/ UiT Norges arktiske universitet
 

Stenberg, Arild


Overingeniør
Fakultetsledelsen ved NT-fak


Telefon: 776 20732
Mobil jobb / Mobil privat: 95058489 /
Epost : arild.stenberg@uit.no
Campus: Eiscat Ramfjordmoen
Kontor/besøksadresse : hovedbygning 116 / HOVEDBYGNING
Funksjon : Avdelingsingeniør / EISCAT Ramfjordmoen