Flag icon Flag icon

Hovden, Jorid

Professor
Idrettshøgskolen
Arbeider i CRIStin


 • Tjønndal, Anne; Hovden, Jorid. Kjønn som sparringspartner - Ledelsesformer og betydninger av kjønn blant norske boksetrenere. (fulltekst) Tidsskrift for kjønnsforskning 2016; Volum 40 (3/4). ISSN 0809-6341.s 186 - 202.s doi: 10.18261/issn.1891-1781-2016-03-04-04.
 • Hovden, Jorid; Knoppers, Annelies; Elling, Agnes. Conclusions: progress, stability and future possibilities. Routledge 2019 ISBN 978113807053-0.s 218 - 226.

 • Knoppers, Annelies; Hovden, Jorid; Elling, Agnes. Meta-analysis: theoretical issues. Routledge 2019 ISBN 978113807053-0.s 205 - 217.

 • Elling, Agnes; Knoppers, Annelies; Hovden, Jorid. Meat-analysis: data and methodologies. Routledge 2019 ISBN 978113807053-0.s 179 - 191.

 • Hovden, Jorid; Elling, Agnes; Knoppers, Annelies. Meta-analysis: policies and strategies. Routledge 2019 ISBN 978113807053-0.s 192 - 204.

 • Knoppers, Annelies; Hovden, Jorid; Elling, Agnes. Introduction. Routledge 2019 ISBN 978113807053-0.s 3 - 10.

 • Hovden, Jorid; Rafoss, Kolbjørn. Sociology of Sport: Norway, Sweden and Denmark. Emerald Group Publishing Limited 2017; Volum 9 (1) ISBN 9781786350503. ISSN 1476-2854.s 265 - 283.s doi: 10.1108/S1476-285420160000009019.

 • Hovden, Jorid; Lippe, Gerd von der. The gendering of media sport in the Nordic countries. Sport in Society 2017. ISSN 1743-0437.s doi: 10.1080/17430437.2017.1389046.

 • Hovden, Jorid; Tjønndal, Anne. The gendering of coaching from an athlete perspective: The case of Norwegian boxing. International Review for the Sociology of Sport 2017. ISSN 1012-6902.s doi: 10.1177/1012690217715641.

 • Hovden, Jorid. The 'fast track' as a future strategy for achieving gender equality and Democracy in sport organizations. Routledge 2016 ISBN 978113893180-0.s 35 - 42.

 • Tjønndal, Anne; Hovden, Jorid. Kjønn som sparringspartner - Ledelsesformer og betydninger av kjønn blant norske boksetrenere. (fulltekst) Tidsskrift for kjønnsforskning 2016; Volum 40 (3/4). ISSN 0809-6341.s 186 - 202.s doi: 10.18261/issn.1891-1781-2016-03-04-04.

 • Hovden, Jorid. Når kvinner gjør forskjell - Et portrett av en nestor i nord-norsk idrett: Olga Olaussen. Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 978-82-7518-244-7.s 291 - 306.

 • Bakke, Inger Marie; Solheim, Liv Johanne; Hovden, Jorid. "Skulle ønske jeg kunne være med på turn, jeg!" Om fattige foreldres utfordringer med å legge til rette for barnas fysiske aktivitet. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-44967-4.s 193 - 212.

 • Hovden, Jorid. "Hvorfor har jeg mindre betalt på dame-siden når jeg gjør eksakt samme jobb?" Kjønnede maktpraksiser i topptrenervirksomheten. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1771-7.s 87 - 109.

 • Hovden, Jorid; Bakke, Inger Marie; Solheim, Liv Johanne. Den norske idrettsmodellen i utakt. Fattige familier og fysisk aktivitet. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1780-9.s 225 - 242.

 • Hovden, Jorid. Assessing the sociology of sport: On sport organizations and neoliberal discourses. International Review for the Sociology of Sport 2015; Volum 50 (4-5). ISSN 1012-6902.s 472 - 476.s doi: 10.1177/1012690214566645.

 • Hjelseth, Arve; Hovden, Jorid. Negotiating the status of women's football in Norway. An analysis of online supporter discourses. European Journal for Sport and Society 2014; Volum 11 (3). ISSN 1613-8171.s 253 - 277.

 • Hovden, Jorid. Kjønn og maktpraksisar i topptrenarverksemda. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-793-0.s 195 - 215.

 • Hovden, Jorid; Rafoss, Kolbjørn. Like og ulike historier. De første organiserte lagspillene blant kvinner i et kjønnspolitisk perspektiv. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-793-0.s 129 - 153.

 • Hovden, Jorid. Women as Agents of Change in Male Dominated Sports Cultures. Waxmann Verlag 2013 ISBN 978-3-8309-2873-7.s 33 - 49.

 • Hovden, Jorid. Discourses and strategies for the inclusion of women in sport – the case of Norway. Sport in Society 2012; Volum 15 (3). ISSN 1743-0437.s 287 - 301.s doi: 10.1080/17430437.2012.653201.

 • Hovden, Jorid. Demokrati eller hegemoni? Jamställdhet och makt inom idrottsrörelsen. 2012 ISBN 978-91-86323-42-4.s 164 - 193.

 • Hovden, Jorid. Kjønn og leiarskap i norsk idrett - kvinner i kjønnsklemme. Akilles forlag 2011 ISBN 978-82-7286-228-1.s 299 - 315.

 • Hovden, Jorid; Kvande, Elin; Rasmussen, Bente. Gender and the production of elites in the Nordic countries: new directions in research. Gender in Management 2011; Volum 26 (6). ISSN 1754-2413.s 408 - 418.s doi: 10.1108/17542411111164902.

 • Hovden, Jorid; Rafoss, Kolbjørn. Et kritisk perspektiv - fra Marx til den nyere Frankfurterskole. Munksgaard Forlag 2011 ISBN 978-87-628-0979-6.s 128 - 144.

 • Hovden, Jorid. Female Top Leaders - Prisoners of Gender? The Gendering of Leadership Discourses in Norwegian Sports Organizations. International Journal of Sport Policy 2010; Volum 2 (2). ISSN 1940-6940.s 189 - 203.s doi: 10.1080/19406940.2010.488065.

 • Hovden, Jorid; Bruce, Toni; Markula, Pirkko. The Big Picture: Data Comparisons and Implications. Sense Publishers 2010 ISBN 978-94-6091-105-7.s 289 - 304.

 • Hovden, Jorid; Hindenes, Aina. Norway - gender in Olympic newspaper coverage - towards stability or change?. Sense Publishers 2010 ISBN 978-94-6091-105-7.s 47 - 60.

 • Bruce, Toni; Hovden, Jorid; Markula, Pirkko. Content analysis, liberal feminism and the importance of mapping. Sense Publishers 2010 ISBN 978-94-6091-105-7.s 19 - 30.

 • Markula, Pirkko; Bruce, Toni; Hovden, Jorid. Key themes in the research on media coverage of women's sport. Sense Publishers 2010 ISBN 978-94-6091-105-7.s 1 - 18.

 • Hovden, Jorid. Images of Female Leadership:Leadership discourses in Norwegian Sport Organizations. Academia Verlag 2008 ISBN 978-3-89665-459-5.s 140 - 152.

 • Hovden, Jorid. The gender order as a policy issue in sport a study of Norwegian sports organizations. NORA. Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2006; Volum 14 (1). ISSN 0803-8740.s 41 - 53.

 • Hovden, Jorid; Pfister, Gertrud. Introduction: Gender, Power and Sports. NORA. Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2006; Volum 14 (1). ISSN 0803-8740.s 4 - 11.

 • Hovden, Jorid. When women take the lead : Olga Olaussen as a local trail blazer in sports leadership. 2005.s 273 - 291.

 • Hovden, Jorid. Fra likestiling - nytte og nytelse? : kjønnskonstruksjoner og markedsstyring i idretten. Sociologisk forskning 2005; Volum 42 (1). ISSN 0038-0342.s 19 - 27.

 • Hovden, Jorid. From right-based to utility-oriented equalization : gender political discourses in Norwegian sports. (omtale) ? 2004.

 • Hovden, Jorid. Feministisk idrettssosiologi med norske grunntonar.Utviklingsliner,perspektiv og tematiske tyngdepunkt. Novus Forlag 2002.s 71 - 100.

 • Hovden, Jorid. Likestilling og likeverd i klemme? Eit kjønnsblikk på kampen mellom marknad og frivilleghet i idretten. Kvinneforskning 2001; Volum 25 (3). ISSN 0806-6256.s 30 - 48.

 • Hovden, Jorid. Når kvinner blir sand i maskineriet. Kjønn, interaksjon og makt i idrettspolitiske beslutningsprosessar. Sosiologisk Tidsskrift 1999; Volum 7 (3). ISSN 0804-0486.s 209 - 234.

 • Hovden, Jorid. Is it Worth the Prize? Women's Involvement in Leadership and Coaching in Sport Organizations in Norway. ? 1999; Volum 8 (1).s 23 - 46.

 • Hovden, Jorid. The Female Top Athlete's Body as a Symbol of Modern Femininity. Academia Verlag 1993.s 84 - 93.

 • Hovden, Jorid; Pedersen, Kirsti. Idrett i kvinneperspektiv - forskningsbidrag, perspektiver og utfordringer. Nytt om Kvinneforskning 1989; Volum 13 (4). ISSN 0333-0265.s 3 - 10.

 • Gurholt, Kirsti Pedersen; Hovden, Jorid. Idrett i kvinneperspektiv – forskningsbidrag, perspektiver og utfordringer. Nytt om Kvinneforskning 1989; Volum 4. ISSN 0333-0265.s 3 - 10.

 • Hovden, Jorid. Ei framtid for kvinner i organisert idrett? Kvinners interesseforvaltning og ressursforhold i idrettslaga. ? 1989; Volum 13 (4).s 45 - 52.

 • Elling, Agnes; Hovden, Jorid; Knoppers, Annelies. Gender Diversity in European Sport Governance. Routledge 2019 ISBN 978113807053-0.s 3 - 10.

 • Bruce, Toni; Hovden, Jorid; Markula, Pirkko. Sportswomen at the Olympics. A Global Content Analysis of Newspaper Coverage. Sense Publishers 2010 ISBN 978-94-6091-105-7.s 289 - 304.

 • Hovden, Jorid; Hjelseth, Arve. Meritocratic or democratic equality discources? The process towards gender equal sponsor support for the Norwegian national team in football.. 15th European Association for the Sociology of Sport Conference 2018-05-23 - 2018-05-26 2018.

 • Hovden, Jorid. The Gendering of Power in Sport Oganizations. Discourses, policies and strategies in European Sport. 16th International Sport Science Congress. 2018-10-31 - 2018-11-03 2018.

 • Hovden, Jorid. Gender equality discourses and strategies in European sport leadership. 2018 World Congress of Sociologi of Sport 2018-06-05 - 2018-06-08 2018.

 • Hovden, Jorid; Hjelseth, Arve. Meritocratic or democratic equality discourses. The process towards gender equalized sponsor support for the Norwegian national teams in football. !5th European Association for Sociology of Sport Conference (EASS) 2018-05-23 - 2018-05-26 2018.

 • Hovden, Jorid; Elling, Agnes; Knoppers, Annelies. Discourses and strategies of gender equality in European sport leadership.. 2018 World Congress on Sport Sociology 2018-06-05 - 2018-06-08 2018.

 • Hovden, Jorid. Norgesglasset,Nrk. 2017.

 • Hovden, Jorid. Likestillingsstrategiar i europeiske idrettsorganisasjonar. Status og utfordringar. NEON- konferansen 2017 2017-11-21 - 2017-11-23 2017.

 • Hovden, Jorid. Gender diversity in sport leadership. Status, challenges and strategies. The Sport & EU Conference 2017 2017-06-29 - 2017-06-30 2017.

 • Hovden, Jorid. Gender diversity in European leadership. Challenges and Strategies.. The 14th Conference of the European Association for Sociology of Sport (eass), 2017-06-14 - 2017-06-18 2017.

 • Hovden, Jorid. Powerful Women as Change Agents in Scandinavian Sport Organisations. The journal of the International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE) 2017 (72).s 22 - 29.

 • Hovden, Jorid. - Det var på tide. 2017.

 • Hovden, Jorid. NRK-profil hyller konkurrentens modige TV-ansettelse: - Jeg ønsker henne lykke til. 2017.

 • Hovden, Jorid. Dette er de dyreste idrettene barna dine kan drive med. 2017.

 • Hovden, Jorid. Powerful women as change agent in Scandinavian sport. Margaret Talbot Memorial Symposium 2016-09-01 - 2016.

 • Hovden, Jorid; Tjønndal, Anne. The gendering of sport leadership. 51st World Congress of Sociology of Sport 2016-06-08 - 2016-06-12 2016.

 • Hovden, Jorid. Hvem trener? Kjønn, fattigdom og fritid. Forskerstafett. 8.mars arrangement 2016-03-08 - 2016-03-08 2016.

 • Hovden, Jorid. Nå har klasseforskjellene økt. 2016.

 • Hovden, Jorid. Barn holdes borte fra idrett fordi det er for dyrt: - Hos oss gikk skiene i arv. 2016.

 • Hovden, Jorid. Bare to av ti klubbledere er kvinner. 2016.

 • Hovden, Jorid. En mannsbastion. 2016.

 • Hovden, Jorid. TV 2 lar guttelaget ta farvel med Tippeligaen. 2016.

 • Hovden, Jorid. Herre-avdelingen. 2016.

 • Hovden, Jorid. TV 2s satsing blottet for kvinner: - De reduseres til verter. 2016.

 • Hovden, Jorid. Professor: - En mannsbastion. 2016.

 • Hovden, Jorid. Fotballklubb droppet barn som maskotter - erstatningen vekker reaksjoner. 2016.

 • Hovden, Jorid. Fotballklubb droppet barn som maskotter – erstatningen vekker reaksjoner.. 2016.

 • Hovden, Jorid. Lommeboken ? Bare en tredjedel av Norges OL-medaljer siden 1992 er tatt av kvinner. 2015.

 • Hovden, Jorid. Under streken. 2015.

 • Hovden, Jorid. Kvinnemysteriet: Hvorfor tar Norge så få medaljer?. 2015.

 • Hovden, Jorid. 15 klubber i Halden bryter loven. 2015.

 • Hovden, Jorid. 16 bryter loven. 2015.

 • Hovden, Jorid. "Ingen vil bruke mye tid og ressurser på noe man taper økonomisk på. Amerikanske undersøkelser viser at når en kvinne først er topptrener, er hun ofte enslig.. 2015.

 • Hovden, Jorid. Slår alarm om likestillingen i norsk idrett. 2015.

 • Hovden, Jorid. Vil sikre familier med dårlig råd adgang til idretten. 2015.

 • Hovden, Jorid. Idrett for alle, eller bare de som har råd?. 2015.

 • Hovden, Jorid. Idrett er en folkerett. 2015.

 • Hovden, Jorid. Idrett bare for de rike?. 2015.

 • Hovden, Jorid. Idrett for alle ?. Seminar 2015-05-31 - 2015.

 • Hovden, Jorid. VIDEO: På svingstang-trening med mamma. 2015.

 • Hovden, Jorid. ‘ Begge kjønn taper ’. 2015.

 • Hovden, Jorid. Begge kjønn taper Bra at flere inkluderes med jentetrening, men segregering kan låse fast kjønnsstereotypiene, mener idrettssosiolog.. 2015.

 • Hovden, Jorid. Jeg tror folk forstår at vi ikke lærer opp barna i stripping. 2015.

 • Hovden, Jorid. "Undoing" the gendering of sport organizations through democratisation. World Congress , Sociology of Sport. 2015-06-08 - 2015-06-12 2015.

 • Tjønndal, Anne; Hovden, Jorid. Kjønn som sparringspartner - Betydninger av kjønn blant norske boksetrenere.. NEON 2015 2015-11-25 - 2015-11-27 2015.

 • Hovden, Jorid. The silent voices. Involvement in physical leisure activities in low income households in Norway. Conference: Transnational Body and Movement Cultures from a Gender Perspective . 2014-11-13 - 2014-11-15 2014.

 • Hovden, Jorid. The silent voices. Involvement in physical leisure activities in low income households. European Association for Sociology of Sport Conference 2014 2014-05-07 - 2014-05-10 2014.

 • Hovden, Jorid. Fikk denne kroppen etter julebord. 2014.

 • Hovden, Jorid. Jentene har overtatt pumpingen. 2014.

 • Hovden, Jorid. Kun for middelklassebarna. 2014.

 • Hovden, Jorid. Girlpower i treningsstudioet - Ungdommer får lov til å.... 2014.

 • Hovden, Jorid. Nå er idealet å være både maskulin og feminin NTNU-professor mener kroppsidealet har endret seg. «Buttselfies» skaper stort engasjement. 2014.

 • Hovden, Jorid. Hvorfor er ikke kvinnefotball ordentlig fotball?. 2014.

 • Hovden, Jorid. Hvorfor kvinnefotball ikke er ordentlig fotball. 2014.

 • Hovden, Jorid. Når Barbie rager over Ken. 2014.

 • Hovden, Jorid. Hvor høyt er for høyt?. 2014.

 • Hovden, Jorid. Mye trening krever mye mat. 2014.

 • Hovden, Jorid. Nå ønsker jentene å være sterke i kroppen - «Strong is the new skinny» er en trend som har økt kraftig de siste to årene. 2014.

 • Hovden, Jorid. The Gendering of Top Level Coaching: Examples from Swedish Sports Federations. Where are all the Women? Gender and Coaching 2013-01-31 - 2013-01-31 2013.

 • Hovden, Jorid. Kjønnspolitiske diskursar og strategiar i norsk idrett. masterseminar 2013-10-31 - 2013-10-31 2013.

 • Hovden, Jorid. Kjønn som konstruksjon og analysereiskap i studiet av idrett. Masterseminar 2013-10-30 - 2013-10-30 2013.

 • Hovden, Jorid; Hjelseth, Arve. Kontroversar om kvinnefotball. Diskursar om kvinnefotball og kjønn i elektroniske diskusjonsfora. Kjønnsforskning NÅ! 2013 2013-11-04 - 2013-11-05 2013.

 • Hovden, Jorid. Gender, Sport and Power: Women as Leaders and Coaches. Women and Sport. Changes and challenges 2013-05-24 - 2013-05-25 2013.

 • Hovden, Jorid; Hjelseth, Arve. Negotiating the Status of Women's football. An Analyses of Electronic Supporter Discourses. The 10th Conference of the European Association for Sociology of Sport 2013-05-09 - 2013-05-12 2013.

 • Hovden, Jorid. Jentene rir og guttene konkurerrer. 2013.

 • Hovden, Jorid. Falck: - Sykler over 20.000 mer enn doblet på to år. 2013.

 • Hovden, Jorid. Kvinner i 100. 2013.

 • Hovden, Jorid. Therese Margrete (35) har flyttet treningsstudioet inn i stua. 2013.

 • Hovden, Jorid. Blir svett på nett. 2013.

 • Hovden, Jorid. 1 av 3 menn mener mødre trener for lite. 2013.

 • Hovden, Jorid. Mektige kvinner gjer ein skilnad. Kvinners endringsstrategier og muligheiter i idrettsfeltet. Symposium om kjønn og makt i idret og friluftsliv. 2012-09-27 - 2012-09-28 2012.

 • Hovden, Jorid. Kvinnelege leiarar i kjønnsklemma? Utfordringar knytt til førestillingar om maskulint og feminint leiarskap. Fagsamling 2012-09-05 - 2012-09-05 2012.

 • Hovden, Jorid. The Gendering of Hiring Practices to Top Coaching Positions - the Case of Sweden. World Congress of Sport Sociology 2012 2012-07-16 - 2012-07-19 2012.

 • Hovden, Jorid. The Gendering of Top level Coaching - Negotiations on Practices and Role Expectations in the Recruiting Process,. EASS Conference 2012 2012-06-20 - 2012-06-24 2012.

 • Hovden, Jorid. Doing institutional ethnography in sport organizations - methodological strategies, dilemmas and opporunities. The Social Science of Sport: Quality, Position and Relevance 2012-04-19 - 2012-04-21 2012.

 • Hovden, Jorid. Institusjonell etnografi i mannsdominerte styrerom.Metodiske utfordingar, dilemmaer og muligheiter. Vinterseminaret 2012-01-20 - 2012-01-22 2012.

 • Hovden, Jorid. Når jenter driver med "guttesport". 2012.

 • Hovden, Jorid. Nå kan du trene på internett. 2012.

 • Hovden, Jorid. Idrettens ledelse trenger mangfold. 2012.

 • Hovden, Jorid. Idrettens ledelse trenger mangfold. 2012.

 • Hovden, Jorid. Maskulin v.s feminin. 2012.

 • Hovden, Jorid. Menn dominerer idretten. 2011.

 • Hovden, Jorid. Flest menn i norsk idrett. 2011.

 • Hovden, Jorid. Idrett har vært for menn. 2011.

 • Hovden, Jorid. Idrett har vært for menn. 2011.

 • Hovden, Jorid. Menn dominerer idretten. 2011.

 • Hovden, Jorid. Kvinnene faller fra i idretten. 2011.

 • Hovden, Jorid. Flest menn aktive i norsk idrett. 2011.

 • Hovden, Jorid. Skeiv kjønnsbalanse. 2011.

 • Hovden, Jorid. Menn dominerer idretten. 2011.

 • Hovden, Jorid. Menn dominerer i norsk idrett. 2011.

 • Hovden, Jorid. Menn dominerer idretten. 2011.

 • Hovden, Jorid. Menn dominerer i den organiserte idretten. 2011.

 • Hovden, Jorid. Idretten domineres fortsatt av menn. 2011.

 • Hovden, Jorid. Jubileum i nord. 2011.

 • Hovden, Jorid. Guttene sier alle jentelag suger!. 2011.

 • Hovden, Jorid. Fargerik trend. 2011.

 • Hovden, Jorid. Ny bok om ”spenning og press”. 2011.

 • Hovden, Jorid. Frå disktriktskvinner til kjønna distriktsdiskursar. Jubileumsseminar for Faggruppa for distriktskvinneforskning- og utvikling 2011-11-01 - 2011-11-11 2011.

 • Hovden, Jorid. Kjønnsperspektiv på idrett. Gjesteførelesing 2011-09-22 - 2011-09-22 2011.

 • Hovden, Jorid. Kjønn, medbestemmelse og likestilt integrering. Bokseminar: Idrottens samhällsnytta 2011-06-15 - 2011-06-15 2011.

 • Hovden, Jorid. Why are women spectacular exceptions as top level coaches?. The 8th European Association for Sociology of Sport Conference: "People in Motion. Bridging the Local and Global" 2011-05-18 - 2011-05-22 2011.

 • Hovden, Jorid. Rosenborg e lage mitt, et eventyr i svart, hvitt, gult, blått, rødt, lilla og rosa. Trønder-avisa 2011. ISSN 0805-4045.

 • Hjelseth, Arve; Hovden, Jorid. Negotiating the Status of Women's Football in Norway - An Analysis of Supporter Discourses. Power and Participation: The 25th Conference of the Nordic Sociological Association 2011 2011-08-04 - 2011-08-07 2011.

 • Hovden, Jorid. Gender Policies in Sport. The Case of Norway (1960-2007). Gjesteførelesing for belgiske masterstudentar i emnet idrettssosiologi 2010-11-23 - 2010-11-23 2010.

 • Hovden, Jorid. Complexity of Intersectionality in Managing Diversity. The Conference 'Public Matters'.Celebrating 10 years of USG academic performance 2010-11-19 - 2010-11-20 2010.

 • Hovden, Jorid. Discourses and Strategies for the inclusion of Women in Sport. XVII World Congress of Sociology 2010-07-11 - 2010-07-17 2010.

 • Hovden, Jorid. The Gendering of female Top Leaders. Leadership discources in Norwegian sports Organizations. Gender,Work & Organization. 6th Biennnal International Interdiciplinary Conference. 2010-06-21 - 2010-06-23 2010.

 • Hovden, Jorid. When Difference means InequalityDiscourses and Strategies for the Inclusion of Women in Sport. Centers and Peripheries in sport. 2010-04-08 - 2010-04-12 2010.

 • Hovden, Jorid. Hjem for å bli usynlig. 2010.

 • Hovden, Jorid. Hjem for å bli usynlig. 2010.

 • Hovden, Jorid. Trondheim-Oslo for femte gang. 2010.

 • Hovden, Jorid. Løper med sjefen. 2010.

 • Hovden, Jorid. Bok til NIF-jubileet. www.sportsanalyse.no 2010.

 • Hovden, Jorid. Doing Feminist Ethnography in Male Dominated Board Rooms. Methodological challenges and dilemmas. Feminist Research Methods 2009-02-04 - 2009-02-06 2009.

 • Hovden, Jorid. Kan kvinneidretten bli normgjevande? Gigantprosjektet: "The World Village of Women Sports". Sportsanalyse 2009.

 • Hovden, Jorid. Drømmen om glamour. 2009.

 • Hovden, Jorid. Ingen rubrik tillgänglig. 2009.

 • Hovden, Jorid. Kvinnelege toppleiarar - fanga i sitt kjønn? Om kjønnsforståingar i nyliberale leiingsdiskursar. "Fra kvinner i ledelse til kjønn i organisasjoner". 2009-09-03 - 2009.

 • Hovden, Jorid. Doing Femininst Ethnography in Male Dominated Board Rooms. Mehodological Reflections on Challenges and Dilemmas. World Congress of Sociology of Sport 2009 2009-07-15 - 2009-07-18 2009.

 • Hovden, Jorid. Skuggeboksing med mannlege normer. Opplevingar, utfordringar og muligheiter. Nettverksmøte 2008-06-07 - 2008.

 • Hovden, Jorid. Female Leadership:Discouses in Sport Organizations. Vitskapleg konferanse 2008-11-20 - 2008-11-22 2008.

 • Hovden, Jorid. Gender Relations and Gender Policies in Sport Federations. gjesteførelesing 2008-11-23 - 2008.

 • Hovden, Jorid. 'Kinesisk satsing' er etisk forsvarleg. Adresseavisen 2008. ISSN 0805-3804.

 • Hovden, Jorid. Leadership Discources and Images of Female Leadership in Sports Organizations. 2.meeting of transnational sholars for the study of gender in sport 2006-12-08 - 2006-12-10 2006.

 • Hovden, Jorid. Med kroppen som forhandlingskort - likestillingspolitikk i marknadsstyrt idrett. utenTitteltekst 2006-10-19 - 2006-10-19 2006.

 • Hovden, Jorid. Feminist sociology of sport in Norway -with a side look to other Nordic countries. The Changing Role of Public, Civic and Private Sectors in Sport Culture. The 3rd EASS Conference 2006-07-02 - 2006-07-05 2006.

 • Hovden, Jorid. Gender in Olympic Newspaper Coverage 2004 : The Case of Norway. Global Women in the Sports Media. University of Bath 2006-06-28 - 2006-06-28 2006.

 • Hovden, Jorid. Media coverage and gender during the 2004 Olympics : the Norwegian mapping. Sport and social exclusion/inclusion. 3rd World Congress of Sociology of Sport 2005-11-30 - 2005-12-03 2005.

 • Hovden, Jorid. Images of female leadership in sport. Sport and social exclusion/inclusion The 3rd World Congress of Sociology of Sport. 2005-11-30 - 2005-12-03 2005.

 • Hovden, Jorid. Idrettens kjønnspolitikk. utenTitteltekst 2005-09-27 - 2005-09-27 2005.

 • Hovden, Jorid. Paradoxes of gender in sport leadership in Norway. IAPESGW Congress 2005 (omtale) 2005-08-10 - 2005-08-13 2005.

 • Hovden, Jorid. Idrettens kjønnspolitikk - spor og utfordringar i eit mannsdominert landskap. Ivar Aasen minneforedrag 2005. utenTitteltekst 2005-07-01 - 2005-07-01 2005.

 • Hovden, Jorid. The gendering of leadership positions in Norwegian sport. Køn - idrett - kultur : nettverkskonferanse 2005-02-18 - 2005-02-20 2005.

 • Hovden, Jorid. En likestilt forskningsmelding?. Morgenbladet 2004. ISSN 0805-3847.

 • Hovden, Jorid. Gender political consequences of male dominance in leadership positions in Norwegian sport. Sport, Women & Leadership. 2004-12-09 - 2004-12-11 2004.

 • Hovden, Jorid. Equalization and sexualization of (Norwegian) sport : characteristics and gender political consequences. utenTitteltekst 2004-02-19 - 2004-02-19 2004.

 • Hovden, Jorid. The gender order in sport leadership : constructions, explanations and challenges. 2004 Pre-olympic Congress 2004-08-06 - 2004-08-11 2004.

 • Hovden, Jorid. Bourdieu's field theory - an appropriate theory for analyses of gender in sport leadership?. International congress: Sport, women & leadership 2004-12-09 - 2004-12-11 2004.

 • Hovden, Jorid. Gender political consequences of male dominance in leadership positions in Norwegian sport. International Congress "Sport, Women & Leadership". (omtale) 2004-12-09 - 2004-12-11 2004.

 • Hovden, Jorid. Makt, motstand og ambivalens : betydningar av kjønn i idretten. 2004 (8) ISBN 8279381082.

 • Hovden, Jorid. Seksualisering som inngangsbillett og forhandlingskort : diskursar om kjønn, kropp og seksualitet i idrettens maktrom. utenTitteltekst 2004-10-19 - 2004-10-19 2004.

 • Hovden, Jorid. Med bikini som forhandlingskort : om kropp,makt og kjønn i idretten. utenTitteltekst 2004-10-23 - 2004-10-23 2004.

 • Hovden, Jorid. Kvinneforskning i nord : med distriktskvinnekår som kompassnål. - Over tittelen: Feltrapport. Kvinneforskning 2003; Volum 27 (1). ISSN 0806-6256.s 72 - 78.

 • Hovden, Jorid. Kjønn og makt - hva er viktig? (Bidrag i plenumsdebatt). Kjønnsmakt i Norden : nordisk forskningskonferanse arrangert av FOKK, NIKK, Maktutredningen, SKK, KILDEN (omtale) 2003-06-12 - 2003-06-13 2003.

 • Hovden, Jorid. Führung und Verantwortung in Sport - macht Macht Männer und Frauen stärk? Leadership and responsibility in sport - is power making men and women strong?. "Gemeinsam an die Spitze". Kongress. Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen 2003-01-10 - 2003-01-11 2003.

 • Hovden, Jorid. From equal participation and justice - to difference and profitability : Gender-political changes in Norwegian Sport. utenTitteltekst 2003-05-13 - 2003-05-13 2003.

 • Hovden, Jorid. Women and sport in Norway : participation features, sport preferences, gender policies, actions and gender issues. utenTitteltekst 2003-04-29 - 2003-04-29 2003.

 • Hovden, Jorid. Den første og den andre : kjønn og inklusjon i idrettspolitiske diskursar. Idrett, inklusjon og modernisering (Forskerseminar) (omtale) 2003-11-27 - 2003-11-28 2003.

 • Hovden, Jorid. From equality and justice - to difference and profitability? Gender political discourses in market-oriented sport bodies. 2nd World Congress of Sociology of Sport: Sport and Social Order. Challenges for Theory and Practice. International Sociology of Sport Association 2003-06-18 - 2003-06-21 2003.

 • Hovden, Jorid. From equality and justice - to difference and profitability? Gender political discourses in market-oriented sport bodies. 5th. Feminist Research Conference: Gender and Power in Europe (omtale) 2003-08-19 - 2003-08-24 2003.

 • Hovden, Jorid. Idrettens kjønnspolitikk : spor og utfordringar i eit mannsdominert landskap. Kampdager : 1970-tallets kvinnebevegelse i ord og bilder . - [Nettutstilling] (omtale) 2003-03-05 - 2003-03-05 2003.

 • Hovden, Jorid. Kalenderpiker og likestilling i idretten. Finnmark Dagblad 2003.

 • Hovden, Jorid. Seksualisering av kvinneidrett. Dagbladet 2003. ISSN 0805-3766.

 • Hovden, Jorid. Forskingspolitikk, forskingsformidling og nasjonal miljøbygging. - Over tittelen: Nytt fra FOKK. ? 2003; Volum 27 (4).s 76 - 79.

 • Hovden, Jorid. Forening for kvinne- og kjønnsforskning i Norge (FOKK) - ut av startgropa!. Kvinneforskning 2003; Volum 27 (2). ISSN 0806-6256.s 84 - 87.

 • Hovden, Jorid. - Stå saman mot mannsdominansen. 2002.

 • Hovden, Jorid. Women in Leadership in Norwegian Sport Discourses and Strategies. NASSS (North American Society for the Sociology of Sport) Annual Conference:" Invited to the session:"Women in Leadership -Analyses,Concepts, Measures". 2002-11-06 - 2002-11-09 2002.

 • Hovden, Jorid. Kjønn og ledelse i organisasjonar med utgangspunkt i idretten. utenTitteltekst 2002-01-22 - 2002-01-22 2002.

 • Hovden, Jorid. Gender relations and leadership in sport politics. Workshop arrangert av kjernemiljøet på idrettspolitikk innanfor forskingsprogrammet:"Idrett, samfunn og frivilllig organisering" med tittelen:"Sport and politics". 2002-09-05 - 2002-09-05 2002.

 • Hovden, Jorid. Power play and gender in prestigeous sport bodies Gendered forms of political practices and power in decision-making processes of Norwegian sport. XV ISA World Congress of Sociology. Research Committee 27. 2002-07-07 - 2002-07-13 2002.

 • Hovden, Jorid. Sprek dame i spissen for ny forening. (omtale) 2002.

 • Hovden, Jorid. Gender, working style and exercise of power in sport politics. An etnographic study of Norwegian sport bodies. The 6th annual Congress of the European College of Sport Science 2001-07-24 - 2001-07-28 2001.

 • Hovden, Jorid. Idrettspolitikkens kjønnspolitikk -i klemme mellom ulike rasjonalitetshegemoni. "Idrett,samfunn og frivillig organisering". Forsker- og brukerseminar. (omtale) 2001-01-09 - 2001-01-10 2001.

 • Hovden, Jorid. Kjønnsforståingar i eit motsetnadsfullt landskap. Fagseminar ved HIF arrangert av Fagruppa for distriktskvinneforskning- og utvikling. 2001-06-20 - 2001-06-20 2001.

 • Hovden, Jorid. Kjønnspolitikk i praksis. Konsekvensar for kvinner og kvinneidrett. utenTitteltekst 2001-06-16 - 2001-06-17 2001.

 • Hovden, Jorid. Kjønn og makt i idretten. 2001.

 • Hovden, Jorid. Makt, motstand og ambivalens. Betydningar av kjønn i idretten. Power,Resistance and Ambivalence. Significances of Gender in Organized Sport. 2000.

 • Hovden, Jorid. Do women politicians make a difference to sport politics? Gender, ideological conflicts and power in Norwegian sport organizations. 2000 Preolympic Congress. 2000-09-07 - 2000-09-13 2000.

 • Hovden, Jorid; Rafoss, Kolbjørn. Ideologier og realiteter i norsk idrett. Og andre tekster. 1999 (2) ISBN 82-7938-018-3.

 • Hovden, Jorid. Why important men and young women? Selection mechanisms for elected positions in Norwegian sport organizations. 14th World congress of sociology. - Social knowledge : heritage, challenges, perspectives 1999.

 • Hovden, Jorid. Kjønn i nye former - med uendra rang?. "Symbolsk makt i Norge". Arr: Programmet for kulturstudier 1999-03-04 - 1999-03-05 1999.

 • Hovden, Jorid; Zoglowek, Herbert. Vollyball som kroppsøvingsaktivitet. Kroppsøving 1998 (1). ISSN 0333-0141.s 14 - 18.

 • Hovden, Jorid. Er gullmedaljene verdt prisen?. 1998.

 • Hovden, Jorid; Zoglowek, Herbert. Mediesportens janusansikt eit kjønnsperspektiv. 1998.

 • Hovden, Jorid. Gender, rationality and hegemoni within Norwegian sports organizations. ISSA Symposium 1997: Organizations,Cultures and Sport: Constraints and possibilities 1997-06-28 - 1997-07-01 1997.

 • Hovden, Jorid. "Det e'kje mykje kjekt når det meste e bestemt på forhånd" Om kjønn og innflytelsesvilkår i idrettspolitiske beslutningsprosessar. Frø og frukter. Nordisk kvinne- og kjønnsforskning i dag. Oslo, 21-23. nov 1996 1996-11-21 - 1996-11-23 1996.

 • Hovden, Jorid. Idrett,kvinneleghet og kulturell ambivalens. Sluttkonferanse for Program for grunnleggende samfunnsvitenskaplig kvinneforskning: Kjønn og samfunn i endring. 1995-01-19 - 1995-01-20 1995.

 • Hovden, Jorid. kjønn og nettverk i eit maktperspektiv. Likestillingskonferansen 1995: Kunnskap- kjønn- makt. 1995-09-28 - 1995-09-29 1995.

 • Hovden, Jorid. Kvinneidrett -et alternativ?. "Kvinner-en utfordring for idretten? Heldagskonferanse om Kvinner og Idrett . 1994-01-29 - 1994-01-29 1994.

 • Hovden, Jorid. Kropp.kjønn og modernitet. Kvinnelege toppidrettsutøvarar og moderne kjønnsidentitet. Fagkonferanse:"Offentlighet og kjønnsteori" 1993-03-30 - 1993-03-31 1993.

 • Hovden, Jorid; Solheim, Liv Johanne; Solheim, Liv Johanne. Er det prisen verdt? Ein studie av kvinnelege trenarar og tillitsvalde sine erfaringar med arbeid i Norges Volleyballforbund. 1993.

 • Hovden, Jorid. Body, gender and modernity. 1st. International ISPHES Seminar 1991-06-08 - 1991-06-13 1991.

 • Hovden, Jorid; Pedersen, Kirsti. Women in Sport -Sport for women? -constructing Scenarios and Utopias from a women centered perspective. 1989 ISBN 8275410002.

 • Hovden, Jorid. Idrett og helse. Ei innhaldsanalyse og kritisk vurdering av helsedimensjonen i verdigrunnlaget til Norges Idrettsforbund. 1980.