Velkommen til Matematikk og statistikk
Arbeider i CRIStin


  • Kruglikov, Boris; Schneider, Eivind. Differential invariants of self-dual conformal structures. Journal of Geometry and Physics 2016; Volum 113. ISSN 0393-0440.s 176 - 187.s doi: 10.1016/j.geomphys.2016.05.017.

  • Medlem i forskergruppe
    Skip to main content