Forskningsinteresser

Sivilprosess og menneskerettigheter

Forskningsprosjekter

Skriver avhandling innen rettsvitenskap med følgende arbeidstittel: "Småkravsprosess".

Undervisning

Barnerett, arverett, examen facultatum (jussfaglig variant), internasjonal privatrett, sivilprosess

Arbeider i CRIStin


  • Jensen, Christina. Juridiske personers klageadgang til EMD. Jussens venner 2016; Volum 51 (3). ISSN 0022-6971.s 142 - 158.