Forskningsinteresser

Demokrati og medborgerskap, menneskerettigheter, flerkulturelt samfunn og mangfold, samfunnsfagdidaktisk utvikling.

Undervisning

Emneansvarlig og faglærer innen emner samfunnsfagdidaktikk ved 1-7 og 5-10.

Arbeider i CRIStin


  • Johannessen, Bjørn-Henrik. "Lærerstudenters forståelse av demokrati og medborgerskap.". Nordisk konferanse i samfunnskunnskapsdidaktikk 11.–13. april 2018 2018-04-11 - 2018-04-13 2018.