Velkommen til Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Forskningsinteresser

Sedimentologi og stratigrafi med fokus på å bruke Svalbard som et feltlaboratorium til å forstå undergrunnen i Barentshavet.

 • Prossesbasert sedimentologi med fokus på å forstå sediment-transport i alt fra fluviale til dypmarine avsetningsmilljøer
 • Rekonstruksjon av avsetningsmiljøer og implikasjonen for utbredelse av ulike sedimenter
 • Sekvensstratigrafi og faktorer som styrer sedimentasjon og bassenginnfylling

Forskningsprosjekter

ARCEx (Research Centre for Arctic Petroleum Exploration)

LoCrA (Lower Cretaceous basin studies in the Arctic)

ISBAR (Internal and external forcing factors on the Source-to-Sink infill dynamics of the Lower Mesozoic Greater Barents Sea Basin)

Verv

Nasjonal korrespondent for IAS (International Association of Sedimentologists). Styremedlem i NFiP (nasjonal forskerskole i petroleumsfag) og RAMP (Roald Amundsen Petroleum Consortium). 

Undervisning

Underviser i GEO-3112 (sedimentære prosesser og produkter) og GEO-3113 (feltkurs i eksogen geologi), samt undervisningsassistent i AG-323 (sekvensstratigrafi) ved UNIS. 

Arbeider i CRIStin


 • Marin Restrepo, Dora Luz; Escalona Varela, Alejandro; Grundvåg, Sten-Andreas; Olaussen, Snorre; Sandvik, Sara; Sliwinska, Kasia. Unravelling key controls on the rift climax to post-rift fill of marine rift basins: insights from 3D seismic analysis of the Lower Cretaceous of the Hammerfest Basin, SW Barents Sea. Basin Research 2018; Volum 30 (4). ISSN 0950-091X.s 587 - 612.s doi: 10.1111/bre.12266.

 • Rotevatn, Atle; Kristensen, Thomas Berg; Ksienzyk, Anna Katharina; Wemmer, Klaus; Henstra, Gijs Allard; Midtkandal, Ivar; Grundvåg, Sten-Andreas; Andresen, Arild. Structural inheritance and rapid rift-length establishment in a multiphase rift: The East Greenland rift system and its Caledonian orogenic ancestry. Tectonics 2018; Volum 37 (6). ISSN 0278-7407.s 1858 - 1875.s doi: 10.1029/2018TC005018.

 • Marin Restrepo, Dora Luz; Escalona Varela, Alejandro; Grundvåg, Sten-Andreas; Nøhr-Hansen, Henrik; Kairanov, Bereke. Effects of adjacent fault systems on drainage patterns and evolution of uplifted rift shoulders: The Lower Cretaceous in the Loppa High, southwestern Barents Sea. Marine and Petroleum Geology 2018; Volum 94. ISSN 0264-8172.s 212 - 229.s doi: 10.1016/j.marpetgeo.2018.04.009.

 • Grundvåg, Sten-Andreas; Olaussen, Snorre. Sedimentology of the Lower Cretaceous at Kikutodden and Keilhaufjellet, southern Spitsbergen: implications for an onshore-offshore link. Polar Research 2017; Volum 36 (1). ISSN 0800-0395.s doi: 10.1080/17518369.2017.1302124.

 • Grundvåg, Sten-Andreas; Marin Restrepo, Dora Luz; Kairanov, Bereke; Sliwinska, Kasia; Nøhr-Hansen, Henrik; Jelbye, Mads; Escalona Varela, Alejandro; Olaussen, Snorre. The Lower Cretaceous succession of the northwestern Barents Shelf: Onshore and offshore correlations. Marine and Petroleum Geology 2017; Volum 86. ISSN 0264-8172.s 834 - 857.s doi: 10.1016/j.marpetgeo.2017.06.036.

 • Henstra, Gijs Allard; Grundvåg, Sten-Andreas; Johannessen, Erik P.; Kristensen, Thomas Berg; Midtkandal, Ivar; Nystuen, Johan Petter; Rotevatn, Atle; Surlyk, Finn; Sæther, Tormod; Windelstad, Jørgen. Depositional processes and stratigraphic architecture within a coarse-grained rift-margin turbidite system: The Wollaston Forland Group, east Greenland. Marine and Petroleum Geology 2016; Volum 76. ISSN 0264-8172.s 187 - 209.s doi: 10.1016/j.marpetgeo.2016.05.018.

 • Midtkandal, Ivar; Svensen, Henrik; Planke, Sverre; Corfu, Fernando; Polteau, Stephane; Torsvik, Trond Helge; Faleide, Jan Inge; Grundvåg, Sten-Andreas; Selnes, Håvard; Kürschner, Wolfram Michael; Olaussen, Snorre. The Aptian (Early Cretaceous) oceanic anoxic event (OAE1a) in Svalbard, Barents Sea, and the absolute age of the Barremian-Aptian boundary. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 2016; Volum 463. ISSN 0031-0182.s 126 - 135.s doi: 10.1016/j.palaeo.2016.09.023.

 • Kristensen, Thomas Berg; Rotevatn, Atle; Peacock, David; Henstra, Gijs Allard; Midtkandal, Ivar; Grundvåg, Sten-Andreas. Structure and flow properties of syn-rift border faults: The interplay between fault damage and fault-related chemical alteration (Dombjerg Fault, Wollaston Forland, NE Greenland). Journal of Structural Geology 2016; Volum 92. ISSN 0191-8141.s 99 - 115.s doi: 10.1016/j.jsg.2016.09.012.

 • Hurum, Jørn Harald; Roberts, Aubrey Jane; Dyke, Gareth J.; Grundvåg, Sten-Andreas; Nakrem, Hans Arne; Midtkandal, Ivar; Śliwińska, Kasia K.; Olaussen, Snorre. Bird or maniraptoran dinosaur? A femur from the Albian strata of Spitsbergen. (fulltekst) Palaeontologia Polonica 2016; Volum 67. ISSN 0078-8562.s 137 - 147.s doi: 10.4202/pp.2016.67_137.

 • Uchman, Alfred; Hanken, Nils-Martin; Nielsen, Jesper Kresten; Grundvåg, Sten-Andreas; Piasecki, Stefan. Depositional environment, ichnological features and oxygenation of Permian to earliest Triassic marine sediments in central Spitsbergen, Svalbard. Polar Research 2016; Volum 35. ISSN 0800-0395.s doi: 10.3402/polar.v35.24782.

 • Grundvåg, Sten-Andreas; Johannessen, Erik P.; Helland-Hansen, William; Plink-Björklund, Piret. Depositional architecture and evolution of progradationally stacked lobe complexes in the Eocene Central Basin of Spitsbergen. Sedimentology 2014; Volum 61 (2). ISSN 0037-0746.s 535 - 569.s doi: 10.1111/sed.12067.

 • Grundvåg, Sten-Andreas; Helland-Hansen, William; Johannessen, Erik P.; Olsen, Andreas H.; Stene, Stig A.K.. The depositional architecture and facies variability of shelf deltas in the Eocene Battfjellet Formation, Nathorst Land, Spitsbergen. Sedimentology 2014; Volum 61 (7). ISSN 0037-0746.s 2172 - 2204.s doi: 10.1111/sed.12131.

 • Grundvåg, Sten-Andreas; Helland-Hansen, William; Johannessen, Erik P.; Olsen, Andreas H.; Stene, Stig A.K.. The depositional architecture and facies variability of shelf deltas in the Eocene Battfjellet Formation, Nathorst Land, Spitsbergen. Sedimentology 2004; Volum 61 (7). ISSN 0037-0746.s 2172 - 2204.

 • Festøy, Marte Hergot; Senger, Kim; Grundvåg, Sten-Andreas. Fracture networks in and around igneous intrusions on Svalbard: implications for fluid flow. 33rd Nordic Geological Winter Mee 2018-01-10 - 2018-01-12 2018.

 • Brönner, Marco; Gellein, Jomar; Henningsen, Tormod; Forthun, Tore; Grundvåg, Sten-Andreas; Johannessen, Erik; Knag, Gunnar Østby; Koehl, Jean-Baptiste; Thiessen, Olaf. Insights in the basement characteristic and structural settings of Bjørnøya, derived from the first geophysical campaign on the island. Vinterkonferanse 2017 2017-01-08 - 2017-01-11 2017.

 • Grundvåg, Sten-Andreas; Jelby, Mads; Midtkandal, Ivar; Sliwinska, Kasia; Nøhr-Hansen, Henrik; Marin Restrepo, Dora Luz; Kairanov, Bereke; Escalona, Alejandro; Olaussen, Snorre. The Lower Cretaceous of Svalbard and its relevance for exploration in the northern Barents Sea. Frontier Exploration 2017-06-07 - 2017-06-07 2017.

 • Henstra, Gijs Allard; Grundvåg, Sten-Andreas; Kristensen, Thomas Berg; Midtkandal, Ivar; Rotevatn, Atle. Tilførsel av sand og grus til dyphavet: prosesser, avsetninger og anvendelser. Naturen 2017; Volum 141 (5). ISSN 0028-0887.s 219 - 227.s doi: 10.18261/issn.1504-3118-2017-05-05.

 • Rotevatn, Atle; Henstra, Gijs Allard; Kristensen, Thomas Berg; Gawthorpe, Rob; Ravnås, Rodmar; Helland-Hansen, William; Grundvåg, Sten-Andreas; Midtkandal, Ivar. Tectono-sedimentary basin studies in the northern North Atlantic: Lofoten-Vesterålen, Western Barents Sea and the East Greenland Rift. ARCEx annual conference 2017-05-10 - 2017-05-11 2017.

 • Helland-Hansen, William; Grundvåg, Sten-Andreas; Aadland, Tore. The coupled West Spitsbergen fold-and-thrust-belt – Central Tertiary Basin source-to-sink system. Arctic Conference Days 2017-05-29 - 2017-05-30 2017.

 • Helland-Hansen, William; Grundvåg, Sten-Andreas; Aadland, Tore. Assessment of duration of basin filling without chronostratigraphic data: a case study from the Cenozoic foreland basin of Spitsbergen. International Meeting of Sedimentology 2017 2017-10-09 - 2017-10-12 2017.

 • Helland-Hansen, William; Grundvåg, Sten-Andreas; Aadland, Tore. Estimating basin filling times without chronostratigraphic data: An example from the Paleogene foreland basin fill of Spitsbergen. Winter Conference 2017-01-09 - 2017-01-11 2017.

 • Grundvåg, Sten-Andreas; Helland-Hansen, William; Safronova, Polina. Turbidites in the Eocene of Spitsbergen: can they tell us something about the Sørvestsnaget Basin?. Arctic Conference Days 2017-05-29 - 2017-05-30 2017.

 • Helland-Hansen, William; Grundvåg, Sten-Andreas; Jensen, Maria; Jochmann, Malte; Olaussen, Snorre. The Spitsbergen Paleogene Central Basin succession: New insights and implications for subsurface Barents Sea. Arctic exploration - understanding the Barents Sea potential 2016-05-31 - 2016-06-02 2016.

 • Grundvåg, Sten-Andreas; Marin, D.L.; Olaussen, Snorre; Jelby, Mads; Escalona, Alejandro; Sliwinska, Kassia; Nøhr-Hansen, Henrik. Towards a refined depositional model for the Lower Cretaceous in Svalbard and the northern Barents Shelf: implications for onshore-offshore correlations. 3P Arctic 2015-10-31 - 2015-11-03 2015.

 • Grundvåg, Sten-Andreas; Olaussen, Snorre; Jelby, Mads; Marin, D.L.; Escalona, Alejandro; Sliwinska, Kassia; Nøhr-Hansen, Henrik. The architecture of Lower Cretaceous clastic wedges in Svalbard and the northern Barents Sea: the influence of sea-level change in a low-angle ramp setting. 31st IAS Meeting of Sedimentology 2015-06-22 - 2015-06-25 2015.

 • Grundvåg, Sten-Andreas; Gjelberg, Helge Kollsete; Helland-Hansen, William; Johannessen, Erik P.. The outcrop and subsurface expression of shelf-margin clinoforms: the Eocene Battfjellet Formation, Spitsbergen. Vinterkonferansen 2013 2013-01-08 - 2013-01-10 2013.

 • Grundvåg, Sten-Andreas; Midtkandal, Ivar; Olaussen, Snorre; Hurum, Jørn Harald; Nakrem, Hans Arne. A review of Lower Cretaceous clastic wedges in Svalbard: a key to the prognosis of prolific sandstone units in the Barents Sea?. Norsk Geologisk Forening 2013 ISBN 978-82-92-39478-6.s 46 - 47.

 • Grundvåg, Sten-Andreas. Outcrop and subsurface characterization of shelf-margin clinoform systems: an integrated approach for understanding processes and controls of facies distribution and depositional architecture. (omtale) 2012 ISBN 978-82-308-2071-1.

 • Grundvåg, Sten-Andreas; Helland-Hansen, William. Outcrop and subsurface characterization of shelf-margin clinoform systems. 29th IAS Meeting of Sedimentology 2012-09-10 - 2012-09-13 2012.

 • Grundvåg, Sten-Andreas; Hurum, Jørn Harald; Midtkandal, Ivar; Olaussen, Snorre. Tykke sandsteinslag utgjør en megasekvens. Geo 2012 (6). ISSN 1500-8371.s 16 - 20.

 • Carmohn, Anna; Uchman, Alfred; Hanken, Nils-Martin; Nielsen, Jesper Kresten Nielsen; Grundvåg, Sten-Andreas. Depositional conditions of Late Permian-earliest Triassic, central Spitsbergen: evidence for oxygen deficiency from inorganic geochemistry and trace fossils. 29th Nordic Geological Winter Meeting 2010-01-11 - 2010-01-13 2010.

 • Grundvåg, Sten-Andreas. The development of stacked basin-floor fans in the Eocene of Spitsbergen. From Depositional Systems to Sedimentary Successions on the Norwegian Continental Shelf 2010-05-04 - 2010-06-06 2010.

 • Grundvåg, Sten-Andreas; Helland-Hansen, William. Stratigraphic architecture of combined fluvial-wave dominated deltas in the Eocene Central Basin, Nathorst Land, Spitsbergen. 18th International Sedimentological Congress 2010-09-26 - 2010-10-01 2010.

 • Grundvåg, Sten-Andreas; Helland-Hansen, William. An integrated approach for improving reservoir prediction within shallow shelf to deep-water systems. IAS 27th Annual Meeting 2009-09-20 - 2009-09-23 2009.

 • Medlem i forskergruppe
  Skip to main content