IMG_9084.jpg

Flag icon Flag icon

Kvidal-Røvik, Trine

Førsteamanuensis
Institutt for reiseliv og nordlige studier

Stillingsbeskrivelse:

Jeg jobber som førsteamanuensis på Institutt for reiseliv og nordlige studier, UiT Norges arktiske universitet. Min faglige bakgrunn er i kommunikasjon, media og kulturfag, og mine forskningsinteresser dreier seg om kultur, identitet, sted og mediekommunikasjon.

 
Forskningsinteresser

 • Globaliseringsprosesser og lokale-globale dynamikker
 • Media, representasjoner og makt
 • Materielle/symbolske artikulasjoner av sted og identitet

Undervisning

Besøk min Pedagogiske mappe for å lese om min undervisningsfilosofi og undervisningshistorikk.

Arbeider i CRIStin


 • Kvidal-Røvik, Trine. Nature Articulations in Norwegian Advertising Discourse: A Depoliticized Discourse of Climate Change. Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture 2018; Volum 12 (6). ISSN 1752-4032.s 794 - 806.s doi: 10.1080/17524032.2018.1482835.

 • Kvidal-Røvik, Trine. The Meaning of the Feminist T-Shirt: Social Media, Postmodern Aesthetics, and the Potential for Sociopolitical Change. Media and Communication 2018; Volum 6 (2). ISSN 2183-2439.s 210 - 219.s doi: 10.17645/mac.v6i2.1302.

 • Kvidal-Røvik, Trine. A gender perspective on discourses of industry development in a sparsely populated northern Norwegian community. (fulltekst) (sammendrag) Journal of Rural and Community Development 2017; Volum 12 (2-3). ISSN 1712-8277.s 256 - 277.

 • Kvidal-Røvik, Trine; Olsen, Kjell Ole Kjærland. Pådriver, bremsekloss eller irrelevant? Representasjoner av det samiske i norsk nasjonalpresse. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205497689.s 323 - 342.

 • Kvidal-Røvik, Trine; Ljunggren, Birgitte. Governing gendered understandings of innovation: a discourse analysis of a national innovation programme. Edward Elgar Publishing 2016 ISBN 9781783478118.s 189 - 213.

 • Abelsen, Birgit; Kvidal-Røvik, Trine. Organisering av destinasjonsmarkedsføring - eksemplet NordNorsk Reiseliv. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-42894-5.s 327 - 346.

 • Kvidal-Røvik, Trine. Sted som retorikk: Et kritisk-retorisk perspektiv på sted. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245017779.s 99 - 116.

 • Jæger, Kari; Kvidal-Røvik, Trine. “Du får som fortjent”: Destinasjonsmarkedsføring, eventer og sosiale medier. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1654-3.s 135 - 150.

 • Kvidal-Røvik, Trine. Stedsforståelser og likestilling i arbeids- og næringsliv. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-48230-5.s 211 - 226.

 • Kvidal, Trine; Ljunggren, Elisabet. Introducing gender in a policy programme: A multilevel analysis of an innovation policy programme. Environment and Planning. C, Government and Policy 2014; Volum 32 (1). ISSN 0263-774X.s 39 - 53.s doi: 10.1068/c11207r.

 • Abelsen, Birgit; Eide, Dorthe; Kvidal, Trine; Leenheer, Anneke Sijtske. Organizational innovation: Re-organizing destination marketing organizations. Edward Elgar Publishing 2014 ISBN 978-1-78254-840-9.s 277 - 302.

 • Kvidal, Trine. Semiotikk i stedsanalyser. Akademika forlag 2013 ISBN 978-82-321-0096-5.s 143 - 158.

 • Abelsen, Birgit; Kvidal, Trine. Innovasjonsledelse. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-38331-2.s 69 - 90.

 • Normann, Roger Henning; Abelsen, Birgit; Farsund, Arild Aurvåg; Eikeland, Sveinung; Fosse, Jens Kristian; Hidle, Knut; Kvidal, Trine. Regional samhandling for innovasjon. (data) Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-38331-2.s 273 - 300.

 • Kvidal, Trine; Roaldsen, Ingrid H.E.. Å spise en identitet: et terroir-perspektiv på mat og identitet i Nord-Norge. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2753-6.s 137 - 152.

 • Kvidal, Trine; Ljunggren, Elisabet. Implementing “a gender perspective” in an innovation program: More innovation or ambivalence and uncertainty?. 2012 ISBN 978-91-86517-71-7.s 111 - 130.

 • Kvidal, Trine. Tensions of consumer individualism : Norwegian identity in the context of globalization. Nordicom Review 2011; Volum 32 (2). ISSN 1403-1108.s 111 - 124.

 • Kvidal, Trine. Tensions of Individualism: Norwegian Likhet in the Context of Globalization. Nordicom Review 2011; Volum 32 (2). ISSN 1403-1108.s 111 - 124.

 • Kvidal-Røvik, Trine. “Where men are men”: The Finnmark Race and gendered representations of the North. ICASS 2017-06-08 - 2017-06-11 2017.

 • Kvidal-Røvik, Trine. #grabyourwallet. Purchase with a purpose and the potential for “real” resistance?. NordMedia 23rd Nordic Conference on Media and Communication Research 2017-08-16 - 2017-08-19 2017.

 • Ljunggren, Birgitte; Angell, Elisabeth; Kvidal-Røvik, Trine. Gender Mainstreaming of an Innovation Program: translations of gender. 9 th DIANA Research Conference 2016-06-12 - 2016-06-14 2016.

 • Bursta, Beate; Kvidal-Røvik, Trine; Rantala, Outi. Strangers on the tourist route. 25th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality 2016-10-15 - 2017-10-17 2016.

 • Kvidal-Røvik, Trine; Ljunggren, Birgitte. The gendered institutionalization of innovation: Knowledge-discourses in a Norwegian innovation program. EGOS 2016-06-07 - 2017-06-09 2016.

 • Ljunggren, Birgitte; Angell, Elisabeth; Kvidal-Røvik, Trine. Translating Gender Mainstreaming and Innovation. Diana International Research Conference 2016-06-12 - 2016-06-14 2016.

 • Kvidal-Røvik, Trine. Unifying and marginalizing discourses of Finnmarksløpet. Medieforskerkonferansen 2016-10-19 - 2016-10-21 2016.

 • Kvidal-Røvik, Trine; Ljunggren, Elin Birgitte. Governing gendered understandings of innovation: A discourse analysis of a national innovation policy programme. Edward Elgar Publishing 2016 ISBN 9781783478118.s 189 - 213.s doi: 10.4337/9781783478132.

 • Kvidal-Røvik, Trine; Ljunggren, Birgitte. The sound of silence: Knowledge discourse and gendered institutionalization of innovation in a Norwegian innovation program. 32nd EGOS Colloquium, Naples 2016 2016-07-07 - 2016-07-09 2016.

 • Ljunggren, Elin Birgitte; Kvidal-Røvik, Trine. Paper in progress: Knowing innovation. the gendering of research knowledge in a public innovation program. GENINNO-Workshop 2015-11-12 - 2015-11-13 2015.

 • Ljunggren, Elin Birgitte; Kvidal-Røvik, Trine. Knowling innovation. The gendering of research knowledge in a public innovation programme. VRI-Workshop 2015-09-22 - 2015-09-22 2015.

 • Kvidal-Røvik, Trine; Granås, Brynhild; Rantala, Outi. Splashing through the snow: Challenging polarized positions in debates on the use of snowmobiles. The 24th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality 2015-10-02 - 2015-10-05 2015.

 • Kvidal-Røvik, Trine. Stories of power: Finnmarksløpet, Iditarod and the construction of place. The International Conference on Contemporary Perspectives in Tourism and Hospitality Research: Policy, Practice and performance 2015-07-12 - 2015-07-14 2015.

 • Kvidal-Røvik, Trine. Gender, inclusion, and sustainability: Discursive constructions of reindustrialization processes in the North. International Congress of Arctic Social Sciences (ICASS) VIII 2014-05-22 - 2014-05-26 2014.

 • Jæger, Kari; Kvidal-Røvik, Trine. Word of Heart: Branding destinations through event volunteers. 23rd Nordic Symposium on Tourism and Hospitality 2014-10-02 - 2014-10-04 2014.

 • Kvidal-Røvik, Trine; Ljunggren, Elin Birgitte. Governing gender and innovation in VRI. RIP 2014 - 9th Regional Innovation Policies Conference 2014-10-16 - 2014-10-19 2014.

 • Kvidal, Trine. Fortellingen om Finnmark: Mangfold og optimisme, eller business as usual?. Finnmarkskonferansen 2014 2014-09-08 - 2014-09-09 2014.

 • Hauge, Atle Jensen; Hagen, Svein Erik; Ericsson, Birgitta; Alnes, Per Kristian; Aure, Marit; Kvidal, Trine. Evaluering av Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø. 2013 ISBN 978-82-7356-722-2.

 • Hauge, Atle Jensen; Hagen, Svein Erik; Ericsson, Birgitta; Alnes, Per Kristian; Aure, Marit; Kvidal, Trine; Nygaard, Vigdis; Power, Dominic. Intro: Evaluering av Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø. 2013.

 • Kvidal, Trine. Nasjonale diskurser og samiske identitet(er). Hvordan påvirker samepolitikken utviklingsprosesser i Nord 2012-09-19 - 2012-09-20 2012.

 • Jæger, Kari; Kvidal, Trine; Viken, Arvid. Festivaler i Nord-Norge: Et samhandlingsfelt for reiseliv, øvrig næring, kultur og sosialt liv. 2012 ISBN 978-82-7571-222-4.

 • Kvidal, Trine. Gendered new industrial processes in the north. Gender, work and organization conference 2012-06-27 - 2012-06-29 2012.

 • Kvidal, Trine. Kritisk retorikk som kjønnet perspektiv. Jubileumsseminar for Faggruppa for kjønnsforskning Nordaførr 2011-09-01 - 2011-09-01 2011.

 • Abelsen, Birgit; Kvidal, Trine. Re-organizing collaboration in tourism: The case of a Northern-Norwegian destination marketing organization. Nordnorsk opplevelseskonferanse 2011 2011-11-02 - 2011-11-04 2011.

 • Kvidal, Trine; Ljunggren, Elisabet. Implementing a "gender perspective" in an innovation program: More innovation or ambivalence and uncertainty?. GWO-konferansen 2010-06-21 - 2010-06-23 2010.

 • Kvidal, Trine; Ljunggren, Elisabet. Of course gender is important, I’m just not sure in what way. Addressing innovation discourse at the national, regional and local level. NEON-konferansen 2009-11-19 - 2009-11-20 2009.

 • Kvidal, Trine; Nygaard, Vigdis. Sosiokulturelle spenninger: Stedsidentitet i fire nordnorske kommuner. 2009 ISBN 9788275711814.

 • Sullivan, Katie; Kvidal, Trine. Organizational Silhouettes: (Un)dressing the women of Mad Men. NCA 95th Annual Convention 2009-11-13 - 2009-11-15 2009.

 • Kvidal, Trine. Negotiating tensions of change: Reimagining nature in the context of globalization. NCA 95th Annual Convention 2009-11-12 - 2009-11-15 2009.

 • Kvidal, Trine. Tensions of Individualism: Norwegian Likhet in the Context of Globalization. the 19th Nordic Conference for Media and Communication Research 2009-08-13 - 2009-08-15 2009.

 • Kvidal, Trine. Om nettverk og samhandling i kulturnæringene. Med utgangspunkt i Hermetikken Næringshage. 2009 ISBN 978-82-7571-188-3.

 • Kvidal, Trine. Promise or predicament? Negotiating identity in the context of globalization. (fulltekst) 2008.

 • Kvidal, Trine. Gateway as theater: Performing consumption and consuming performance. Annual meeting of Western States Communication Association 2007-02-16 - 2007-02-20 2007.

 • Kvidal, Trine. Promise or predicament? Negotiating identity in Norwegian advertising discourse. Norsk medieforskerlags 12. medieforskerkonferanse 2006-10-19 - 2006-10-20 2006.

 • Kvidal, Trine. Traveling betweeen cultures: Enriching communication scholarship through interdisciplinary collaboration. Annual meeting of National Communication Association 2006-11-15 - 2006-11-19 2006.

 • Kvidal, Trine. "I'm on the outskirts of this article": Magazine Reading and consumer identification. Annual convention of the Western States Communication Association 2006-02-17 - 2006-02-21 2006.

 • Kvidal, Trine. Local speaking back in globalization. Annual meeting of the Western States Communication Association 2006-02-17 - 2006-02-21 2006.

 • Kvidal, Trine. Rethinking postcolonial "west" against the "rest": Understanding "others within". Annual Convention for the National Communication Association 2006-11-15 - 2006-11-19 2006.

 • Kvidal, Trine. The Death of "Pernille and mr. Nelson": The cultural globalization debate in Norway. Navigating Globalisation: Stability, Fluidity, and Friction 2005-08-04 - 2005-08-06 2005.

 • Kvidal, Trine. "Queens of household reign": Good Housekeeping's presentation of place for women in 1885 and 1886. Annual Convention of Western States Communication Association 2005-02-18 - 2005-02-22 2005.

 • Kvidal, Trine. American media globalization: Unwrapping cultural imperialism in the local. Annual meeting of National Communication Association 2005-11-16 - 2005-11-20 2005.

 • Kvidal, Trine. The consumer and popular magazine journalism: A study of interpretation and meaning-making. 2002.