Christina-Strige
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Flag icon Flag icon

Christina Strige

Praksiskoordinator/Studiekonsulent profesjonsstudiet
Institutt for psykologi

Stillingsbeskrivelse:
  • Praksiskoordinator for profesjonsstudiet i psykologi
  • Studieveileder for profesjonsstudiet i psykologi
  • Undervisningsplanlegging
  • Administrativ behandling av skikkethet ved institutt for psykologi
  • Programstyret i psykologi
  • Implementering av studierevisjonen ved institutt for psykologi
  • Agresso behandling
  • Generell saksbehandling