Eivind_Schneider.jpg
Foto: Boris Kruglikov

Flag icon Flag icon

Eivind Schneider

Stipendiat
Institutt for matematikk og statistikk
Arbeider i CRIStin


  • Kruglikov, Boris; Schneider, Eivind. Differential invariants of Einstein?Weyl structures in 3D. Journal of Geometry and Physics 2018; Volum 131. ISSN 0393-0440.s 160 - 169.s doi: 10.1016/j.geomphys.2018.05.011.

  • Schneider, Eivind. Projectable Lie algebras of vector fields in 3D. Journal of Geometry and Physics 2018; Volum 132. ISSN 0393-0440.s 222 - 229.s doi: 10.1016/j.geomphys.2018.05.025.

  • Kruglikov, Boris; Schneider, Eivind. Differential invariants of self-dual conformal structures. Journal of Geometry and Physics 2016; Volum 113. ISSN 0393-0440.s 176 - 187.s doi: 10.1016/j.geomphys.2016.05.017.

  • Medlem i forskergruppe