65B27979-FCB9-442C-8D38-CE93ECCD34E1.JPG

Flag icon Flag icon

Karde, Hanne

Konst. kommunikasjonsdirektør
Ledelsen ved KSA

Stillingsbeskrivelse:

                                       

Kommunikasjonsdirektøren har overordna ansvar for avdelingas arbeidsområder, som er strategiske og administrative oppgaver innafor ekstern kommunikasjon, samfunnskontakt og formidling. Herunder har kommunikasjonsdirektøren blant anna ansvar for å:

 • Utøve ledelse av avdelinga.
 • Bidra til utvikling og implementering av universitetets strategier og mål.
 • Bistå universitetsdirektøren i arbeidet med å forberede saker for universitetsstyret og iverksette vedtak.
 • Bidra til at universitetet har kommunikasjonsstrategier og handlingsplaner som understøtter universitetets mål.
 • Bidra til å utvikle omfang, kvalitet og organisering på universitetets formidlingsvirksomhet, samfunnskontakt, institusjonsprofilering og relasjonsbygging.
 • Bidra til godt samarbeid og hensiktsmessig arbeidsdeling i forhold til øvrige enheter og nivåer ved universitetet.
 • Ivareta mediekontakt og tilrettelegging av mediekontakt for universitetets ledelse.
 • Ivareta redaktøransvar for internavis, universitetets hjemmesider, kunnskapsmagasinet Labyrint og eventuelle andre publikasjoner.
 • Ivareta koordinerende ansvar for studentrekruttering, allmennretta formidling av forskning og utviklingsarbeid, intern informasjon, informasjonsmateriell, grafisk utforming og universitetets presentasjon på internett.
 • Ivareta avdelingas bistand ved fellesarrangementer og konferanser, blant annet Forskningsdagene.
 • Ivareta systemeieransvar for aktuelle datasystemer.
 • Sikre at organisasjonen har høy kompetanse innen strategisk informasjonsarbeid, og gi støtte til og være pådriver for utviklings- og forbedringstiltak i alle deler av virksomheten.
 • Ivareta oppgaver i henhold til universitetets beredskapsplaner.