Magnus Lyngra.PNG
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Flag icon Flag icon

Magnus Lyngra

Studiekonsulent statsvitenskap og visuell antropologi | Hovedverneombud ved HSL
Institutt for samfunnsvitenskap

Stillingsbeskrivelse:

Studiekonsulent ved Institutt for samfunnsvitenskap (ISV). 

  • Studiekonsulent for bachelor og master i statsvitenskap og master i visuell antropologi
  • Administrator for VISCAM-prosjektet
  • Administrativ støtte til overnevnte fagmiljø i studieadministrative saker
  • Enkeltemneopptak (STV og VKS) og opptak til master i statsvitenskap og master i visuell antropologi
  • EpN, studiepublisering, innpassinger, DBH, evaluering, rekruttering og undervisningsplanlegging (registrering i FS) for B-STV, M-STV og VKS
  • Sekretær for programstyret til MPA, ORGLED og STV
  • Sekretær for programstyret til visuell antropologi
  • Saksbehandling studieadministrasjon
  • Superbruker i Canvas
  • Hovedverneombud ved HSL-fakultetet

Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og LærerutdanningStudieveileder for:

Statsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium
Visual Anthropology - master
Statsvitenskap - bachelor
Statsvitenskap - master