Lone Smelror_Arctic Biodiscovery Centre.jpg

Flag icon Flag icon

Lone Smelror

Administrativ koordinator/Prosjektleder
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak

Stillingsbeskrivelse:

Prosjektleder /Administrativ koordinator for CAGE
Arbeider i CRIStin


  • Smelror, Lone. Hvordan hemmes og fremmes innovasjon på ulike klinikker i et sykehus? En kvalitativ casestudie av innovasjon ved et Universitetssykehus i Norge. (fulltekst) 2017.