Lone Smelror_Arctic Biodiscovery Centre.jpg

Flag icon Flag icon

Lone Smelror

Administrativ koordinator/Prosjektleder
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak

Stillingsbeskrivelse:

Prosjektleder /Administrativ koordinator for CAGE