Vole Eirik Sødal - Face.jpg

Flag icon Flag icon

Vole, Eirik Sødal

Rådgiver/teamleder
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Stillingsbeskrivelse:

Som teamleder i seksjon for økonomi- og forskningstjenester har jeg hovedansvar for administrasjon av økonomi- og forskningsporteføljen ved IMB.  

Jobben innebærer å lede og koordinere den administrative støtten til forskningsgruppene våre samt våre faglige fellesavdelinger og teknologiplattformer. Oppgavene mine er meget varierte, og inkluderer blant annet:

  • Budsjett- og regnskapsoppfølging
  • Rapportering til eksterne finansieringskilder
  • Bistand ved søknadsskriving
  • Utarbeidelse av kontrakter
  • Rådgivning
  • Forbedringsarbeid
  • Andre små og store, tenkelige og utenkelige oppgaver! 

Jeg møter ukentlig i instituttets lederforum, og deltar regelmessig i fagforaene økonomiforum og forskningsforum ved Helsefak.