Nina Borch Johansen
Foto: Torje Jenssen

Flag icon Flag icon

Nina Borch Johansen

Studieveileder for Grunnskolelærer 5.-10. trinn og Grunnskolelærer 1.-7. trinn
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Stillingsbeskrivelse:
  • studieveiledning
  • praksis i utlandet for studenter på Grunnskolelærerutdanning
  • rekruttering til UiT
  • Eksamensarbeid
  • Godkjenning av tidligere utdanning
  • Redigering av emne- og programbeskrivelser

 
Studieveileder for:

Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master
Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master