Velkommen til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Forskningsinteresser

Fabrikasjon av samtykke.

Forskningsprosjekter

Informasjonskrig.

Irans angivelige atomvåpenprogram: del II. Fornyede beskyldninger mot Teheran siden 2002.

Kollektivt minne.

Iran, its Jews, and 'the Bomb'. Persian-Jewish Scholarship and the Manufacture of Collective Memory.

Case Curveball, Case Caesar. Staging Securitization and the Manufacture of Collective Memory.

Biografiske data

MPhil fred, yrkessjåfør buss, studier i Tromsø og Teheran.

Undervisning

Innen HIF-3111 (emneansvarlig). Manufacturing Monsters: propaganda, securitization, military-industrial complexes; Hitlerization, Holocaustization, and the Making of Monsters within International Relations.

Innen MDV-1003. Materialisme: økologi og økonomi; offentlighet: Luhmann versus Habermas; informasjonskrig: Libyaisering av Syria, Irakisering av Iran?

Innen MDV-1201. Arkiv og arv; viten og makt; dokumentasjon og informasjon, avgrensning og begrensning.

Innen MDV-2030. Vitenskapelig arbeid.

Innen SVF-3024. Mapping Mass-Media Discourses on the Middle East.


 

Forelesninger om Case Caesar

Høst 2017

Innen MDV-1003. Forelesning om Case Caesar, oktober 2017. Stadium av etterforskning: 44 måneder etter Geneva II.

Høst 2016

Innen MDV-1003. Forelesning om Case Caesar, november 2016. Stadium av etterforskning: 33 måneder etter Geneva II.

Høst 2015

Innen MDV-1003. Forelesning om Case Caesar, november 2015. Stadium av etterforskning: 22 måneder etter Geneva II.

Høst 2014

Innen MDV-1000. Gjesteforelesning om Case Caesar, oktober 2014. Stadium av etterforskning: 8 måneder etter Geneva II.

Etterforsknings-brev, februar 2014.

Presentasjon av 'bevismateriale' (del I), oktober 2014.

Arbeider i CRIStin


 • Beyer, Christian. The Kabarett of the Kynics. Satirical Peace Activism in an Era of Enlightened False Consciousness?. (fulltekst) 2014.

 • Beyer, Christian. Transcending a China-ASEAN Conflict: The Spratly Islands. (fulltekst) 2008.

 • Annet
  16–17 March 2016
  Fourth International Kant and Bakhtin Seminar
  Russian Philosophical Society
  Murmansk    

  26–27 January 2016
  Fourth International Conference on Contemporary Philosophy of Religion
  Iranian Association for Philosophy of Religion
  Tehrān

  5–6 December 2015
  22. Friedensratschlag

  AG Friedensforschung
  Kassel

  15–19 September 2015
  Eighth European Conference of Iranian Studies
  Societas Iranologica Europea
  Saint Petersburg

  27–29 August 2015
  Int. Congress on Science and/or Religion: a 21st Century Debate
  International Society for Science and Religion
  Vienna
  Vedlegg:
  MDV-1201 (pdf)
  MDV-1003 (pdf)
  BIO-8010 (pdf)
  HIF-3111 (pdf)
  Skip to main content