Flag icon Flag icon

Magnus Lyngra

Rådgiver, fellestjeneste for opptak
Seksjon for studieadministrasjon

Stillingsbeskrivelse:

Jobber med:

Masteropptak

Internasjonalt opptak

Enkeltemner (BCH, master og ph.d.)

Gir informasjon og opplæring i forb. med opptak til ansatte på UiT

Systemansvarlig FS og EVU-web i fellestjenesten for opptak