Arbeider i CRIStin


 • Torell, Lisa. Riksväg 25, delat samhälle innebär en gemensam skuld. Hur vi tänkte och med vad?. Paletten 2018; Volum 65 (309). ISSN 0031-0352.s 45 - 53.

 • Torell, Lisa. Parallels and commas. IDEA arts+society 2017. ISSN 1583-8293.

 • Torell, Lisa; Edvine, Larssen. KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID OG SATELLITTVIRKSOMHET. Billedkunst 2017. ISSN 1501-4460.

 • Torell, Lisa. Om Riksväg 25, delat samhälle innebär en gemensam skuld, hur tänkte vi och med vad? On Highway 25, Shared Society Means a Common Debt, How Were We Thinking and With What?. 2018 ISBN 978-91-983195-3-8.

 • Torell, Lisa. Tid att se. 2017 (126) ISBN 978-91-7843-510-4. ISSN 0347-2515.

 • Torell, Lisa. Place to Place, 9 artists reflection about site-specificity and place-related processes. Environment, Location, Site, Spot, Space, Room.. 2017 ISBN 978-91-982834-4-0.

 • Torell, Lisa. Plats till plats, 9 konstnärers reflektion kring platsrelaterat arbete. 2016 ISBN 978-91-637-8863-5.

 • Torell, Lisa. Figure 2224 To share a coincidence, to remember a place and to have questions without answers, and to try to identify, a thought, a language, an identity, a place in progress.. (data) (fulltekst) (omtale) (sammendrag) (prosjekt) 2016.

 • Torell, Lisa. Residence in Nature. 2015.

 • Torell, Lisa. Stadsvandringar, En utställning om städer i förändring 4.2-5.4 2015 Bonniers Konsthall. 2015.

 • Torell, Lisa. Installation av / Installation of. performance 2018-01-12 - 2018-01-12 2018.

 • Torell, Lisa. Potential of the Gap. final presentation (data) (prosjekt) 2018-01-12 - 2018-02-13 2018.

 • Torell, Lisa. arkivering av videos - Vimeo. (data) 2018.

 • Torell, Lisa. Umeå is Murmuring / Umeå Mumlar. workshop og föreläsning 2017-04-24 - 2017-04-28 2017.

 • Torell, Lisa. Trottoarkanten fasas ner / The Curb is Phased Down. screening på fasaden till stadbiblioteket og kunsthallen (data) 2017-02-16 - 2017-03-09 2017.

 • Torell, Lisa. CLEAR IMPRINTS OF MUMBLING SOCIETY / TYDLIGA AVTRYCK I MUMLANDE SAMHÄLLE. separat utställning på konsthall 2017-04-01 - 2017-04-23 2017.

 • Torell, Lisa. TAKE CARE OF THE GARBAGE. ReSite / /workshop+utstilling 2017-06-19 - 2017-06-26 2017.

 • Torell, Lisa. Fortauet, et Mesterverk / The Pavement, a Masterpiece. Ka No? (data) 2017-09-29 - 2017-09-30 2017.

 • Torell, Lisa; Bjøru, Heidi; Hareide, Per; Hoen, Lisa; Liesegang, Jan; Pedersen, Vibeke; Ramberg, Truls; Røstad, Ron-Harry; Røymo, Kristin; Skandfer, Morten. Ka no?. byromsfestival og rundebordsamtale om byplanlegging (data) 2017-09-29 - 2017-09-29 2017.

 • Torell, Lisa. Place to Place, Art in Public Space. föreläsning och studiovisits 2017-10-17 - 2017-10-17 2017.

 • Torell, Lisa; Ewerlöf, Susanne; Cugouglu, Naz; katarina, Pirak Sikku; Eğrikavuk, Işıl; Strand, Liv; Sungu, Can; Atay, Fikret; Deniz, Elmas; Atakan, Nancy; Özgür, Ferhat; Büyüktaşçıyan, Hera. Figure 3582. seminar (data) 2016-05-20 - 2016-05-21 2016.

 • Torell, Lisa. Dokumentation. Koreografisk journal 2016 (4). ISSN 2001-7626.s 21 - 24.

 • Torell, Lisa. extern sensor. extern sensor MA examen 2016-02-15 - 2016-02-15 2016.

 • Torell, Lisa. KUNSTNERSAMTALE MED TORIL REDALEN OG LISA TORELL. samtal (data) (sammendrag) (prosjekt) 2016-10-15 - 2016-10-15 2016.

 • Torell, Lisa. Närmandet för kursen GOING PUBLIC XL – om konst, konsthantverk och design i offentligheten. föreläsning (data) 2016-09-15 - 2016-09-15 2016.

 • Torell, Lisa. HUMAN POPULATION and site, place, space, room, environment and the social constructions. performance (data) (fulltekst) (prosjekt) 2016-12-02 - 2016-12-03 2016.

 • Torell, Lisa. The symposium Scale 1:1. seminar (data) (fulltekst) 2016-08-25 - 2016-08-26 2016.

 • Torell, Lisa. Figure 2224. performance (data) (fulltekst) (sammendrag) (prosjekt) 2016-05-20 - 2016-05-21 2016.

 • Torell, Lisa. Cm by cm, metre-by-metre, km by km / Förjaga bristen på sammanhang. utställning (data) (fulltekst) (omtale) (sammendrag) (prosjekt) 2016-06-10 - 2016-09-18 2016.

 • Torell, Lisa. "Highway 25, sharing society means a common debt / Riksväg 25, delat samhälle innebär en gemensam skuld", ett arbete tillsammans med konstnären Johanna Gustafsson Fürst. utställning (data) (fulltekst) (omtale) (sammendrag) (prosjekt) 2016-05-28 - 2016-09-25 2016.

 • Torell, Lisa. Att närma sig - plats, språk och identitet.. Andra ögon på staden (data) 2016-12-14 - 2016-12-14 2016.

 • Torell, Lisa. Konstens frågeformulär #12 Lisa Torell. Konsten 2016.

 • Torell, Lisa. Cm för cm, meter för meter, km för km. OEI 2016; Volum 656 (73-74). ISSN 1404-5095.s 425 - 431.

 • Torell, Lisa. Närmandet. Hjärnstorm 2016; Volum 127 (123-124). ISSN 0348-6958.s 96 - 90.

 • Torell, Lisa. Place and Idenitity. IdentityLab: Naz Cuguoglu och Susanne Ewerlöf 2016-02-12 - 2016-02-13 2016.

 • Torell, Lisa. Cm by cm, metre-by metre, km by km. City Walks / Stadsvandringar 2015-02-04 - 2015-04-05 2015.

 • Torell, Lisa. xxZ. Summer Academy for Artistic Research 2015-08-10 - 2015-08-16 2015.

 • Torell, Lisa. Cm by cm. Artists adrift 2015-04-02 - 2015-04-02 2015.

 • Torell, Lisa. Konstnärer i den politiska staden. Artists in the political city 2015-03-18 - 2015-03-18 2015.

 • Torell, Lisa. Närmandet, ironi och metod. Paletten 2015; Volum 301 (3). ISSN 0031-0352.s 2 - 9.

 • Torell, Lisa. Närmande Att närma sig något, vad gör man egentligen då? Vad är det som sker?. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2015 (09). ISSN 1890-5005.s 8 - 9.

 • Torell, Lisa. Pleasure Culture. Smugglers Narracje Festival 2015-10-21 - 2015-10-22 2015.

 • Torell, Lisa. Sebastian Apple. Guided tours at Overgaden // Good Times & Nocturnal News #3 2015-08-29 - 2015-08-29 2015.

 • Torell, Lisa. Konstfrämjandet, Hur tänker du? #4. 2015.

 • Torell, Lisa. Artisttalk med Martin Tebus og Lisa Torell i forbindelse med Martin Tebus opning av Collection ogmed fokus på stedspesifikk kunst. Artistalk med Martin Tebus og Lisa Torell 2015-06-04 - 2015-06-04 2015.

 • Torell, Lisa. Att närma sig - The Approach. Impressionism Aktivism Husbys fasader och däremellan 19.2 - 1.3 2015 2015-02-19 - 2015-03-01 2015.

 • Torell, Lisa. Presentations för SAAR Summer Academy for Artistic Research. SAAR 2015-08-10 - 2015-08-16 2015.

 • Torell, Lisa. Lisa Torell. (data) 2001.

 • Skip to main content