Arbeider i CRIStin


  • Utsi, Tove Aagnes; Bøe, Kari Wallem; Krempig, Inger Wallem. Vill mat i barnehagen – kompetanseutvikling i fellesskap. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215028514.s 115 - 136.

  • Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem; Bøe, Kari Wallem. "Mat fra naturen i barnahagen" - forskningsprosjekt som omhandler erfaringsbasert kunnskap og barn. Arctic Frontiers, side event (data) 2019-01-24 - 2019.

  • Krempig, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Bøe, Kari Wallem. Vill mat og bærekraft i barnehagen. Forskningsdagene UiT, campus Alta 2019-09-23 - 2019-09-23 2019.

  • Bøe, Kari Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem. Vill mat - samarbeid og læring i barnehagen. Forskerfrø - barnehage konferanse 2019-01-04 - 2019-02-05 2019.

  • Bøe, Kari Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem. Ville, grønne matgleder. Verktøykassa. Inspirasjoner og ideer til barnehagen 2018.s 20 - 24.

  • Krempig, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Bøe, Kari Wallem. Harvesting “wild” food - a pedagogic project in an Arctic kindergarten. 8th International Outdoor Education Resarsch Conference (data) 2018-11-19 - 2018-11-23 2018.

  • Krempig, Inger Wallem; Bøe, Kari Wallem; Utsi, Tove Aagnes. Ville matopplevelser i barnehagen. Forskning i friluft 2018 (data) 2018-12-05 - 2018.

  • Bøe, Kari Wallem; Utsi, Tove Aagnes; Krempig, Inger Wallem. Høsting i naturen med barnehagen – en arena for mattradisjoner og bevegelsesglede». Rammeplankonferanse for samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling 2017-10-10 - 2107-10-11 2017.

  • Bøe, Kari Wallem; Krempig, Inger Wallem; Utsi, Tove Aagnes. Høsting i naturen med barnehagen - en arena for mat- og bevegelsesglede. Rammeplankonferanse 2017-06-13 - 2017-06-13 2017.

  • Medlem i forskergruppe