Ali Naseribafrouei.jpg

Flag icon Flag icon

Ali Naseribafrouei

Stipendiat
Institutt for samfunnsmedisin

Stillingsbeskrivelse:

4-year PhD student with 25% teaching duty. Started the PhD from August 2014
Arbeider i CRIStin


 • Naseribafrouei, Ali; Eliassen, Bent Martin; Melhus, Marita; Svartberg, Johan; Broderstad, Ann Ragnhild. Estimated 8-year cumulative incidence of diabetes mellitus among Sami and non-Sami inhabitants of Northern Norway- The SAMINOR Study. BMC Endocrine Disorders 2019. ISSN 1472-6823.s doi: 10.1186/s12902-019-0399-7.

 • Naseribafrouei, Ali; Eliassen, Bent Martin; Melhus, Marita; Svartberg, Johan; Broderstad, Ann Ragnhild. Estimated 8-year cumulative incidence of diabetes mellitus among Sami and non-Sami inhabitants of Northern Norway - The SAMINOR Study. BMC Endocrine Disorders 2019; Volum 19 (1). ISSN 1472-6823.s doi: 10.1186/s12902-019-0399-7.

 • Naseribafrouei, Ali; Eliassen, Bent-Martin; Melhus, Marita; Svartberg, Johan; Broderstad, Ann Ragnhild. The prevalence of diabetes mellitus among Sami and non-Sami inhabitants of Northern Norway - The SAMINOR 1 Survey (2003-2004) and the SAMINOR 2 Clinical Survey (2012-2014). Rural and remote health 2018; Volum 18:4623 (4). ISSN 1445-6354.s doi: 10.22605/RRH4623.

 • Naseribafrouei, Ali; Eliassen, Bent-Martin; Melhus, Marita; Svartberg, Johan; Broderstad, Ann Ragnhild. Prevalence of pre-diabetes and type 2 diabetes mellitus among Sami and non-Sami men and women in Northern Norway - The SAMINOR 2 Clinical Survey. International Journal of Circumpolar Health 2018; Volum 77:1463786. ISSN 1239-9736.s 1 - 10.s doi: 10.1080/22423982.2018.1463786.

 • Naseribafrouei, Ali; Eliassen, Bent-Martin; Melhus, Marita; Broderstad, Ann Ragnhild. Ethnic difference in the prevalence of pre-diabetes and diabetes mellitus in regions with Sami and non-Sami populations in Norway – The SAMINOR1 study. (data) (fulltekst) International Journal of Circumpolar Health 2016; Volum 75. ISSN 1239-9736.s doi: 10.3402/ijch.v75.31697.

 • Naseribafrouei, Ali; Hestad, Knut; Avershina, Ekaterina; Sekelja, Monika; Linløkken, Arne; Wilson, Robert Charles; Rudi, Knut. Correlation between the human fecal microbiota and depression. Neurogastroenterology and Motility 2014; Volum 26 (8). ISSN 1350-1925.s 1155 - 1162.s doi: 10.1111/nmo.12378.

 • Naseribafrouei, Ali; Broderstad, Ann Ragnhild; Eliassen, Bent Martin. The prevalence and incidence of Diabetes Mellitus among Sami and non-Sami inhabitants of Northern Norway- The SAMINOR Study. 2019.

 • Naseribafrouei, Ali; Broderstad, Ann Ragnhild. Diagnostic criteria for diabetes mellitus and their relationship with diabetes late complications. Morgenmøte på ortopedisk avdeling 2019-05-03 - 2019-05-03 2019.

 • Naseribafrouei, Ali; Broderstad, Ann Ragnhild. Diabetes mellitus among Sami and non-Sami inhabitants of Northern Norway- The SAMINOR Study. Onsdagsmøte 2018-04-04 - 2018-04-04 2018.

 • Naseribafrouei, Ali; Broderstad, Ann Ragnhild. Estimated 8-year cumulative incidence of diabetes mellitus among Sami and non-Sami inhabitants of Norther Norway- The SAMINOR Study. Seksjonsmøtes 2018-10-15 - 2018-10-16 2018.

 • Naseribafrouei, Ali; Eliassen, Bent-Martin; Melhus, Marita; Broderstad, Ann Ragnhild. Ethnic difference in the prevalence of pre-diabetes and diabetes mellitus in regions with Sami and non-Sami populations in Norway- the SAMINOR 1 study. Public Health Conference for PhD students 2017-03-15 - 2017-03-17 2017.

 • Naseribafrouei, Ali; Eliassen, Bent-Martin; Melhus, Marita; Svartberg, Johan; Broderstad, Ann Ragnhild. Prevalence of pre-diabetes and type 2 diabetes mellitus among Sami and non-Sami men and women in Northern Norway- The Saminor 2 Clinical Survey. NOFE conference in Tromsø November 2017 2017-11-07 - 2017-11-08 2017.

 • Naseribafrouei, Ali; Eliassen, Bent-Martin; Melhus, Marita; Svartberg, Johan; Broderstad, Ann Ragnhild. The prevalence of diabetes mellitus among Sami compared to non-Sami inhabitants in Northern Norway at two time points, the SAMINOR 1 Survey (2003-2004) and the SAMINOR 2 Clinical Survey (2012-2014).. Onsdagsmøte 2017-05-03 - 2017-05-03 2017.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Naseribafrouei, Ali; Jespersen, Siw. Møte med kommuneledelsen og kommunehelsetjeneste i Storfjord. Presentasjon av SAMINOR 2. Seminar (fulltekst) 2016-04-05 - 2016-04-05 2016.

 • Naseribafrouei, Ali; Eliassen, Bent-Martin; Melhus, Marita; Broderstad, Ann Ragnhild. Ethnic difference in the prevalence of prediabetes and diabetes mellitus in regions with Sami and non-Sami populations in Norway- the SAMINOR1 study. SAMINOR konferanse 2016-11-17 - 2016-11-18 2016.

 • Naseribafrouei, Ali; Eliassen, Bent-Martin; Melhus, Marita; Broderstad, Ann Ragnhild. Ethnic difference in the prevalence of pre-diabetes and diabetes mellitus in regions with Sami and non-Sami populations in Norway- the SAMINOR 1 study. EPINOR lunch 2016-10-18 - 2016-10-18 2016.

 • Naseribafrouei, Ali; Eliassen, Bent-Martin; Melhus, Marita; Broderstad, Ann Ragnhild. Ethnic difference in the prevalence of pre-diabetes and diabetes mellitus in regions with Sami and non-Sami populations in Norway- the SAMINOR 1 study. the 23th NOFE Annual Conference 2016-09-26 - 2016-09-27 2016.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Melhus, Marita; Naseribafrouei, Ali; Siri, Susanna Ragnhild; Kvaløy, Kirsti. Helse - og livsstilsundersøkelsen, SAMINOR 2. Folkemøte i Nesseby.. FOlkemøte 2016-08-25 - 2016-08-25 2016.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Melhus, Marita; Naseribafrouei, Ali; Siri, Susanna Ragnhild; Kvaløy, Kirsti. Helse- og livsstilsundersøkelsen, SAMINOR2. Folkemøte i Tana. Folkemøte 2016-08-24 - 2016-08-24 2016.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Melhus, Marita; Naseribafrouei, Ali; Siri, Susanna Ragnhild; Kvaløy, Kirsti. Folkehelseprofil i Tana og Nesseby. Møte med kommuneledelse og helseansatte i Tana og Nesseby. Resultater fra SAMINOR 2.. Møte 2016-08-24 - 2016-08-24 2016.

 • Naseribafrouei, Ali; Eliassen, Bent-Martin; Melhus, Marita; Broderstad, Ann Ragnhild. Ethnic difference in the prevalence of pre-diabetes and diabetes mellitus in regions with Sami and non-Sami populations in Norway – The SAMINOR1 study. Summer School, International Collaboration for Circumpolar Health 2016-06-27 - 2016-07-01 2016.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Naseribafrouei, Ali; Jespersen, Siw. Helse-og livsstilsundersøkelsen i Lyngen. Presentasjon av resultater fra SAMINOR 2.. Folkemøte 2016-06-02 - 2016-06-02 2016.

 • Naseribafrouei, Ali; Melhus, Marita; Eliassen, Bent-Martin; Broderstad, Ann Ragnhild. Ethnic difference in the prevalence of pre-diabetes and diabetes mellitus in regions with Sami and non-Sami populations in Norway - The SAMINOR 1 study. Fagseminar ISM- Onsdagsmøtet 2016-05-04 - 2016-05-04 2016.

 • Broderstad, Ann Ragnhild; Jespersen, Siw; Naseribafrouei, Ali. Folkemøte med resultater fra SAMINOR 2 i Storfjord kommune. Folkemøte (fulltekst) 2016-04-05 - 2016-04-05 2016.