Foto: Mathias Bruvoll

Flag icon Flag icon

Vole, Eirik Sødal

Kontorsjef
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord -psykisk helse og barnevern (RKBU Nord)

Stillingsbeskrivelse:

Jeg er administrativ leder for RKBU Nord, og er en del av lederteamet ved instituttet.

Sentrale oppgaver:

- Personal- og HMS-arbeid

- Budsjett/økonomioppfølging

- Rapportering

Verv:

Jeg har siden 2017 vært representant for de teknisk/administrativt ansatte ved Helsefak i Fakultetstyret.