Velkommen til Ledelsen ved KSA

65B27979-FCB9-442C-8D38-CE93ECCD34E1.JPG

Flag icon Flag icon

Karde, Hanne

Avdelingsdirektør
Ledelsen ved KSA

Stillingsbeskrivelse:

Kommunikasjonssjefen leder Seksjon for marked og kommunikasjon i Avdeling for kommunikasjon.

De viktigste oppgavene i seksjonen er å:

-          utvikle og gjennomføre kommunikasjons- og
           markedsstrategier for UiT

-          markedsføre UiTs studietilbud

-          videreutvikle en av Nord-Norges sterkeste
           merkevarer

-          sørge for at UiT har effektive
           kommunikasjonskanaler for
           prioriterte målgrupper

-          legge til rette for at forskere og studenter kan
           dele sin kunnskap med andre målgrupper

-          legge til rette for medienes arbeid

Kommunikasjonssjefens viktigste oppgave er ledelse av seksjonen med personal- og økonomiforvaltning, planlegging og oppfølging i tråd med seksjonens mandat og funksjonsbeskrivelse. I tillegg et særlig ansvar for strategisk kommunikasjonsrådgiving til både Universitetets ledelse og ledelsen ved enhetene.

Kommunikasjonssjefen er assisterende kommunikasjonsdirektør og har et overordna ansvar for ledelse av hele avdelinga i tråd med nærmere definert arbeidsdeling med kommunikasjonsdirektøren.

Kommunikasjonssjefen er stedfortreder for kommunikasjonsdirektøren.
Skip to main content