Forskningsinteresser

Effektivitetsanalyse

Produktivitetsanalyse

Statistikk

Økonometri

Undervisning

BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk   (Statistikk del)

Arbeider i CRIStin


  • Wang, Guanqing; Bjørndal, Endre; Vassdal, Terje. Benchmarking and regulation of electricity network companies – scale assumptions and potential for strategic mergers. Forskermøtet 2019 2019-01-07 - 2019-01-08 2019.

  • Wang, Guanqing; Bjørndal, Endre; Vassdal, Terje. Incentives for Optimal Scale in Regulation of Electricity Network Companies. FIBE 2018 2018-01-03 - 2018-01-05 2018.

  • Medlem i forskergruppe