Take your career in your own hands: Make a career development plan!. ToDos Career Event “There is a life after your PhD” 2018-05-14 - 2018-05-14 2018.

 • Guttormsen, Yngve; Pandey, Sunil Kumar; Haug, Bengt Erik; Bayer, Annette. Halogenation of electron rich heterocycles: Where does it go?. Organisk Kjemisk Vintermøte 2017 2017-01-12 - 2017-01-15 2017.

 • Fairhurst, Magnus John E.; Zeeshan, Muhammad; Bayer, Annette; Haug, Bengt Erik. Synthesis of the natural product (3Z,6Z)-3-((1H-imidazol-5-yl)methylene)-6-(2-methylpropylidene)-piperazine-2,5-dione. 18th Tetrahedron symposium, Asia edition 2017-07-23 - 2017-07-26 2017.

 • Bayer, Annette. Kan CO2 erstatte olje?. Lørdagsuniversitetet 2017-11-25 - 2017.

 • Bayer, Annette. Transition-Metal Catalysis towards Natural Products and Bioactive Compounds. 9th EuCheMS Organic Division Young Investigator Workshop 2017-07-06 - 2017-07-08 2017.

 • Bayer, Annette. Total synthesis of Breitfussin A and B. 20th European Symposium on Organic Chemistry 2017-07-02 - 2017-07-06 2017.

 • Vaitla, Janakiram; Bayer, Annette; Hopmann, Kathrin Helen. Sulfones and Sulfoxonium Ylides in Cascade Reactions: New Approaches to Heterocycles​.. CADIAC Meeting 2017-11-22 - 2017-11-23 2017.

 • Lund, Bjarte Aarmo; Leiros, Hanna-Kirsti S.; Bayer, Annette; Samuelsen, Ørjan; Christopeit, Tony. The OXA-class of β-lactamases. A structural view on antibiotic resistance. 2017 ISBN 978-82-8236-269-6.

 • Bayer, Annette; Leiros, Hanna-Kirsti S.; Akhter, Sundus; Lund, Bjarte Aarmo; Christopeit, Tony; Ismael, Aya. Towards Antibiotic Resistance Breakers: Fragment-Based Design of OXA- 48 Inhibitors. FRAGMENTS2017 2017-03-05 - 2017-03-07 2017.

 • Vaitla, Janakiram; Bayer, Annette; Hopmann, Kathrin Helen. Sulfones and Sulfoxonium Ylides in Cascade Reactions: New Approaches to Heterocycles​.. Organic Chemistry Winter meeting (OKV - 31), Skeikampen, Oslo, Norway. 2017-01-12 - 2017-01-15 2017.

 • Lorentzen, Marianne; Bayer, Annette; Sydnes, Magne Olav; Jørgensen, Kåre Bredeli. Total Synthesis of Tubastrine and 3-Dehydroxy Tubastrine. Organisk Kjemisk Vintermøte OKV31 2016-01-07 - 2016-01-10 2016.

 • Fairhurst, Magnus John E.; Bayer, Annette; Haug, Bengt Erik. Synthesis of Analogues of the Bioactive Compound Barettin. 31. Organisk Kjemisk Vintermøte 2016-01-07 - 2016-01-10 2016.

 • Vaitla, Janakiram; Bayer, Annette; Hopmann, Kathrin Helen. Iridium-Catalyzed Synthesis of Indoles and Pyrroles from Sulfoxonium Ylides.. 21st International Conference on Organic Synthesis (ICOS), Mumbai, India. 2016-12-11 - 2016-12-16 2016.

 • Bayer, Annette. Synthesis of artic marine natural products. Organikerdagerne 2016-06-14 - 2016-06-17 2016.

 • Bayer, Annette. Synthesis of artic marine natural products. Annual meeting of the CO2 Activation Centre at Århus University 2016-11-17 - 2016-11-18 2016.

 • Pandey, Sunil Kumar; Guttormsen, Yngve; Haug, Bengt Erik; Hedberg, Christian; Bayer, Annette. Total Synthesis of Breitfussin A and B. 21st International Conference on Organic Synthesis 2016-12-11 - 2016-12-16 2016.

 • Lund, Bjarte Aarmo; Akhter, Sundus; Guttormsen, Yngve; Christopeit, Tony; Isaksson, Johan; Bayer, Annette; Leiros, Hanna-Kirsti S.. Structure-guided drug design for the antibiotic resistance enzyme OXA-48. 7th Annual BioStruct Conference 2016-08-25 - 2016-08-28 2016.

 • Ahkter, Sundus; Lund, Bjarte Aarmo; Guttormsen, Yngve; Christopeit, Tony; Bayer, Annette; Leiros, Hanna-Kirsti S.. Addressing Antibiotic Resistance: Fragment-Based Design of OXA-48 Inhibitors. 31. Organisk Kjemisk Vintermøte 2016-01-07 - 2016-01-10 2016.

 • Sydnes, Magne Olav; Lindback, Emil; Lorentzen, Marianne; Jørgensen, Kåre Bredeli; Bayer, Annette. Synthesis of Antimicrobial Natural Products and their Analogues – Martinelline and Tubastrine. 14th Annual Congress of International Drug Discovery Science and Technology 2016-06-16 - 2016-06-18 2016.

 • Lund, Bjarte Aarmo; Christopeit, Tony; Ahkter, Sundus; Guttormsen, Yngve; Isaksson, Johan; Bayer, Annette; Leiros, Hanna-Kirsti S.. Structure-Guided Drug Design for the Antibiotic Resistance Enzyme OXA-48. ASM Microbe 2016 2016-06-16 - 2016-06-20 2016.

 • Lund, Bjarte Aarmo; Ahkter, Sundus; Guttormsen, Yngve; Christopeit, Tony; Bayer, Annette; Leiros, Hanna-Kirsti S.. Structure-guided drug design for the antibiotic resistance enzyme OXA-48. 52nd Norwegian Biochemical Society Contact Meeting, Tromsø 2016-01-21 - 2016-01-24 2016.

 • Bayer, Annette. Synthesis of tubastrines and analogues. 1st meeting of COST action CM1407 2015-10-05 - 2017-10-06 2015.

 • Åstrand, Ove Alexander Høgmoen; Leiros, Hanna-Kirsti S.; Samuelsen, Ørjan; Bayer, Annette; Rongved, Pål. Overcoming b-lactam resistance - A potential solution to multi-drug resistant bacteria. Organisk Kjemisk Vintermøte 2015 2015-01-08 - 2015-01-11 2015.

 • Skagseth, Susann; Carlsen, Trine Josefine Olsen; Akhter, Sundus; Zeeshan, Muhammad; Åstrand, Ove Alexander Høgmoen; Bayer, Annette; Rongved, Pål; Samuelsen, Ørjan; Leiros, Hanna-Kirsti S.. The fight against metallo-beta-lactamases and antibiotic resistance. Annual BioStruct Conference, The National graduate school in structural biology 2015-09-27 - 2015-09-30 2015.

 • Skagseth, Susann; Carlsen, Trine Josefine Olsen; Akhter, Sundus; Zeeshan, Muhammad; Åstrand, Ove Alexander Høgmoen; Bayer, Annette; Rongved, Pål; Samuelsen, Ørjan; Leiros, Hanna-Kirsti S.. The fight against metallo-beta-lactamases and antibiotic resistance. BioStruct Open Day 2015-03-20 - 2015-03-20 2015.

 • Lund, Bjarte Aarmo; Guttormsen, Yngve; Christopeit, Tony; Bayer, Annette; Leiros, Hanna-Kirsti S.. Design of OXA-48 class D beta-lactamase inhibitors by fragment-based drug design. Annual BioStruct Conference, The National graduate school in structural biology 2015-08-27 - 2015-08-30 2015.

 • Pandey, Sunil Kumar; Guttormsen, Yngve; Haug, Bengt Erik; Bayer, Annette; Hedberg, Christian. Total synthesis of breitfussin A and B.. 30. Organisk kjemisk vintermøte OKV30 2015-01-08 - 2015-01-11 2015.

 • Skagseth, Susann; Carlsen, Trine Josefine Olsen; Christopeit, Tony; Akhter, Sundus; Zeeshan, Muhammad; Åstrand, Ove Alexander Høgmoen; Bayer, Annette; Rongved, Pål; Samulesen, Ørjan; Leiros, Hanna-Kirsti S.. The fight against metallo-beta-lactamases and antibiotic resistance. 51st Norwegian Biochemical Society Contact Meeting, Svalbard 2015-02-09 - 2015-02-13 2015.

 • Skagseth, Susann; Carlsen, Trine Josefine Olsen; Bjerga, Gro Elin Kjæreng; Bayer, Annette; Samulesen, Ørjan; Leiros, Hanna-Kirsti S.. The importance of residue W228 and Y233 in the metallo-beta-lactamase GIM-1. The Norwegian Biochemical Society (NBS) Contact Meeting 2014 2014-01-23 - 2014-01-26 2014.

 • Skagseth, Susann; Carlsen, Trine Josefine Olsen; Bjerga, Gro Elin Kjæreng; Bayer, Annette; Samuelsen, Ørjan; Leiros, Hanna-Kirsti S.. The importance of residue Trp228 and Tyr233 in the metallo-beta-lactamase GIM-1. 12th Beta-Lactamase Meeting 2014-06-28 - 2014-07-01 2014.

 • Guttormsen, Yngve; Riedel, Jan; Bayer, Annette; Hedberg, Christian. Total Synthesis of Breitfussin A. Organisk kjemisk vintermøte OKV29 2014-01-09 - 2014-01-12 2014.

 • Paulsen, Marianne H.; Engqvist, Stig Olov Magnus; Samuelsen, Ørjan; Leiros, Hanna-Kirsti S.; Skagseth, Susann; Leszczak, Kinga; Akhter, Sundus; Bayer, Annette. Synthesis of potential metallo-beta-lactamase inhibitors. Organisk kjemisk vintermøte OKV29 2014-01-09 - 2014-01-12 2014.

 • Hansen, Jørn H; Bayer, Annette. Havets hemmeligheter blir medisiner. Dagavisen Nordlys 2013.

 • Ove Alexander, Høgmoen Åstrand; Edvardsen, Kine Susann Waade; Samuelsen, Ørjan; Leiros, Hanna-Kirsti S.; Bayer, Annette; Rongved, Pål. Metallo-β-lactamase inhibitors. 2013.

 • Kostenko, Nataliya; Bayer, Annette. Exploring New Routes to 2-Functionalised Phosphinines. Organic Days XXIII 2012-06-12 - 2012-06-15 2012.

 • Melnes, Silje; Gautun, Odd Reidar; Bayer, Annette. "Studies towards the synthesis of potential therapeutic agents against the hematologic cancer multiple myeloma. 18th International Conference on Organic Synthesis 2010-08-01 - 2010-08-06 2010.

 • Endeshaw, Molla; Bayer, Annette; Gautun, Odd Reidar. Catalytic asymmetric hetero Diels-Alder reactions of the N-sulfinyl dienophiles. CHIRALITY 2004, 16th International Symposium and Exhibits on Chirality 2004-06-11 - 2004-06-14 2004.

 • Endeshaw, Molla M; Bayer, Annette; Gautun, Odd Reidar. Catalytic asymmetric hetero Diels-Alder reactions of the N-sulfinyl dienophiles. Organisk Kjemisk Vintermøte 2003 2003-01-09 - 2003-01-12 2003.

 • Bayer, Annette. Asymmetric Hetero Diels-Alder Reactions of N-Sulfinyl Dienophiles Mediated by Chiral Lewis Acids. 2002 ISBN 82-497-0074-0.

 • Bayer, Annette; Gautun, Odd Reidar. N-Sulfinyl Compounds in Asymmetric Diels-Alder Reactions. 16. Organisk kjemisk vintermøte 2001-01-11 - 2001-01-14 2001.

 • Bayer, Annette; Gautun, Odd Reidar. Enantioselective Diels-Alder Reactions of N-Sulfinyl Compounds Promoted by Chiral Ti(IV)-Based Lewis Acids. 12. International Symposium on Homogenous Catalysis 2000-08-27 - 2000-09-01 2000.

 • Bayer, Annette; Gautun, Odd Reidar. N-Sulfinyl Compounds in Catalytic Asymmetric Diels-Alder Reactions. 14. Organisk kjemisk vintermøte 1999-01-07 - 1999-01-10 1999.

 • Bayer, Annette; Svendsen, John Sigurd. Catalytic Asymmetric Dihydroxylation of 1,5-Diphenyl-1,4-pentadien-3-ol Derivatives. A Model for Kinetic Resolution. 13. Organisk kjemisk vintermøte 1998-01-08 - 1998-01-11 1998.

 • Bayer, Annette; Svendsen, John Sigurd. Kinetic Resolution in the AD reaction. 12. Organisk kjemisk vintermøte 1997-01-09 - 1997-01-12 1997.

 • Henderson, RJ; Buzzi, M; Burkow, IC; Bayer, Annette; Park, MT. Inhibitory Effects of Long Chain n-3 Polyunsaturated Fatty Acids on the Desaturases and Elongases of Trout Liver Microsomes. 4. International Congress on Essential Fatty Acids and Eicosanoids 1997-07-20 - 1997-07-24 1997.